Silvia Federici, een interessante vrouw

De Wereld Morgen

Interview – Keltoum Belorf

Silvia Federici over kapitalisme, corona, heksenjacht en migratiecrisis

Silvia Federici is academica en een icoon van de feministische beweging. Ze heeft jaren onderzoek gedaan naar de heksenjacht in de Middeleeuwen en de link met de invoering van het kapitalisme. Volgens haar was onderdrukking van de vrouw en de devaluatie van haar belangrijk werk, namelijk de productie van arbeidskrachten, noodzakelijk voor de overleving van het kapitalisme. Haar bevindingen bundelde ze in het bekende boek ‘Caliban and the Witch’.

Silvia Federici. Ik had er nooit van gehoord. Maar het blijkt een vrouw met een visie, en in dit artikel brengt ze heel wat belangwekkende inzichten. Het is een lang interview, maar de moeite waard. Op sommige thema’s wil ik heel kort commentaar geven.

Heeft covid te maken met het kapitalisme ? Ongetwijfeld wel, en ik zou niet liever willen dan dat ik het kapitalisme zo maar schuldig zou kunnen verklaren aan deze pandemie. Maar durf ik beweren dat in mijn Eutopia, menswaardige alternatieve maatschappij voor de kapitalistische, er geen virus uitbraken meer zullen zijn ? Daar moet ik dus toch eens over nadenken.

Laat me er nu even van uitgaan dat we het eens zijn over de noodzaak van strijd tegen het kapitalisme en voor een Eutopia. Federici stelt dat we die strijd moeten voeren vanuit ons dagelijks leven en niet mogen projecteren naar de verre toekomst. Ja, inderdaad, we moeten ons ontdoen van de gemanipuleerd geïnternaliseerde kapitalistische mentaliteit. Dat kan niet zonder dat het invloed heeft op de manier waarop we dagelijks leven. Het zou interessant zijn om daar eens echt op door te denken. Wat betekent dit voor de organisatie van mijn gezin; voor het werk dat ik doe en de manier waarop ik mijn geld verdien ? Hoe beheer ik mijn geld (een niet-kapitalistische bank ???? ). Ga ik in mijn vrije tijd mee met de commercialisering en vermarkting (pretparken) ? Enzovoort. Maar ik kan niet op een eiland gaan leven, en willen of niet, ik zal het kapitalistische spel moeten meespelen als ik wil overleven. Ik denk dat de wijzigingen in mijn dagelijks leven moeten gebeuren in een wisselwerking van ideologische overtuiging en mentale reconversie enerzijds en dagelijkse praktijk anderzijds, maar dat de start begint met de ideologie en mentale reconversie. 

Dit is van belang: het betekent dat we niet genoeg aandacht kunnen besteden aan het verspreiden van de boodschap.

Ik ben het niet eens met Federici als ze heil verwacht van strijd om de overheid tot een sociale politiek in de richting van Eutopia te dwingen. Federici stelt dat we van de staat de gecreëerde rijkdom moeten opeisen om te investeren in de herorganisatie van ons sociaal weefsel. Ik ben daarvoor, maar zie niet in hoe het kan leiden tot de afschaffing van het kapitalisme. In de huidige vorm van democratie en de manier waarop de macht bij de overheid komt, zal die per definitie in dienst staan van het kapitaal. Federici vergeet dat de gecreëerde rijkdom niet eigendom is van de overheid, maar van de kapitalisten. Binnen het kapitalisme kan de overheid niet méér dan proberen dat geld van de kapitalisten af te pakken en te gebruiken voor die sociale politiek. Maar binnen het kapitalisme zal ook de meest linkse overheid daar niet in slagen omdat de macht nu eenmaal bij het kapitaal ligt en de extreem individualistische manier waarop in onze democratie mensen aan de macht worden gebracht ((een mens, één stem) helemaal past in het kapitalistische denken. Neem daarbij de rol van politieke partijen waarbij strijd om de macht  tot de essentie van het politieke spel behoort, en je zit in een systeem van democratie dat totaal ingebed zit in het kapitalistische individualisme waarin de strijd en de concurrentie essentiële factoren zijn. Vergeet de overheid als medestander in de strijd voor een sociale samenleving. Ze zal onder druk van sociale politieke bewegingen nooit verder gaan dan het hoogstnoodzakelijke en dan wat het kapitalistische systeem en de belangen van het kapitaal toelaten. Om het concreter te maken: op dit ogenblik houdt Europa nog stand op de markt van de hoogtechnologisch vernieuwende producten. Het heeft op die markt niet meer de overhand, maar het houdt stand. De dag dat de Chinezen (en ze zijn er mee bezig) ook op die markt de overhand halen, zullen onze lonen dalen.

Ik ben het volledig eens met de vorm van feminisme van Federici. Er zijn nogal wat feministen die ik gewoon belachelijk vind. Maar Federici heeft het bij het rechte eind. En laat het duidelijk zijn: zonder deze vorm van feminisme en de vrouwen in het algemeen, is elke strijd voor een betere wereld op voorhand verloren.

Wat Federici zegt over migratie, is globaal gezien natuurlijk wel juist, maar toch… Ik ben er van overtuigd dat de nep linkse politiek correcten er in zullen lezen dat we de migratie uit menslievendheid op zijn minst moeten aanvaarden. Als Federici zegt: “Want de migranten hebben evenveel rechten op de welvaart in Brussel, Parijs of New York als locals.” , ben ik het er niet mee eens. Uiteraard hebben de migranten evenveel recht op welvaart als de locals in Brussen, Parijs of New York; maar niet in Brussel, Parijs of New York, maar wel in hun thuislanden. Laat ons overigens ook niet vergeten dat een enorme massa mensen in Brussel, Parijs of New York niét in welvaart leven ! Een ongecontroleerde massale immigratie zou de massa armen in die grootsteden gewoon sterk vergroten.

Federici eindigt met: “We moeten stoppen met onze welvaart op te bouwen op andermans lijden. Dat moet hét principe zijn van onze politieke actie.” Ik ben het daar volledig mee eens. Maar hoé moeten we deze infame opbouw van welvaart stoppen ? Er is geen politieke actie mogelijk zonder voldoende mensen die dit inzien. 

In de tijd van Lenin kon je de ongeschoolde domme massa nog in beweging krijgen met ordewoorden, wat haatboodschappen tegen de tsaar, en beloften van een beter leven. Door de algemene intellectuele ontwikkeling nu, is dit niet meer mogelijk. De politieke actie op dit ogenbik kan er enkel in bestaan om hard te werken aan de verspreiding van inzicht.

PS Ik had het over mijn Eutopia. Natuurlijk gaat het dan om mijn boek waarin ik een poging doe om elementen te geven voor een alternatief voor het kapitalisme. Je kan dit boek gratis lezen en/of downloaden, ook in ebook formaat op deze website.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *