Corona in de multiculturele samenleving

Doorbraak

Koen Mortelmans

Neen we krijgen niet alle coronacijfers

Privacyregelgeving excuus voor kleuterschoolaanpak De kritiek op de coronamaatregelen (of het ontbreken ervan) van de regering neemt almaar verder toe. Daardoor valt minder op dat de officiële communicatie nogal eenzijdig is georiënteerd. En dat men vakkundig om bepaalde aspecten heen fietst. Nog vreemder is dat niemand lijkt te willen weten wie verantwoordelijk is voor de communicatiekeuzes. Over de coronacijfers bijvoorbeeld

Waarom noemt Mortelmans niet paard en kar met naam ? Iedereen die zijn ogen wil opentrekken, ziet het: de problemen liggen voornamelijk in wijken met een sterke migranten – zeg maar moslim – concentratie.

Natuurlijk hoor ik nu al de politiek correcten die per definitie hun ogen niét willen opentrekken huilen dat er ook andere haarden zijn. Ik ben dat soort intellectuele oneerlijkheid zo beu als kou pap. Natuurlijk zijn er andere haarden, maar willen jullie nu a.u.b. erkennen dat “voornamelijk” bestaat. Dat wil zeggen, “overwegend”, maar niet totaal. Jullie doen alsof “niet totaal” “overwegend” uitsluit. Het erge van jullie gewilde blindheid ligt er in dat jullie de mensen in de steek laten die jullie beweren te willen helpen. Wie de ogen sluit voor de problemen, lost ze niet op. Ja, ik word daar kwaad van.

Natuurlijk speelt ook sociale achterstand, slechte huisvesting, grote concentratie… een rol. Maar misschien moeten jullie eindelijk eens de vraag durven stellen hoe het komt dat juist in die bevolkingsgroep die sociale achterstand overwegend aanwezig is.

Laat me de zaken zeggen zoals ze zijn: het gaat over gezinnen waarin de vrouw niet buitenshuis mag werken en die dus gedoemd zijn om te overleven met één inkomen in een samenleving die volledig is afgestemd op twee inkomens voor een gezin. Nu wil ik dadelijk mee op de barricades springen om die noodzaak aan twee inkomens aan te klagen. Maar de zaken zijn zoals ze zijn. In die gezinnen zien de ouders de noodzaak van goede scholing niet in, zodat de kinderen geen ruimte krijgen voor schooltaken en totaal niet gestimuleerd worden om zich in te zetten voor school, waarbij de jongens nog wordt ingeprent dat ze geen gezag mogen aanvaarden van vrouwen, terwijl het lerarenkorps totaal vervrouwelijkt is. Nu wil ik dadelijk mee op de barricaden springen… 

Die, zo al verschrikkelijke cocktail wordt dan ook nog versterkt door een geloof in een Allah die de bergen heeft geschapen en dat het verhaal van tectonische platen dus niet juist kan zijn – meer algemeen: een geloof dat de wetenschap afwijst. Je krijgt dus een populatie jongeren die ongeschoold rondhangen op straat.

In die gezinnen worden geen belgische kranten gelezen, niet gekeken naar belgische TV – de schotelantenne is uitgevonden om mensen te behoeden voor die heidense zenders.

Is dit alles niet voldoende om mensen in sociale achterstand te jagen ? Nu wil ik dadelijk mee op de barricaden springen…

En dan zegt Erika Vliegen dat het een probleem is dat veel mensen door de overheid niet bereikt worden en de informatie en aanbevelingen niet doordringen tot bij die mensen. Kijk waar die schotelantennes massaal aanwezig zijn, en je weet over welke mensen het gaat. 

Wil iemand ontkennen dat wat ik hier beschrijf de realiteit is ?

De politiek correcte misdadigers zien in het bovenstaande een aanval op die mensen. Wel, dat is het niet ! Ik heb nergens gezegd dat die mensen dom, lui, asociaal, misdadig… zijn. En ik moet niet meer op de barricaden springen om die sociale achterstand aan te vallen. Ik sta al op die barricades met mijn antikapitalistische vlag.

Maar we hebben een fundamenteel probleem: er is op dit ogenblik geen enkele manier om die sociale achterstand op relatief korte termijn weg te werken. Deze sociale achterstand hangt samen met factoren waarop we geen vat hebben. Die mensen komen uit berggebieden met een cultuur die ginder eerbiedwaardig is en functioneert, maar niet hier. Ze belijden een religie die hen vastpint in wetenschappelijke achterlijkheid en een ideologie die niet samen gaat met onze samenleving. Je kan daar niet zo maar op ingrijpen, want dan raak je aan de identiteit van die mensen, en dat leidt onvermijdelijk tot agressieve reacties, en lost dus niets op.

Ik ben op zoek gegaan om toch iets te doen aan die sociale achterstand. Maar we kunnen die éénverdieners toch geen dubbel loon uitbetalen ? En je kan die jongeren toch geen speciale uitkering geven op grond van jeugdige islamiteit ?

Er is iets wat we wél kunnen doen. In de verspreiding en in standhouding van die ideologie spelen een aantal imams een grote rol. Laat ons die imams actief opsporen en het land uit zetten. Voor mij mag dit radicaal: wie verkondigt dat wetenschappelijke kennis niet samengaat met geloof in Allah, mag vertrekken.

Dat leidt onvermijdelijk tot het thema van de illegaliteit. Want er is veel kans dat die misdadigers illegaal terugkeren. Welnu, ter attentie van mijn linkse vrienden die illegaliteit niet erg vinden: geen enkele samenleving kan een beduidende illegaliteit aanvaarden. Mag ik het héél duidelijk maken: welke bescherming heeft een illegaal meisje of jonge vrouw tegen pooiers die haar in de prostitutie jagen ? Overigens geldt hetzelfde voor jonge mannen. 

Een illegaal die vermoord wordt, wordt door niemand gemist. 

Als je het meer fundamenteel bekijkt, stoten we op de onmogelijkheid van een multiculturele samenleving. 

Ik ben ooit principieel voorstander geweest van de multiculturele samenleving vanuit de idee van verrijkende ontmoeting. Maar als ik zie welke onoplosbare problemen die multiculturaliteit meebrengt moet ik besluiten dat ze niet mogelijk of wenselijk is. Het verschil tussen de culturen is nu eenmaal te groot. Op persoonlijk vlak moeten we aanvaarden dat er mensen zijn met wie een verrijkende ontmoeting niet mogelijk is. Dat geldt ook voor culturen.

Nu kan het zijn dat multiculturaliteit in een geglobaliseerde wereld niet te vermijden valt, maar er is nog een verschil tussen het onvermijdelijke aanvaarden en het cultiveren er van. Om de problemen nog enigszins beheersbaar te houden, moeten we de multiculturaliteit zoveel mogelijk afremmen. Op dit ogenblik lijkt de huidige multiculturaliteit nog leefbaar. Maar het omslagpunt naar onleefbaar (de VS ! ) kan sneller komen dan gedacht.

Ondertussen neemt Brussel een drastische maatregel: het verbod op alcohol. Dat is iets wat die imams graag horen. Durft Brussel ook maatregelen nemen die de imams niet fijn vinden ? 

In Brussel sterven op dit ogenblik mensen door corona omdat de overheid een bepaalde bevolkingsgroep niet tegen het hoofd durft stoten. Ook mensen van die bevolkingsgroep.

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *