Het minderhedenforum en de ingebakken dwaasheid

MO*

Onderhandelingsnota van N-VA is voor Minderhedenforum onaanvaardbaar Waar Vlaanderen écht nood aan heeft op het vlak van inburgering en integratie

HÜSEYIN AYDINLI (MINDERHEDENFORUM)

De Zweedse onderhandelaars zaten opnieuw samen over inburgering en integratie en over de onderhandelingsnota van N-VA. Ook het Minderhedenforum luidt de noodklok. Met deze nota verwordt het integratiebeleid tot platte assimilatiepolitiek. De voorgestelde hervormingen zijn volstrekt naast de kwestie en gaan voorbij aan de grootste uitdaging waar Vlaanderen voor staat; de integratie en evenredige participatie van mensen met een migratieachtergrond in alle maatschappelijke domeinen.

Voor het minderhedenforum is de tekst van de n-va onaanvaardbaar. Voor mij is deze tekst van dat forum onaanvaardbaar. De reden is simpel: die mensen zitten in een bepaald denkpatroon en geraken daar niet uit, ook als dat denkpatroon niet van toepassing is.

Het gaat om inburgering van nieuwkomers die zich hier willen komen vestigen. De nota gaat er van uit dat die mensen dan ook bereid zijn om deel te nemen aan onze samenleving. Dat veronderstelt dat ze Nederlands willen  leren, en specifieke verworvenheden van onze cultuur en normen en waarden respecteren. Daarvoor moeten ze die verworvenheden kennen, en daarvoor dient een inburgeringscursus.

En dan stelt Aydinli: “… Inburgering betalend maken, onkosten niet langer terugbetalen en nota bene boetes invoeren voor wie het niet haalt, haalt mensen niet uit de armoede… “ Uit dit zinnetje blijkt de fundamentele denkfout van het minderhedenforum: het forum verwart inburgering met de strijd tegen armoede. 

Inburgering heeft niets te maken met strijd tegen armoede. Natuurlijk zal het dikwijls zo zijn dat nieuwkomers tijdens de inburgering in de armoede zitten. En dan hebben ze recht op alle maatregelen die er tegen armoede genomen worden. Daarvoor dienen de OCMW’s. Maar waarom zou je inburgering gratis maken voor mensen die niét in de armoede zitten ? Integendeel: als iemand absoluut hier wil komen leven, mag je van hem verwachten dat hij daar ook iets voor over heeft, ook financieel, als dat in zijn mogelijkheden ligt. En kom nu niet af met het argument dat die mensen er al veel voor over hebben gehad door hun tocht naar hier. Dat is niet terzake.

Aydinli maakt me ook kwaad door haar bewust verkeerde voorstelling van zaken: “… Ook gekleurde armoede los je niet op door sociale rechten zoals kinderbijslag of de Vlaamse zorgpremie pas na vijf jaar ononderbroken wettig verblijf toe te kennen… “. Ten eerste: ook hier weer verwart ze de strijd tegen de armoede met de inburgering. Maar nog erger: ze geeft foute informatie: in de nota gaat het in verband met de kinderbijslag over zes maanden, en niet over vijf jaar. De Vlaamse zorgpremie zou wel een wachttijd van vijf jaar kennen, maar daar heb ik het al over gehad in mijn blog van 31augustus. Allen daarheen ! In ieder geval komt het er op neer dat die wachttijd wél te verantwoorden valt. Ik weet het: als je het zo leest in de nota, lijkt het hardvochtig, maar als je er over doordenkt heeft het eigenlijk niets met hardvochtigheid te maken. 

Natuurlijk kan Aydinli het niet laten om ook aan te klagen dat sociale woningen bij voorrang worden toegekend aan mensen die wonen in eigen streek. Ze stelt dat zo: “… De moeilijke toegang van nieuwkomers tot een kwaliteitsvolle en betaalbare woning… “. Wil ik het dan even hebben over de moeilijke toegang van oudblijvers tot een sociale woning ? Waarom zouden nieuwkomers gemakkelijker toegang moeten krijgen tot een sociale woning dan mensen die al lang in de streek wonen ? Als ik de nota goed begrijp wil De Wever sociale woningen voorbehouden voor de meest behoeftigen. Daar heeft hij gelijk in. Natuurlijk: als Vlaanderen veel geld op overschot zou hebben, zou het met gulle hand sociale woningen kunnen uitdelen. Maar dat is niet zo. En dus moet je een selectie maken, en dan is de keuze voor de meest behoeftigen de juiste. Nu doet De Wever eens iets voor de armen, en dan is het weer niet goed. De Wever wil binnen de categorie dan ook toewijzing volgens een strikt objectieve chronologische volgorde. Wie kan daar op tegen zijn ? En ja, dan staan nieuwkomers onderaan op het lijstje. Laat je die mensen dan op straat wonen ? Daar is slechts één oplossing voor: je bouwt voldoende sociale woningen. Maar ik zei het al: daar rijst zeker een budgetair probleem. Dan is er slechts één oplossing: bouw meer, maar goedkopere sociale woningen. Die leveren dan  minder comfort. Aydinli wil dan toch nog dat er bij de bouw van sociale woningen nood is voor de specifieke noden van de nieuwkomers. Welke zijn dan die specifieke noden ? Wil dat dan zeggen dat je speciale modellen van sociale woningen moet bouwen voor nieuwkomers, bijvoorbeeld met een rituele, naar de juiste richting gekeerde slachtplaats ? Ja, ik spot er mee, maar het moet toch duidelijk zijn dat Aydinli zo vastzit in haar denkpatronen dat ze onredelijk wordt. 

In ieder geval kan de eis om al langer in de streek te wonen en Nederlands te kennen om in aanmerking te komen voor een sociale woning niet als onredelijk worden beschouwd, zeker als je er van uitgaat, dat de nieuwkomers zich mooi in onze samenleving hebben geïntegreerd. Maar het lijkt er op dat Aydinli ook mensen die niet geïntegreerd zijn allerlei voordelen wil gunnen. Welnu, mensen die niet integreren moeten zo snel mogelijk onze samenleving verlaten, want ze ondergraven die samenleving.

Plots heeft Aydinli het niet meer over nieuwkomers, maar over mensen met een migratieachtergrond en ze verwijt de nota dat ze die mensen voorstelt als “een groep die de rechtstaat niet zou respecteren en hun burgerlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden niet opnemen.” Welnu, ik lees dat nergens in de nota van De Wever. De Wever legt er wel de nadruk op dat iedereen de rechtstaat zou respecteren en zijn verantwoordelijkheden zou opnemen. Maar hij verwijst nergens naar mensen met een migratieachtergrond. Ik zou dat wel doen, want er is een (veel te grote) groep mensen met een migratieachtergrond die inderdaad de rechtstaat niet respecteren en zijn burgerlijke verantwoordelijkheden niet opneemt. Maar die groep wil Aydinli niet zien.

Voor wie het interesseert: de tekst van de nota van de n-va

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *