Asielzoekers bewaken is winstgevend !

De Groene Amsterdammer

Lise Witteman

Beveiligingsmultinational G4S en de asielindustrie

Te losse handjes

Privatiseringen hebben het lot van migranten in handen van commerciële bedrijven gelegd. Een spoor van schandalen is het gevolg. Nu trekt beveiligingsfirma G4S zich terug

Als je dit leest, moet je je toch afvragen: waar zijn we mee bezig ?

Voor mij wordt er in dit artikel te veel aandacht besteed aan wat er misgelopen is bij de uitvoering van die beveiligings-en bewakingsopdrachten. Het feit alleen al die opdrachten in handen komen van privé-ondernemingen die er winst uit slaan is beangstigend.

Ik heb het hier eerder al gehad over de doorgeslagen kapitaalaccumulatie die er in bestaat dat er eigenlijk zoveel geld beschikbaar is dat de investeerders geen projecten meer vinden om in te investeren. Om dat probleem op te lossen gaat het kapitaal dus op zoek naar nieuwe terreinen om in te investeren. Daarbij komen dan terreinen in het vizier die tot nu toe door de overheid werden bezet. Die terreinen zijn dan te vinden in de gezondheidszorg (privéziekenhuizen), ouderenzorg (rusthuizen), pensioenen (bedrijfspensioenen/pensioensparen), kortom alle taken die tot nu toe door de overheid werden opgenomen en nu worden uitbesteed. Tel daar ook maar de spoorwegen bij. In Engeland is het spoor al geprivatiseerd. Ook bij ons zitten de liberalen op vinkenslag om bij de eerste gelegenheid van de NMBS een winstgevend bedrijf te maken. Winstgevend, niet voor de overheid – zeg maar voor ons – maar voor kapitalisten.

Niemand schijnt zich de vraag te stellen waarom het eigenlijk nodig is dat er winst wordt gemaakt ? 

Nogal wat mensen denken dat winst bestaat uit het verschil tussen maakprijs en verkoopprijs. Een brood bakken kost de bakker 1€. Als hij het kan verkopen voor 2€ heeft hij 1€ winst. Dat is dus niet correct. Het wordt duidelijk als ik die bakker een helper toewijs die loon moet krijgen. Dat loon wordt dan meegerekend in de maakprijs. Welnu, eigenlijk krijgt ook de bakker zelf een loon. Ook dat moet meegerekend worden in de maakprijs. Nu zou een normaal mens denken dat als je het zo bekijkt, een brood zou kunnen verkocht worden aan de maakprijs. Want dan kunnen zowel de helper als de bakker fatsoenlijk leven van hun werk. Maar dan heb je zonder de kapitalist gerekend: die wil méér. Die wil winst. Winst wordt dan het geld dat eigenlijk niet nodig is om van te leven, maar om rijker te worden. De kapitalist gaat dat geld dan investeren in andere zaken die ook weer winst opbrengen, en zo wordt hij rijker en rijker. Tenslotte wordt hij zo rijk dat hij zelfs met de duurste levensstijl zijn geld niet meer opgeleefd krijgt…

Nu kan je je al de vraag stellen waarom iemand iedere dag champagne moet kunnen drinken, en wat dat eigenlijk bijbrengt aan een goed leven. Maar de zaak wordt helemaal absurd als het over geld gaat dat eigenlijk zelfs niet meer gebruikt wordt om van te leven… Wel, die absurditeit is het kapitalisme.

Als ik oud en versleten zal zijn en zorg zal nodig hebben, heb ik er geen enkel probleem mee dat de mensen die me verzorgen daar fatsoenlijk van kunnen leven. Maar waarom zouden ze er rijk van moeten worden ?

De staat is een instelling die diensten bewijst zonder winstbejag. Als die dienst toch omwille van de markt winstgevend zou zijn, komt dat geld in de staatskas terecht. Als de staat fatsoenlijk bestuurd wordt, blijft dat dan “ons” geld. Daar heb ik geen probleem mee.

Nu mag je van mij zeggen dat de staat niet altijd een goed bestuurder en organisator is. Nogal wat staatsdiensten zouden efficiënter georganiseerd kunnen worden. De liberalen springen dan op dat karretje en zeggen dat de privé dat veel efficiënter zou doen, omdat die uit is op winst. Ja, dat zal wel. Maar om die winst te vergroten, heeft de privé er dan geen enkel probleem mee om niet enkel efficiëntiewinst te boeken, maar ook om te besparen, bijvoorbeeld op lonen. Dat mensen dan niet meer fatsoenlijk kunnen leven van hun loon, interesseert de kapitalist niet. En zelfs als het hem zou interesseren, dan kan hij omwille van de concurrentie toch niet anders dan proberen te besparen op dat loon.

Bij ons worden die besparingen afgezwakt door sterke vakbonden. Maar noem me eens wat landen buiten West-Europa waar er sterke vakbonden zijn ? West-Europa is een uitzonderingssituatie. Voor de globalisering had Europa geen concurrentie van de landen zonder sterke vakbonden. Het was grotendeels een economie op zich. En door de technologische voorsprong kon Europa de concurrentiestrijd nog winnen daar waar er toch concurrentie was. Die tijd is voorbij: door de globalisering is de hele wereld een concurrent geworden, en de technologische voorsprong verdwijnt als sneeuw door de zon. China is ons in een aantal zaken al voorbijgestoken.

Dat betekent dat de macht van de vakbonden meer en meer zal verzwakken. Dat is nu al bezig, en rechtse partijen zoals de liberalen en de n-va werken actief aan die verzwakking. Bij de n-va is de motivering daarvoor niet het kapitalistische denken van de liberalen (het zou me te ver leiden om dat hier uit de doeken te doen), maar het effect is hetzelfde.

De privatisering van veiligheids- en bewakingsdiensten is een schande. Want die diensten worden betaald met belastinggeld. Dat betekent dat mijn belastinggeld rijken nog rijker maakt. Hallo, Francken ? Leg me eens uit waarom mensen rijk moet worden van het opvangen van asielzoekers ? Ik begrijp niet dat de goedwillende mensen die persoonlijk asielzoekers bijstaan niet in opstand komen tegen die verrijking van kapitalisten. Ze doen persoonlijk al grote inspanningen, en moeten dan ook via de belastingen nog bijdragen aan de verrijking van de kapitalisten.

De privatisering is een schandaal. Maar het eigenlijke probleem ligt dieper: het ligt bij een systeem dat volledig gericht is op winst. Als de privatisering een schandaal is, is ook dat systeem een schandaal. Hallo, brave mensen, tijd om wakker te worden !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *