De Donder en de nep linkse politiek correcte nuttige idioten

Doorbraak

Pieter Bauwens

‘Ontvolking’: berg woordenstrijd op

Het debat is ontvolkt

We hebben een goed gesprek nodig over migratie en integratie, zonder taboes, en dat mag soms wat luider zijn Mijn grootvader was slager. Ik herinner mij de levendige volksbuurt waar hij woonde, het Rabot in Gent. Ik heb de wijk ook zien veranderen tussen de jaren dat mijn grootmoeder stierf en de jaren dat mijn grootvader heel oud werd. Huizen die te koop kwamen, werden door Turkse gezinnen gekocht. Iets wat de hele 19de-eeuwse gordel van Gent overkwam. Gettovorming noemen we dat

Pieter Bauwens is een beschaafd mens en zegt het hier dus op een beleefde manier. Ik ben ook een beschaafd mens, maar mijn beschaving wordt soms aangetast door verontwaardiging.

Welnu: wat hier nu weer gebeurt is gewoon schandalig. Neen, ik heb het niet over de uitspraak van De Donder maar op de reacties van de nep linkse politiek correcte nuttige idioten er op.

Die idioten weten zeer goed dat De Donder geen fascist is. Waarom beginnen ze er dan over dat het woord “ontvolkt” verwijst naar het nazisme ? Grosso modo kan je zeggen dat het woord twee betekenissen heeft: “afname van bevolking” en “ het wegvoeren van bevolking”. De tweede betekenis is gelinkt aan het nazisme. De eerste is gewoon een neutrale vaststelling van een feit.

Het is duidelijk dat De Donder het woord niet gebruikt in de tweede, nazistisch gebonden, betekenis, want er is helemaal geen sprake van een gedwongen deportatie van mensen. Tenzij je de vlucht van eigen volk als een soort deportatie zou zien. Maar dan is niet het eigen volk de nazi, maar de “vreemdelingen”. En zo schieten de nep linkse politiek correcte idioten zich in eigen voet. Daarvoor zijn het idioten.

Wat de nep linkse politiek correcte nuttige idioten hier doen is van een beschamende laagheid. Maar dat beseffen ze niet. Ze denken van zichzelf dat ze moreel superieur zijn. Daarom zijn het idioten.

Een tweede uitdrukking waar ze De Donder op pakken is “eigen mensen”. Ik wil die uitdrukking hier vertalen naar “eigen volk”. De Donder gebruikt die term niet want hij is geen “volks”nationalist, en als cd&v-er denkt hij in termen van persoon. Alleen al het feit dat hij over “mensen” spreekt, en niet over “volk”, is een teken dat hij niet aansluit bij het vlaams blok. 

Maar het is interessant om hier wél even over te gaan naar “eigen volk” omdat die term nog méér beladen is dan het “eigen mensen” van De Donder. Wil iemand me eens uitleggen wat er mis is met “het eigen volk” ? Spreken de belgicisten niet over het belgische volk ? Als er een belgisch volk is, zijn er ook andere volkeren. En als er andere zijn, mag je ook spreken van “eigen volk”. Maar door De Donder daarop aan te vallen trappen ze opnieuw in de valkuil die het vlaams blok gegraven heeft toen het de slogan “Eigen volk eerst” lanceerde. Want toen heeft de hele nep linkse meute dat een schandalige fascistische uitdrukking genoemd, gewoon omdat ze van het vlaams blok kwam, en heeft ze het blok op die uitdrukking aangevallen. Nochtans is die uitdrukking juist. Het is volledig legitiem om eigen volk voorop te stellen. Alle voordelen die belgen genieten tegenover niet-belgen omwille van hun belg zijn, is daar een toepassing van. “Gewone mensen” (wie zijn dat ?) denken dan aan hun familie en vinden het volkomen normaal om familieleden voorrang te geven. De familie kan je dan uitbreiden naar je dorp, je provincie, ja natie… je volk. Dat is de smeerlapperij van het vlaams blok: het lanceert een slogan die door “de gewone mensen” als normaal wordt gezien; het wéét dat de nep linkse politiek correcte nuttige idioten zich tegen die slogan gaan keren, en dat ze daardoor de gewone mensen naar het vlaams blok jagen. Want dat zegt tenminste wat iedereen normaal vindt. Nep linkse politiek correcte nuttige idioten hebben niet door dat ze het bedje van het blok spreiden. Daarom zijn het idioten.

Maar natuurlijk is er de vraag: wie hoort tot het eigen volk ? Als je de racistische bepaling van de nazi’s gebruikt, is de term natuurlijk onaanvaardbaar. Dat is ook zo als je mensen omwille van hun geloof uitsluit. Of omwille van hun geaardheid… enz. Maar mensen die zich niet willen aanpassen aan de waarden en normen van een volk horen wel niet thuis in dat volk. Zij zijn geen eigen volk.

Als het eigen volk op hetzelfde grondgebied leeft als een groep mensen die zichzelf niet tot dat volk (willen) rekenen, hebben je niet één volk, doch slechts een bevolking. Bij mijn weten heeft De Donder het over deze groep mensen die vanuit hun migratie-achtergrond onze samenleving eigenlijk niet aanvaarden. 

Nu zijn er natuurlijk nep linkse politiek correcte nuttige idioten die stellen dat de waarden en normen van die “anderen” evenwaardig zijn aan die van het eigen volk, en dus ook recht hebben van bestaan, en dat de mensen dus het recht hebben om zich niet aan – en in te passen. Laat me nu even aannemen dat dat waar is. Maar…

Het is menselijk en volkomen normaal dat migranten proberen om te gaan wonen in de buurt van mensen van hun eigen volk. Maar als dat een zekere schaalgrootte krijgt, ontstaan er wel aparte wijken. Als dan het leven van een groot aantal mensen zich in feite tot die wijken beperkt, heb je getto’s. Getto’s versterken het gevoelen van die mensen dat het nergens voor nodig is om zich aan te passen aan het andere – ons eigen – volk.

Dààr heeft De Donder het over. En hij heeft gelijk als hij dat onaanvaardbaar vindt. Een land waar er teveel en te grote getto’s bestaan wordt in feite onbestuurbaar. En als de bewoners van die getto’s dan gaan leven volgens een eigen rechtspraak – de sharia – is er zelfs geen staat meer. Op dit ogenblik zijn er wijken waarin de sharia al wordt toegepast. Moslims die daar niet in mee willen worden er buiten gepest. Of ontvolkt.

In die context is het volkomen terecht om te spreken van “eigen volk”. En het bestaan van die getto’s is onaanvaardbaar.

Maar dat willen de nep linkse politiek correcte nuttige idioten niet geweten hebben. Ze concentreren zich op de uitspraken van een politicus in plaats van op het probleem. Daarvoor zijn het idioten.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *