Botsende beschavingen of het geopolitieke spel ?

nrc.nl

Beatrice de Graaf

Botsende beschavingen of een sultan in het nauw

Wat zouden H.L. Wesseling en J.L. Heldring geschreven hebben over de strijd tussen Frankrijk en islamitische landen

Botsende beschaving of geopolitiek ? Waarom niet beide ?

Natuurlijk speelt de geopolitiek een beslissende rol bij het uitbreken van een oorlog. Alle oorlogen van de laatste tientallen jaren gingen over olie, over de pijpleidingen die die olie over de wereld moesten vervoeren en over de munt waarin die olie verhandeld wordt. Bijvoorbeeld: de doorslaggevende factor om de tweede Irakoorlog te beginnen was het voornemen van Sadam Hoessein om zijn olie niet meer te verhandelen in Amerikaanse dollars, maar in Chinese yen. Dat zou voor de Amerikaanse economie een geweldige klap geweest zijn en dus onaanvaardbaar.

Bij de oliepijpleidingen speelt mee dat het voor de Amerikanen niet kon dat die door landen zouden lopen die zij niet controleerden. Gewapenderhand zorgden ze er voor dat ze die controle kregen.

Op dit ogenblik gaat het zeker ook, en meer en meer, om gasleidingen. De oorlog in Syrië gaat om gas en gaspijpleidingen. De Syrische leider koos voor de gaslevering uit Iran (Russische bondgenoot) en niet voor die uit Qatar (Amerikaanse bondgenoot). Daarbij konden de pijplijnen ook over landen gaan die niet onder controle van de Amerikanen staan. En dus ontstond er in Syrië een spontane volksopstand waar de CIA zeker totaal niets mee te maken heeft in een poging om Assad af te zetten. Volksopstanden hebben nooit iets te maken met de CIA. Recent zijn er nog de volksopstanden in Wit-Rusland en eerder in de Ukraïne. Als ik toch bezig ben: tel er ook maar de protesten in Hongkong bij. Mijn cynische zelf lacht zich rot als ik dan oprechte linksen die volksopstanden hoor verdedigen in naam van de vrijheid en democratie.

Op dit ogenblik zetten de Amerikanen Europa sterk onder druk om meer onafhankelijk te worden van de Russische gasleveringen die een belangrijk deel uitmaken van de Europese energievoorziening. Ze hebben daarvoor twee goede redenen: een Europa dat afhankelijk is van Rusland is geen fijne gedachte bij het vooruitzicht van het conflict met Rusland dat er zit aan te komen. De manipulatie van de Europese bevolking om dit conflict te aanvaarden wordt langzaam maar gestaag opgevoerd. Bekijk de internationale nieuwsberichten van uit dit gezichtsveld, en je zal het opmerken. 

Een tweede reden is economisch: als het Russische gas wegvalt – op dit ogenblik kondigen de Amerikanen sancties af tegen wie meewerkt aan een nieuwe pijplijn vanuit Rusland – zal het worden vervangen door Amerikaans schaliegas. Dat dit vele malen meer klimaatonvriendelijk is dan steenkool of olie  schijnt de Groenen niet te deren. Ze nemen dat er bij als ze maar de kerncentrales kunnen sluiten.

De geopolitieke factor is dus zeker een feit: het kan niet lang meer duren of de Chinezen worden een onaanvaardbaar sterke concurrent voor de Amerikaanse economie. Voor de Amerikanen is het dan zaak om het probleem op te lossen voor de Chinezen ook militair concurrentieel worden. De Russen zullen onvermijdelijk aan de kant van de Chinezen staan. Europa wordt dan een belangrijk slagveld in deze oorlog.

Maar er is tegelijkertijd ook een andere strijd bezig: die van de islam tegen het Westen. Voor wie hier niet graag het woord islam hoort en gelooft in een Westerse islam of een gematigde islam wil ik dadelijk toegeven dat een massa moslims gematigd zijn. Maar de islam is dat niet. Geen enkele godsdienst is gematigd. God is per definitie totale radicaliteit. In de kern van de boodschap van Mohammed ligt de opdracht tot verovering en invoering van de sharia. Landen die overtuigd de islamitische doctrine aanhangen winnen aan macht precies omdat ze over grote olie- en ook gasvelden beschikken. Ze voelen zich nu machtig genoeg om het westen uit te dagen en er een nieuw soort oorlog te ontketenen: na de reguliere oorlog en de guerilla-oorlog is er nu de terroristische oorlog. De terroristische oorlog veronderstelt een voldoende aantal moslims in het Westen. Blijkbaar oordelen de islamitische machthebbers dat dit aantal bereikt is.

Op een aantal terreinen loopt deze oorlog van de beschavingen samen met de geopolitieke. Maar het terrorisme in Europa heeft zeker geen rechtstreeks verband met de geopolitieke oorlog. Je kan dus van twee verschillende oorlogen spreken.

Ooit zullen deze twee oorlogen samenvloeien en dan zal de religie een sterke kracht zijn om de mensen (moslims) in beweging te krijgen om hun leven te geven voor… ja, voor wat ? In ieder geval voor de rijken en kapitalisten.

Het is beangstigend: een geopolitieke oorlog die samengaat met de radicalisering van een bevolking door religies. Of liever: door één religie: de islam. Europa heeft geen religie meer die de massa kan in beweging brengen. Ik denk dat de beste deradicaliseringsprogramma’s die onze idealistische linksen kunnen uitvinden, tekort zullen schieten.

Het is me op dit ogenblik niet duidelijk aan wiens kant Erdogan zal staan. Kiest hij voor de Russen of voor de Amerikanen ? Maar voor Europa maakt het niet uit: op zijn agenda staat zeker dat hij van het conflict gebruik zal maken om eindelijk de eeuwenoude Turkse droom waar te maken: de verovering van Europa.

Ben ik nu een complotdenker ? Ik hoop het. 

Maar waarom vertel ik dat hier eigenlijk ? Mijn linkse vrienden willen het toch niet weten. Rechts heb ik geen vrienden, maar de rechtsen hebben hun eigen agenda. En eigenlijk zou ik me er niet meer druk moeten over maken: mijn vluchtroute is uitgestippeld. Maar mijn hart bloedt als ik denk aan al die veelbelovende jonge mensen. 

Jongens, (en meisjes, en trangenders… ) wordt wakker !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *