Dom speelt het dom

MO*

‘Zwijgen maakt medeplichtig’

Klimaatopwarming: hoe communiceren met een klimaatscepticus

MARK DOM

Ik denk dat iedereen die al eens iets over klimaatopwarming heeft gecommuniceerd al in aanraking is gekomen met een tegenreactie van een klimaatscepticus. Voor alle duidelijkheid, zo’n klimaatscepticus is iemand die mee werd gezogen in de verhalen van de klimaatontkenners.

Om zeker niet verkeerd begrepen te worden: mijn commentaar gaat niet over de vraag wie gelijk heeft: de klimaatgelovigen, of de ontkenners. Het gaat enkel om de onvoorstelbare domheid van Mark Dom. En neen, ik wil geen goedkoop succesje met een naamspelletje.

Ik ga hier nu de tekst van Dom herhalen, maar wel enkele woorden verwisselen:

Ik denk dat iedereen die al eens iets over klimaatopwarming heeft gecommuniceerd al in aanraking is gekomen met een tegenreactie van een klimaatgelovige. Voor alle duidelijkheid, zo’n klimaatgelovige is iemand die mee werd gezogen in de verhalen van de klimaatfanatici.

Deze laatste, een kleine maar erg actieve groep mensen, is niet te overtuigen. Deze mensen hebben een erg duidelijke agenda: verwarring en twijfel zaaien bij het brede publiek zodat de ernst van het klimaatprobleem sterk wordt benadrukt en de illusie wekken dat het debat over de opwarming volledig is afgesloten. Deze groep van mensen wordt rechtstreeks of onrechtstreeks aangestuurd door progressieve denktanks die gesponsord worden door onder meer producenten van niet fossiele brandstoffen.

Wil iemand beweren dat mijn versie minder geloofwaardig is dan die van Dom ?

Daarna stelt Dom dat je niet in dialoog moet gaan met een scepticus omdat je daardoor toegeeft dat er twijfel mogelijk is. Ten eerste: wat is dat voor een mentaliteit dat je niet met anderen in dialoog wil gaan. En ten tweede: is het dan écht onmogelijk dat een redelijk mens zou kunnen twijfelen ? Het is pertinent onwaar dat er geen wetenschappelijk debat meer is. En als dat er wel nog is, is er ook twijfel. 

Dom haalt er een Amerikaanse psychologische associatie bij. Afgezien van het feit dat Dom te dom is om het woord media correct te gebruiken, is hij ook te dom om in te zien dat het onderzoek van die psychologen wetenschappelijk niet correct is. Het gaat er om dat als men de vraagstelling kadert in een context van andere wetenschappelijke denkbeelden die totaal niet meer betwijfeld worden, de antwoorden meer neigen om de wetenschappelijke juistheid van de opwarming te aanvaarden. Maar er is een duidelijk verschil in de wetenschappelijke waarde van de eerste twee en de twee volgende vragen. Het gaat er om dat de eerste twee al eeuwen aanvaard zijn, terwijl de klimaatwetenschap nog in haar kinderschoenen staat. Daarbij gaat het in de klimaatwetenschap niet enkel om vaststellingen, maar ook om projecties en toekomstvoorspellingen. Je kan je zelfs de vraag stellen of dat nog wetenschap is. Ja, je kan in de wetenschap projecties gebruiken, maar dan als methode om een onderzoek te voeren, maar niet als toekomstvoorspelling. Dus, wat hebben die psychologen bewezen ? In feit maken ze enkel duidelijk dat je mensen kunt manipuleren om de wetenschappelijkheid van de opwarming te aanvaarden. Dom schiet in eigen voet.

Nog zo een: rechtse mensen staan van nature sceptischer tegenover het klimaatprobleem. Van nature ! Dom schijnt niet te beseffen dat hij hier een soort racisme bedrijft.

Dan vervalt Dom in een grandioze belachelijkheid als hij stelt dat de klimaatwetenschap disciplinair is en daarbij de 

biologen, de artsen, … de statistici… de geologen… betrekt. Biologen en artsen horen niet tot de klimaatwetenschap. Ze werken enkel verder op de beweringen van de klimaatgelovige wetenschappers. Ja, ik weet het: gelovig gaat niet samen met wetenschappelijk. Maar hier past de uitdrukking wel.

Het is net zoals met de steunverklaring van de Vlaamse wetenschappers aan Anuna. Slechts enkelen daarvan waren klimaatwetenschappers. Leg me eens uit hoe een socioloog kan oordelen over de waarde van een klimaatwetenschappelijk rapport ?

De belachelijkheid gaat over in leugens. Het is onwaar dat de klimaatontkenners het debat in de media hebben beheerst. Ja, Dom is niet altijd Dom, en daarom heeft hij het over de sociale media. Maar hij is ook niet eerlijk, want als voorbeeld daarvan geeft hij Dedecker en die werd opgevoerd in de reguliere media. En in die media zijn de klimaatgelovigen tot in het absurde toe bevoorrecht geweest. De VRT heeft zelf toegegeven dat ze zich enkel door de rapporten van het IPCC heeft laten leiden.

Dan spreekt Dom zichzelf tegen, want plots zijn rechtse mensen niet meer van nature uit geneigd tot scepticisme. Neen, ze zijn meer blootgesteld aan de desinformatie van lobbygroepen. Maar ik kan met evenveel recht zeggen dat “linkse” mensen meer zijn blootgesteld aan de desinformatie van lobbygroepen. Als je ziet hoeveel aandacht Anuna heeft gekregen, en je weet dat ze wordt aangestuurd door de lobbygroep Colruyt, dan is het gewoon liegen wat Dom doet.

Tenslotte stelt Dom dat het niet opgaat om de wetenschappelijke resultaten van kankeronderzoek wel te aanvaarden, en die van de klimaatwetenschappers niet. Ik heb het al gehad over het verschil tussen een kankeronderzoek en de klimaatwetenschap als projectie. Mag ik daarbij ook doen opmerken dat bij mijn weten kankeronderzoek niet  wordt gevoerd door politieke instanties. Het IPCC is wél een politieke instantie. Dat alleen al maakt zijn rapporten verdacht.

Zijn er lobbygroepen van de fossiele brandstoffen actief ? Ja natuurlijk. Maar er zijn ook lobbygroepen van de alternatieve brandstoffen actief. Wie enkel het bestaan van een van beiden aanvaardt, is van kwade trouw. Ten andere, als je weet dat een financiële steunpilaar van Anuna, Colruyt is, en Colruyt eigenaar is van windmolens op zee, wat is Anuna dan anders dan het uithangbord van een lobbygroep die door manipulatie van de massa de politiek probeert te beïnvloeden. Hallo, meneer Dom, voor welke lobbygroep werk jij ?

Misschien moeten jullie ook eens naar deze website gaan. Ik denk dat je die zeer kritisch moet benaderen. Maar als slechts de helft waar is…

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *