Wij zijn de heersers der aarde… voor vorst…

MO*

Walter Zinzen

 Het parlement als “zwijgbarak” De heersers der aarde .

Lang, lang geleden was ik lid van een jeugdbeweging: KSA-Jong Vlaanderen, voluit Katholieke Studentenbeweging. We schrijven de jaren 1950, nog geen tien jaar na de Tweede Wereldoorlog en we marcheerden veel. En bij dat marcheren werd gezongen. Veel gezongen. Eén lied herinner ik me nog levendig: ‘Wij zijn de heersers der aarde, de koningen van de zee’. Een nogal arrogante boodschap zal u zeggen? Daar heeft u gelijk in. Maar zo ging het er nu eenmaal aan toe in de Vlaamse en katholieke jeugdbewegingen van die tijd. De KSA wou Vlaanderen hernieuwen in Kristus. Zoals het op het IJzermonument en de frontpagina van De Standaard stond: Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus (AVV-VVK)

ZEEROVERSLIED

De machtigste koning van storm en van wind
Is de arend geweldig en groot
De vogels zij sidd’ren en vluchten van angst
Voor zijn snavel en klauwende poot
Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts
Dan verschrikt hij de dieren ermee
REFREIN:
Ja, wij zijn de heersers der aarde
De koningen van de zee
Tiralala (tiralala), tiralala (tiralala), tiralala (tiralala)
Tiralala, Hoi! Hoi!
Ja, wij zijn de heersers der aarde,
De koningen van de zee.
Verschijnt er een schip op de oceaan
Dan juichen wij luide en wild
Ons trotse schip, als een pijl uit een boog
Vliegt terstond door de wateren zilt
De koopman wordt bang, en hij siddert van angst,
De matrozen verwensen dien dag
En daar klimt de mast langs omhoog
Onze bloedrode zeeroversvlag
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd,
Aanvaard ons kracht en het bloed van onze aad'ren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd,
Bloei, o land, in eendracht niet te breken,
Wees immer u zelf, en ongeknecht,
Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Het lied “wij zijn de heersers der aarde” wordt ook in scoutsmiddens gezongen en wordt ook gecatalogeerd als een kinderlied. Merk op dat er zelfs geen sprake is van een leeuwenvlag. Het is infaam van Zinzel om te suggereren dat de Vlaamse beweging hiermee zou aangeven fascistischgewijze te streven naar heerschappij over de aarde. Als we het dan toch over liedjes moeten hebben: wat te denken van de brabançonne en de leuze “Eendracht maakt macht” ? Dat is pas puur fascisme !

Zinzel  vergelijkt de onsterfelijke uitspraak van Jambon “da zulde gij nie bepale” met die van Verherstraeten dat de regering het parlement niet meer onder controle heeft. De uitspraak van Verherstraete is inderdaad inhoudelijk totaal verwerpelijk. (Waarom wordt de naam Verherstraete hier niet vernoemd ?) Jambon integendeel had gewoon gelijk. Zijn uitspraak deed niets af van het recht en de opdracht van het parlement om de regering te controleren en de begrotingscijfers op te vragen. Het ging er gewoon om dat die cijfers nog niet helemaal klaar waren. Misschien had Jambon beter zijn regeringsverklaring uitgesteld tot die cijfers klaar waren. Maar er zijn heel wat precedenten van regeringsverklaringen in het parlement zonder de begrotingscijfers. Waarom wordt daar nu zo veel drukte om gemaakt, en vroeger niet ? Natuurlijk was het oerdom van Jambon. Maar daar uit besluiten dat hij het parlement buiten spel wil zetten is even oer-smerig. Zinzel is gewoon ter kwader trouw als hij Jambon daar op aanvalt en hem beschuldigt van het monddood maken van het parlement.

Wat Jan Blommaert betreft die door Zinzel wordt aangeprezen als een scherpzinnig waarnemer van het politieke gebeuren: (her)lees mijn blog van 28 oktober. Blommaert is een ordinaire leugenaar. Als Zinzel hem nodig heeft als gezagsargument, zit hij dan op hetzelfde leugenspoor ? 

En inderdaad: ook Zinzel liegt. Want bij het Marrakeshpact is de n-va niét uit de regering gestapt (je kan ook zeggen dat ze er uit verdreven is), omdat het volk anders zou denken, maar wel omdat de n-va anders dacht. En ook nu weer: het is niet de eerste keer dat een partij uit een regering stapt omdat de meerderheid in die regering geen begrip heeft voor een standpunt dat voor die partij van groot belang is. Ook hier laat Zinzel zich kennen als een smerige leugenaar. 

Ik kan niet op alle slijmslakken zout leggen. Ik pik er nog twee uit. Respecteert de n-va niet de scheiding der machten als ze kritiek heeft op rechtelijke uitspraken ? Als de n-va haar politieke macht zou gebruiken om de rechtspraak naar haar hand te zetten, zou dat inderdaad tegen de scheiding der machten zijn. Maar daar is geen sprake van. Het is beschamend laag om de n-va in het rijtje bij Orban te zetten. Hierbij doet Zinzel aan een intentieproces. Dat is journalistiek onaanvaardbaar. Daarmee kan je alles en niets bewijzen en iedereen de grond in boren. Als Zinzel zou waarschuwen dat de tendens van Hongarije en Polen zich ook naar hier kan verspreiden, zou dat aanvaardbaar zijn. Maar het intentieproces maken van de n-va is intellectueel oneerlijk. Wil ik eens het intentieproces maken van de socialisten  en cd&v die op hun verkiezingslijsten volop de kaart trekken van de moslims ? ik denk dat ze de invoering van de sharia voorbereiden. Ja, natuurlijk is dat belachelijk. Maar niet belachelijker dan wat Zinzel doet.

En dan wordt het helemaal grotesk. Want Zinzel zegt: “Rechters mogen het land niet regeren, dat moeten de heersers doen”. Dat bedoelt hij als een aanval tegen de n-va. Wil hij nu zeggen dat rechters wél het land mogen regeren ? Zou dat dan géén scheiding der machten zijn ? In zijn bekeringsijver (hij trad binnen bij de witte paters, een missionaris-orde !) schiet hij in eigen voet.

Wat de VRT betreft: ook hier stapelt Zinzel de onnozelheden op mekaar. Ze zouden om te lachen zijn als ze niet zo smerig waren. Maar (her)lees daarover mijn blog van 30 oktober.

Samenvattend: Walter Zinzen is een triestige figuur.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *