Waarom wil iemand per se naar Engeland zwemmen ?

VRTNWS

Ivan Ollevier

Waarom willen migranten koste wat het kost naar het Verenigd Koninkrijk? Wellicht voor het eerst is een transmigrant voor onze kust verdronken die waarschijnlijk naar het Verenigd Koninkrijk probeerde te zwemmen. Hij was slechts een van de vele migranten die dat land koste wat het kost willen bereiken. Waarom is het bij hen zo populair?

Ja, veel mensen vragen zich af waarom die transmigranten absoluut naar Engeland willen ?

Is het uit wanhoop zoals de gouverneur van West-Vlaanderen op zijn poco’s zegt ? Wanhoop over de toestand “thuis” ? Of is het uit hoop ? Hoop om het daar beter te hebben dan “thuis” ? Die wanhoop zal er voor sommigen wel zijn, maar als ik hoor dat in het Maximiliaanpark transmigranten er op pochen dat ze geen sukkelaars zijn en geld hebben, geldt dat toch niet voor iedereen. Voor die “rijke” transmigranten gaat het dus zeker wel om hoop.

Wat maakt Engeland dan zo aantrekkelijk ?

De eerste reden wordt zeker correct aangehaald in het artikel op VRTNWS: doordat er geen identiteitskaarten zijn, is het in Engeland veel gemakkelijker om onder te duiken in de illegaliteit. Ollevier stelt zich daar geen vragen bij, want hij is een journalist in dienst van de poco-dienstmaagd de VRT. Toch moeten die vragen gesteld worden. Want het kan toch niet zijn dat illegaliteit een nieuw soort normaal wordt ? Je moet er toch niet lang over nadenken om te beseffen dat een te groot aantal illegalen de samenleving ontwricht. Illegalen zijn niet enkel mensen die zonder toestemming of registratie op het grondgebied verblijven, het zijn ook mensen die een aantal wetten van het land aan zich laten voorbijgaan. Is dat geen aantasting van de rechtstaat waarin het een basisprincipe is dat iedereen gelijk is voor de wet ? Leg me eens uit hoe ik een illegaal zonder gekende identiteit voor het gerecht moet brengen als hij me zijn huur niet betaalt ? Moet ik dan een stelletje grote en sterke mannen inhuren om hem buiten te zetten ? Ja maar zeggen de poco’s dan: het is je eigen schuld als je aan een illegaal verhuurt. Maar als ik dat niet doe wordt ik door diezelfde poco’s ervan beschuldigd dat ik discrimineer en zondig tegen de mensenrechten, want heeft niet iedereen recht op onderdak ? Ik spot er nu wat mee. Maar je kan er niet omheen: illegalen kunnen geen beroep doen op bepaalde rechten, maar ze ontsnappen ook aan bepaalde plichten. 

Als de groep een bepaalde schaalgrootte bereikt, vormen illegalen een alternatieve maatschappij binnen de samenleving van de staat. In concreto zal dat onvermijdelijk leiden tot gettovorming. Die gettovorming zal niet veroorzaakt zijn door de “autochtone” bevolking, die illegalen wegpest naar aparte wijken, maar een vrijwillig gebeuren door de illegalen zelf. Ollevier zegt het als een vergoelijking, zonder te beseffen dat hij een probleem aanhaalt: een van de redenen voor de aantrekkelijkheid van Engeland is het feit daar al familie en vrienden zijn. Het is dan ook niet meer dan normaal dat de nieuwkomers zich vestigen in de buurt van hun familie. Je kan die mensen dat niet verwijten, maar het leidt dus wel tot gettovorming; tot een staatje binnen de staat waar eigen wetten en regels gelden en eventueel zelfs een soort eigen solidariteit wordt georganiseerd. In Gent heeft de gevallen socialist Termont zelf zo’n gettovorming aangemoedigd door subsidies te geven aan Turken die kleine handelszaakjes wilden oprichten, zonder daarbij er aan te denken om die zaakjes over de stad te spreiden. Nu klaagt hij er over dat er in Gent een wijk is waar iemand kan geboren worden, leven en sterven, zonder een woord Nederlands te kennen of contact te hebben gehad met autochtonen.

In Genk zijn er verschillende wijken waar de toestand eigenlijk hetzelfde is. Maar hier speelt ook een bewuste politiek van bepaalde moslimgroepen die een gebied willen waar enkel nog salafisten leven, en ze de sharia kunnen invoeren. In Engeland bestaan er zo al grote gemeenschappen die volgens de sharia leven. En dat gaat niet over geen varkensvlees eten, maar over wetgeving, rechtspraak, erfenisrechten, behandeling van vrouwen enz.

Nu zou je kunnen zeggen: laat die mensen toch doen. Als ze enkel kwaad doen onder mekaar, raakt dat toch onze koude kleren niet. Maar zo simpel is het niet. Want ook al kunnen mensen heel hun leven binnen een getto doorbrengen. Op een of andere manier kan het niet anders of dat getto moet contacten hebben met de “autochtone” wereld. Er moeten zaken aan dat dat getto verkocht worden, naar dat getto vervoerd worden. In die getto’s ligt het geboortecijfer hoog. Ze zullen dus onvermijdelijk moeten uitbreiden. Wat is een huis nog waard dat in de buurt van dat getto ligt ? Wat als een illegale bewoner van een getto in conflict komt met een autochtoon ? Welke rechtspraak zal dan gelden ? Ja, wij vinden het heel normaal dat dan onze rechtspraak geldt, maar wat als de bewoners van dat getto dat niet vinden ? Ga je dan de oproerpolitie dat getto laten uitkammen op zoek naar de dader ? Als dat zou gebeuren zou je de poco’s dadelijk “Hitler” horen roepen. Door hun onbenul zijn de poco’s zelf oorzaak van dat getto, maar ze weigeren wel de gevolgen er van te dragen. 

Als je ervan uitgaat dat die mensen het recht hebben om hun leven te organiseren zoals zij dat willen – de multiculturele niet-meer-samenleving ! – creëer je eigenlijk kleine staatjes binnen de oorspronkelijke staat. Ga je daar dan ook handelsverdragen mee afsluiten ? En wat als een sekte op een eigen domein allerlei rare dingen zoals veelwijverij, en dierenoffers pratikeert ? We hebben een wetgeving over sektes. De poco’s zouden moord en brand en mensenrechten schreeuwen. Maar binnen de sharia zijn veelwijverij en dierenoffers gewone zaken… Is het niet raar dat we dat niet van een sekte zouden aanvaarden, maar wel van de islam ? Want laat het duidelijk zijn: die getto’s waar ik het over heb zijn allemaal islamitisch.

Ja, ik draaf door. Maar in ieder geval zijn getto’s onaanvaardbaar omdat ze de samenleving ontwrichten. Die gettovorming is al ver gevorderd in Engeland, en op weg in Vlaanderen.

Wat Engeland betreft: daar zal het probleem binnenkort opgelost zijn door de brexit. Een van de argumenten voor de brexit was juist dat de Britten zelf hun migratiepolitiek willen bepalen, en de ongecontroleerde instroom van migranten beu zijn. Dàt is de echte reden van de wanhoop van de transmigranten: niet de toestand “thuis”, maar het feit dat de tijd dringt. Na de brexit zullen ze Engeland niet meer binnen geraken.

Ze beseffen niet dat het misschien beter is om er niet meer te geraken, want gezien de bedoeling om van Engeland een soort Singapore te maken, zal de bekende harde hand en grove borstel worden bovengehaald om de boel op te kuisen. Singapore is geen vriendelijk land voor migranten.

Ondertussen ijveren onze poco’s met veel idealisme en goede bedoelingen en even veel domheid en ideologische blindheid voor een evolutie die ons naar Engelse toestanden voert.

Maar daarover heeft de poco journalist Ollevier het niet in zijn artikel. Integendeel: hij creëert een happy end, want dat mister Wali geen interview meer willen geven aan de VRT is goed nieuws.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *