Zijn het linkse liberalen of liberale linksen ? Zijn ze wel links ?

Doorbraak

Nota: het artikel van Luc Pauwels op Doorbraak dat me hier aan het denken zet is blijkbaar niet meer te vinden.  Een vorm van censuur ? Dat ben ik niet gewoon van Doorbraak. Maar toch: hallo, Doorbraak ?

Luc Pauwels

‘Tegen het liberalisme’

De samenleving is geen markt, stelt de Franse filosoof Alain de Benoist. Hij veroordeelt het liberalisme, met de nodige nuances en degelijk onderbouwd

Lieve linkse vrienden, mag ik jullie nederig en beleefd vragen om dit artikel op Doorbraak te lezen en vanuit deze definitie van liberalisme jullie eigen zelve even kritisch te bekijken.

Ik heb dat voor mezelf al gedaan. En ik kom er zeer goed uit. Maar als ik naar jullie kijk zoals jullie zich tegenwoordig opstellen, dan zijn jullie qua linksigheid een ramp en kan ik jullie zelfs niet meer lieve linkse vrienden noemen. Eerst en vooral zijn jullie dan niet meer links en zeker ook niet meer lief. 

In zijn essentie is het liberalisme individualisme met daaruit volgend een bijna absolute vrijheid voor het individu.

“Baas in eigen buik” ? Jullie zijn toch voorstander van deze extreem liberale opeising van individuele vrijheid ?

Euthanasie als toepassing van het zelfbeschikkingsrecht zoals de zo vereerde heer Distelmans dat voorstaat ? Puur liberalisme. Jullie willen dat zelfbeschikkingsrecht toch nog uitbreiden ?

Gendertheorie betekent dat men de band tussen sexe en biologie loslaat en iedereen gewoon kan kiezen tot welke sexe hij/zij/het wil behoren. Puur individualisme en opeisen van extreme vrijheid, zelfs vrij zijn van de natuur. Jullie verdedigen dat toch ?

Heb ik jullie ooit het klassieke gezin weten  waarderen ? In jullie dwaze afkeer van religie hebben jullie dat gezin vereenzelvigd met het katholieke huwelijk en dus bevochten. Op dit ogenblik bevinden we ons in een situatie waarin het uit mekaar gaan voor velen de meest normale zaak van de wereld is geworden. Het hoort er bij en is ingecalculeerd. Ik ga mijn eigen “ontplooiing” (en behoeftebevrediging) toch niet laten afremmen door vrouw/man/het en kind, niet zo teer bemind ?

Nog niet zo lang geleden had ik op facebook een discussie met iemand die zich “wereldburger” noemde. Wereldburger betekent dat die mensen de kleine gemeenschappen waarin normale mensen leven afwijzen als benepen. Maar in feite kiezen die mensen er voor om tot geen enkele gemeenschap te horen. De wereldgemeenschap is een lege doos. Een gemeenschap op schaalgrootte van de wereld is niet mogelijk. Wereldburgerschap is puur individualisme. Een wereldgemeenschap van individuen is niet mogelijk. Als er een wereldgemeenschap komt, zal het er een zijn van kleine gemeenschappen die tot samenwerking komen. Maar tot die kleine gemeenschap wil de wereldburger niet horen. Dat individu op facebook sprak ook met minachting over de Vlaamse boer onder zijn kerktoren en ontkende de kracht van taal als gemeenschapsvormend. En het beschouwt zichzelf als links. Lachwekkend.

Pas dit dus ook maar toe op de zelfuitgeroepen cultuur-elite die nu de grote trom roert en daarmee de “gezonde” cultuursectoren meetrekt in haar dwaasheid.

Jullie linksen verdedigen de migratie. Maar om te beginnen is de huidige migratie een puur individuele aangelegenheid. Het zijn geen ganse dorpsgemeenschappen die migreren, maar individuen die zelfs hun gezin achterlaten. Nu ben ik er zeker van dat zogenaamd linkse voorstanders van migratie gedreven worden door oprechte bekommernis om het lot van de arme medemens. Maar hoe komt het dat ze niet zien dat migratie in deze tijd en in deze  geglobaliseerde wereld geen oplossing is ? Hoe komt het dat ze niet zien dat de migratie (Wir schaffen das) een kapitalistisch project is, bedoeld om de arbeidsmarkt te ontregelen, de lonen omlaag te halen en de sociale zekerheid af te breken ? Zeker van marxisten zou je toch verwachten dat ze hier oog voor zouden hebben ? Niet dus. Ze zien het niet omdat ze bezig zijn met goed te zijn. Dat is egocentrisme en narcisme: ze zijn eigenlijk bezig met zichzelf. Een goed mens is niet bezig met goed zijn. Hij is gewoon goed. Het proces is complexer. Er spelen nog andere factoren die me hier te ver zouden leiden. Maar dat narcisme is zeker een bepalend element.

Als je het zo bekijkt is het ongelooflijk triestig dat we naar een regering gaan met zogenaamd linkse partijen (socialisten en groenen) die in feite het individualisme propageren en meeheulen met de liberalen.

Hun linksigheid – althans die van de socialisten – bestaat er in dat ze vinden dat er meer geld moet uitgegeven worden aan hulp voor armen. Zij aanzien dat als strijd tegen armoede. Maar door steun aan armen doe je niets aan de structuren die de armoede veroorzaken. Je maakt de armoede leefbaarder, maar bevestigt de mensen wel in hun armoede, en maakt ze afhankelijk van je goedheid. Ook dat is narcisme. Voor de Parti Socialiste is het ook platte machtspolitiek.

Over de linksigheid van de groenen moet ik het niet hebben. Ze geraken niet verder dan de stelling dat de lasten van het klimaatprobleem eerlijk verdeeld moeten worden. Dat hebben ze recent ontdekt.

Ben ik tegen abortus of euthanasie ? Neen, er zijn omstandigheden waarin ze aangewezen zijn. Maar niet als zelfbeschikkingsrecht.

Ben ik tegen het uit mekaar gaan van mannen en vrouwen als het samenleven een hel is geworden ? Neen, maar ik wil ze wel eerst zien vechten om hun samen-zijn in stand te houden.

Ben ik er tegen dat mannen die zich vrouw voelen – of omgekeerd – hun leven aanpassen aan hun aanvoelen ? Neen, maar als je er een ideologie van maakt die weer een absoluut zelfbeschikkingsrecht opeist, is er wel iets mis.

Ben ik tegen migratie ? Voor mij moeten de mensen die hier als vluchteling toekomen gastvrij en menswaardig ontvangen worden. Maar dat betekent niet dat ik voor migratie ben. Migratie moet gestopt worden.

Tenslotte: ik spreek voortdurend kritisch over links en linksen. Dat leidt er toe dat ik op facebook geregeld vriendschapsverzoeken krijg van extreem-rechtsen en tegelijkertijd dat ook linksen me rechts situeren. Het weze zo. Maar ik zeg je dat links zoals het zich nu voornamelijk voordoet verraad is. Het is gecorrumpeerd door een samenleving waarin de mens gereduceerd is tot producent en consument; waarin onmiddellijke behoeftebevrediging en genot gecultiveerd worden; waarin een betekenisloos atheïsme het gat dat geslagen is door de teruggang van religie nog groter heeft gemaakt… Links is verworden tot een exponent van de decadentie van onze beschaving. Als links niet gaat vechten tegen die behoefte-en genotbevrediging, op zoek gaat naar echte beleving van gemeenschap en naar spirituele diepte, zal het nog verder wegzakken. Het is verworden tot een liberale hamburger met een sociaal sausje. Dat vult de buik, maar is niet gezond

PS Natuurlijk kom ik ook nog “echte” linksen tegen. Niet veel. Sorry vrienden, maar jullie weten ook wel dat ik het hier even niet over jullie had.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *