Bij de Septemberverklaring van Jambon

Sampol

Hannelore Goeman

Investeren in mensen

De Septemberverklaring van Jan Jambon

Vlaanderen zal pas weer in topvorm geraken als élke Vlaming erop vooruitgaat

Tussen al het dwaas geraas rond de vorming van vivaldi is de septemberverklaring van Jambon wat uit de aandachtsboot gevallen. Het is dus goed dat Hannelore Goeman toch wel weer wat aandacht vraagt. Hierbij moeten we natuurlijk in het oog houden dat ze sp-a-ster is en in de oppositie zit. Het zou dus verwonderlijk zijn als ze niet kritisch zou kijken. Overigens vraag ik me eigenlijk af waarom ook iemand van de regeringspartijen niet kritisch zou mogen zijn voor de eigen partij ? Die vraag is niet zo evident als ze misschien lijkt, want ik kom overal mensen tegen die niet de minste kritiek op hun partij verdragen. Als die mensen links zijn word je dadelijk in het verdomhokje van de fascisten gestoken, zelfs als je zegt dat je het eens bent met de basis van de opvattingen van de partij maar opmerkt dat ze deze opvattingen niet genoeg uitdraagt. Dat ter intentie van sommige van mijn vrienden van de pvda.

Ik ben partijloos en permitteer me om naar alle partijen te kijken met een kritische blik, en dus ook naar dit epistel van Hannelore Goeman.

Uiteraard heeft ze gelijk als ze benadrukt dat de voornemens van Jambon wat socialer zouden mogen zijn. Bijvoorbeeld de wachtlijsten in de zorg zijn een onverdraaglijke schande. Als Beke daarop antwoordt dat de regering 270 miljoen extra gaat investeren om die wachtlijsten weg te werken, toont dat aan dat hij er niets van begrepen heeft: hij beseft niet wat die wachtlijsten voor die mensen betekenen en welke enorme druk er wordt gelegd op de mensen die die mensen met zorgnood proberen te begeleiden. Beke beseft niet veel als het om andere mensen dan hemzelf gaat.

De kritiek van Goeman op het armoedebeleid van Jambon is niet terecht. Goeman zegt dat Jambon de armoede ziet verdwijnen als het goed gaat met de economie, maar dat de meerwaarde aan geld die daardoor gegenereerd wordt niet zomaar naar de gemeenschap gaat, en zijn armoedebeleid er dus eigenlijk geen is. Op zich is dat natuurlijk juist, maar waarom voegt Goeman er niet aan toe dat Jambon ook zegt dat de beste armoedebestrijding er in bestaat om mensen aan het werk te krijgen ? Daarin heeft Jambon wel gelijk. 

Goeman blijft steken in de socialistische visie op armoedebestrijding. Die bestaat er in dat er geld van de gemeenschap moet worden vrijgemaakt om aan de armen te geven. De armoedebestrijding wordt beoordeeld aan het budget dat daarvoor wordt vrijgemaakt. Dat is natuurlijk nonsens, want armoedebestrijding bestaat er dan in dat armen worden geholpen om te overleven in hun armoede. Maar de socialistische armoedebestrijding werkt er niet aan om de armoede te doen verdwijnen. Als je de woorden van Jambon gewoon neemt zoals hij ze zegt, werkt hij wél aan de bestrijding van armoede. Principieel ben ik voorstander van activering van werklozen. Of die activering moet gebeuren door de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd is discutabel.

Belangrijker is natuurlijk de kritiek dat de jobs waar Jambon het over heeft ook flexi-jobs, onzekere uitzendarbeid, en armoedejobs zijn waarbij iemand met full time arbeid niet genoeg verdient om rond te komen. Maar dat zegt Goeman niet.

We stoten hier op een fundamenteel probleem: binnen het kapitalisme kan je armoede enkel bestrijden door de concurrentie op de wereldmarkt te winnen waardoor je de koek bakt. Pas als dat gebeurd is kan je gaan strijden om die koek een beetje eerlijk te verdelen waarbij, je ook al weer door het kapitalisme, gedoemd bent om te mislukken. Als je daarbij bedenkt dat je winst van de concurrentiestrijd het verlies en armoede van anderen (tot aan de andere kant van de wereld) betekent, wordt duidelijk hoe pervers het kapitalisme is.

Als je armoede wilt bestrijden, moet je het kapitalisme bestrijden. Dat doet het socialisme niet.

Ben ik nu zo maar tegen het socialisme ? Neen, natuurlijk niet. Als er iemand in armoede is, moet je die helpen. Maar het socialisme moet niet zeggen dat het aan armoedebestrijding doet en daardoor de focus weghalen van de enige echte strijd tegen armoede. Het moet zeggen dat het wil vechten voor verlichting van bestaande armoede, en toegeven dat het de echte strijd tegen de armoede niet wil of kan voeren. Hallo, Goeman ?

Wat Goeman zegt over de achteruitgang van ons onderwijs is ontstellend oppervlakkig. Is het feit dat een aantal kinderen geen laptop hebben oorzaak van die achteruitgang ? Die achteruitgang was al lang bezig voordat internet en laptop hun intrede hadden gedaan in het onderwijs. Het uitdelen van laptops is mooi, maar lost fundamenteel niets op. Er zijn vele oorzaken voor de achteruitgang van ons onderwijs. De twee belangrijkste versterken mekaar: het gelijkheidsfetisjisme van links dat de lat omlaag haalt om iedereen gelijk er over te krijgen; en de immigratie van een hele populatie die niet weet wat onderwijs is en een geloof aanhangt dat van de wetenschap niet wil weten en daardoor de leerlingen thuis geen enkele stimulans geeft om te studeren. Die leerlingen geraken niet over de lat, en dus haalt links de lat omlaag. Zo blijven we bezig. 

Ook hier weer botsen we op de tekortkoming van het socialisme: het weigert de echte oorzaak te zien en begint dan maar aan wat symptoombestrijding. Opnieuw: die symptoombestrijding mag en moet, maar…

Goeman toont zich ook klein in haar voorbeelden van gemeenten waar er volgens haar wél goed wordt gewerkt. Daarbij vernoemt ze enkel sp-a mensen. Waarom noemt ze niet ook Zelzate waar de pvda een grote rol speelt in het gemeentebeleid ?

Goeman begint met te vermelden dat Conner Rousseau bij het begin van de coronacrisis geschreven heeft dat iedereen socialist is. Dan doet ze haar best om aan te tonen dat Jambon dat niet is. Een zaak is zeker: Conner Rousseau is géén socialist. Hij is een vooruiter.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *