Wat is het verband tussen Umicore en de koninklijke tuinen ?

VRTNWS

Plotse stijging lood in bloed kinderen die vlak bij Umicore-fabriek (Hoboken) wonen: “Doe uitstapjes buiten wijk”

Kinderen die in de buurt van de Umicore-fabriek in Hoboken wonen, hebben veel meer lood in hun bloed dan een half jaar geleden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Een langdurige blootstelling aan lood kan schade aan het zenuwstelsel, gedragsproblemen en verminderde intelligentie veroorzaken

In wat voor land leven we eigenlijk als mensen de raad moeten krijgen om niet in hun wijk te gaan wandelen omdat anders hun kinderen het gevaar lopen om vergiftigd te worden met levenslange gevolgen ? Akkoord, ik chargeer nu wat, maar toch…

Want eigenlijk is de discussie over de al dan niet overschrijding van de gevaarlijke waarden niet terzake. In een beschaafd land zou er van mogelijk gevaar gewoon geen sprake mogen zijn. Ik laat de cynicus in mij nu even los: dat soort problemen hoort thuis in de niet-beschaafde landen.

Umicore is de voortzetting van de Union Minière. Sta me toe in dt verband wikipedia te citeren: “ …Nog tijdens het bewind van Leopold II in Congo, werd in 1906 Union Minière (du Haut Katanga, of UMHK) opgericht, de andere grote poot van het toekomstige Umicore. De oprichting gebeurde met kapitaal van Britse investeerders enerzijds en Belgische bedrijven anderzijds. Grote aandeelhouders waren onder andere de Compagnie du Katanga, de CCCI, de Banque d’Outremer en vooral de Belgische Generale Maatschappij. Die Generale Maatschappij had vanaf 1822 de touwtjes van de Belgische economie stevig in handen en had grote belangen in de bedrijven die actief waren in de Congolese kolonie. De raad van bestuur van de Generale Maatschappij bestond dan ook grotendeels uit politici en getrouwen van Leopold II.

Nogal wat mensen denken bij het vermogen van de koning aan de dotatie die hij krijgt van de belgische staat (ons belastinggeld ! ), maar die dotatie is eigenlijk slechts drinkgeld. Buiten de dotatie heeft het koningshuis nog een aanzienlijk vermogen dat zijn oorsprong vindt in de kolonisatie en de uitbuiting van de Congolese bevolking. Maar denk je nu echt dat na de kolonisatie de opbouw van dat vermogen gestopt is ? Op dit ogenblik gaat de uitbuiting van de Congolezen in de Kivu gewoon verder. Ik heb in eerdere blogs al de levensgevaarlijke werkomstandigheden – ook van kinderen – in die mijnen aangeklaagd. Ook nu nog verdient onze geliefde koninklijke hark geld aan die uitbuiting. De Union Minière is van naam veranderd en heeft zijn bedrijvigheid gediversifieerd, maar de rotzooi gaat gewoon verder. Koninklijke rotzooi.

In dat licht is de spijtbetuiging van Philippe van een ongehoorde hypocrisie. Er gaan stemmen op die willen dat hij bijdraagt uit zijn persoonlijke fortuin bij herstelbetalingen voor de kolonisatie. Maar als hij dat zou doen ( wat gewoon onmogelijk is, gezien het DNA van deze grotesk misdadige familie), betaalt hij met het geld dat hij nu verdient aan kinderarbeid. En die kinderarbeid gaat dan gewoon verder…

Dat voor de niet-beschaafde landen. Ja, nu gaan de politiek correcten op hun achterste poten staan, want ik bestempel Congo als een niet-beschaafd land. Welja, Congo is een niet-beschaafd land. Maar dat ligt niet aan de Congolezen, maar aan de alom geprezen Philippe. En natuurlijk ook aan ons, want zonder de uitbuiting van die kinderen zouden de grondstoffen voor onze GSM’s een pak duurder zijn. Er is echter één verschil: ik verdien niet aan die ethisch onverantwoorde GSM. Philippe wel.

Niet enkel in de niet-beschaafde Congo, maar ook in het beschaafde belgië verdient Philippe nog altijd geld aan de gezondheid van kinderen. Ik geef toe: onder druk van de democratie worden er inspanningen gedaan om de risico’s te beperken. Maar er is iets raars in het verhaal van VRTNWS: de oorzaak van de stijging rond die wijken in Hoboken zou te vinden zijn bij de zuidwestenwinden die het stof van de fabriek naar die wijken zou voeren. Maar is er niet al iets mis als er zoveel stof uit die fabriek komt ?

Maar het gevaar ligt niet in een ver verleden. Ik citeer uit een artikel van 2006 in De Standaard: Inwoners van Overpelt, Lommel en Balen lopen ruim vier keer meer kans op longkanker omdat ze in een gebied wonen dat vervuild is door cadmium. Dat blijkt uit een studie van de universiteiten van Leuven, Louvain-La-Neuve en Hasselt die maandag in het medische vakblad The Lancet Oncology verschijnt.Tussen 1985 en 1989 namen de onderzoekers bodemstalen en urinemonsters van bijna 1.000 mensen. Het testgebied met hoge cadmiumblootstelling lag in de onmiddellijke omgeving van de drie Umicore vestigingen van Lommel, Balen en Overpelt.

En nog niet zo lang gelden kregen inwoners van die streek de raad om geen groenten uit eigen tuin te eten.

Eigenlijk gebeurde en gebeurt hier hetzelfde als in Congo, alleen is het hier minder drastisch.

En de politiek ? Die zwijgt. Want mag ik toch opnieuw je aandacht vragen over een paar woorden die tussen de mazen van het net gevallen zijn in het citaat uit Wikipedia: “De raad van bestuur van de Generale Maatschappij bestond dan ook grotendeels uit politici en getrouwen van Leopold II. “ Er is geen enkel argument te bedenken om te zeggen dat de toestand nu anders is. Voor wie het nog altijd niet begrepen heeft, en niet begrijpen wil: belgië moet blijven bestaan, want dat is in het belang van die politiekers, en het groot-kapitaal. En de belgicisten zijn de nuttige idioten die de rol van dienstmaagd op zich nemen. 

Overigens heb ik een suggestie voor de propaganda-chef en spindoctor van Philippe: nodig de kinderen van Hoboken uit voor een gezonde wandeling in de koninklijke tuinen. Wedden dat de hele belgicistische meute in katzwijm valt voor zoveel onbaatzuchtig medeleven ? 

PS Voor wie het artikel in De Standaard wil lezen:  Meer kans op longkanker in Noord-Limburg

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *