Ik wil naar Blankenberge !

Doorbraak

Johan Sanctorum

Blankenberge op slot …

de onschuldige dagjestoerist de pineut

Dat corona een uitdaging is voor de rechtsstaat, is een understatement. Heel de lockdown dreef al op juridisch drijfzand, waarbij alle virologen werden opgetrommeld om hem te doen handhaven en de schrik erin te houden. Dan was er de mondmaskerplicht en nog wat later bizarre oekazen als de Antwerpse avondklok… op zich kan ik de logica van de maatregelen begrijpen, maar de politieke moed ontbreekt blijkbaar bij ons om problemen te benoemen en te lokaliseren.

Sanctorum heeft niet altijd gelijk. Meestal wel. Ook nu.

Wat de rechtstaat betreft: in een oorlog gelden andere wetten dan in vredestijd. Nu kan je de strijd tegen het virus natuurlijk niet gelijk stellen met oorlog. Maar net als oorlog is het wel een speciale periode en in zo ’n speciale periode mogen/ moeten (soms) andere wetten dan in het normale leven. Ik wil ook aannemen dat bij het opstellen en hanteren van die wetten vergissingen worden begaan. Niemand heeft er ervaring mee. Het is voor iedereen zoeken. Nog meer: als er daarbij twijfel is, kies ik voor de veiligheid: liever een wet of regel te streng, dan een te laks.

Maar als de strengheid van die regel niet is ingegeven door veiligheid maar door politieke correctheid, is dat onaanvaardbaar.

De politieke correctheid die hier speelt, is natuurlijk niet enkel van vandaag. Het gaat er om dat wanneer bepaalde groepen problemen veroorzaken, deze groepen niet mogen benoemd worden vanuit een ziekelijke bekommernis om niet te discrimineren.
Dat leidt tot verbijsterende toestanden zoals dit verbod voor alle dagjestoeristen omdat een Brusselse bende amok maakt. Even verbijsterend was de uitspraak van Wim Dries, de burgemeester van Genk die veel stemmen haalt bij Turkse fascisten, toen de beweging om burgemeesters meer macht en verantwoordelijkheid te geven op gang kwam, verklaarde: ik kan toch geen straat in lockdown gaan zetten ? Dries wilde de verantwoordelijkheid niet omdat hij goed wist dat die straat wordt bewoond door zijn fascistische vrienden. Daar lagen er voor hem twee problemen: één de afsluiting van die straat zou hem stemmen kosten, maar vooral: het zou heel Genk op stelten zetten en een islamitische volksopstand  ontketenen. De moslims zouden roepen: wij worden weeral gediscrimineerd, en de politiek correcten zouden hen megafoons geven zodat iedereen het zou horen, zodat ook de Turk die nog niet mee was, niet anders kon dan vrijwillig en enthousiast de straat opkomen voor de volksopstand voor Erdogan en vrijheid. Turkse fascisten hebben ook geen medelijden met Turken die niet fascistisch zijn. 

Dries werd gedreven door angst. De angst om stemmen te verliezen is banaal. De angst voor bevolkingsgroepen is dat niet. Het is die angst die zowel de politiek als de pers beheerst. Nu weer  bij de strandrellen, maar ook bij de recente rellen in Brussel, op provinciale domeinen; bij de uitbraken van corona in de tweede golf…enz.

Die angst ondermijnt de rechtstaat.

Maar die angst jaagt de mensen ook naar het vlaams blok. Ik haat het vlaams blok. Maar wat ik hierboven schrijf, dat zien en weten ook de gewone mensen. En ze weten dat het niet correct is, en dan krijg je de cynische toestand dat een bende nazi’s de rechtstaat verdedigt. Het vlaams blok moet zelfs geen propaganda voeren rond het thema. De mensen komen zo ook wel. De politiek correcten verraden de correctheid en de nazi’s verdedigen ze. Triestig. Dat de verdediging van de correctheid en de rechtstaat door het vlaams blok bedrog is, doet niet terzake.

Maar we moeten dieper durven denken. Als linkse stel ik me de vraag: hoe komt het dat er in die bepaalde bevolkingsgroepen zoveel problemen zijn ? Daarbij wordt ik door de politiek correcten in de steek gelaten, want zij ontkennen dat de problemen zich in specifieke groepen situeren. Als je de problemen niet wilt/durft benoemen, neem je de grond weg om ze op te lossen.

Weer als linkse zoek ik de oorzaak van de problemen bij sociaal-economische factoren. Je komt dan uit bij werkloosheid, armoede, huisvesting, scholing… Ik ben er zeker van dat die factoren meespelen. Binnen het kapitalisme is er daarvoor geen fundamentele oplossing.

Maar ik kan er niet omheen: de problemen situeren zich bij bepaalde groepen. Waarom juist bij die groepen ?

Als de politiek correcten daarmee geconfronteerd worden verengt hun gezichtsveld. Het is voor hen duidelijk dat de oorzaak enkel moet gezocht worden bij de autochtone bevolking die racistisch is, discrimineert, uitsluit… Je moet dan Unia’s oprichten, je geeft de schuld aan het onderwijs dat niet genoeg doet en organiseert onderwijshervormingen die er op gericht zijn, niet om het peil omhoog te halen, maar om ook de minst gemotiveerde leerling toch nog een diploma te laten behalen. Dat dat diploma niets waard is, en het probleem dus niet oplost, is van geen belang. De politiek correcte zoekt immers niet echt naar een oplossing, doch enkel naar het sussen van zijn geperverteerd geweten.

De politiek correcten weigeren om zelfs maar na te denken over de vraag of er misschien ook iets moet veranderen binnen die groepen Als je daar verandering zou vragen, zou je immers de eigenheid van andere culturen aantasten…

Politiek correcten argumenteren dat ook die Brusselse jongeren belgen zijn. Dat is natuurlijk waar. Maar zijn er binnen de belgische bevolking dan geen Vlamingen en Walen ? De belgicistische politiek correcten weigeren zelfs dat te erkennen. Voor hen zijn er enkel belgen. Dat maakt hun misdadige dwaasheid wel heel duidelijk.

De politiek correcten hanteren een verschrikkelijk individualisme dat mij als linkse tegen de borst stuit. Een samenleving (of staat) bestaat niet enkel uit individuen, maar ook uit gemeenschappen. Tenslotte is dat de essentie van de multiculturele samenleving die de politiek correcten onvoorwaardelijk aanhangen. Maar als het niet in hun kraam past, telt dat even niet mee.

Wat is er mis mee om de zaken te zien zoals ze zijn; om vast te stellen dat er in bepaalde gemeenschappen problemen zijn; om op zoek te gaan naar oplossingen voor die problemen en daarbij zowel in ’t eigen hert te kijken des ’s avonds voor het slapengaan, als om ook te beseffen dat je zelf de problemen niet kan oplossen, en er dus ook binnen de gemeenschap aan oplossingen moet gewerkt worden ? De mensen die dat doen binnen de gemeenschap, moet je dan volledig steunen. Maar dat kan allemaal niet als je weigert om de problemen te benoemen en de hele bevolking straft omwille van de problemen binnen één gemeenschap.

Ondertussen laten de politiek correcten de mensen die ze denken te verdedigen schandalig in de steek.

Ik weiger om mee te huilen in primaire reacties die die jongens krapuul noemen. Hun gedrag is krapuleus, maar ik zie in hen even veel slachtoffer als dader. Op beelden is te zien hoe sommige jongens proberen om anderen te kalmeren. 

Laat ons a.u.b. zonder vooroordelen naar de problemen kijken. Politiek correcten, bekeer je !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *