De franse energieminister zegt wat Tinne niet wil gezegd hebben.

Doorbraak

Marc Vanfraechem

Groen gestuntel in Frankrijk

Je kunt veel kritiek hebben op België, maar zoiets zou hier toch nooit kunnen gebeuren. In Frankrijk hebben ze een minister van Ecologische Transitie die kolencentrales zal moeten openhouden of heropstarten om de continuïteit te verzekeren! Hier hebben we tenminste een minister van Energie die zelfs geen gascentrale zou bouwen. Enfin, zijzelf toch niet

Natuurlijk is het voorstel van De Wever om een alternatieve meerderheid te vormen tegen de plannen van dwaze Tinne een politiek maneuver om de regeringscoalitie uit mekaar te spelen. Maar inhoudelijk heeft hij wel gelijk.

Dwaze Tinne wordt overal voorgesteld als een zeer intelligente vrouw. Het lijkt me dat ze dat ook is. Maar intelligentie is nog geen garantie voor gezond verstand. Blijkbaar heeft dwaze Tinne daaraan wel een tekort. Daarom dan ook dat “dwaze”. Ze gedraagt zich als een fanate, bezeten door de idee dat die kerncentrales dicht moeten. Erger nog: ze is een messias die er van overtuigd is dat als zij het niet doet, het niet zal gebeuren. De combinatie van fanatisme en messianisme leidt tot belachelijkheid.

Ik wil dwaze Tinne gerust stellen: de kerncentrales zullen verdwijnen. Dat staat in de sterren geschreven. Als het niet gisteren is geweest dan morgen of overmorgen. Er zullen zeker nieuwe vormen van energieproductie ontwikkeld worden die de kerncentrales met het probleem van hun afval, overbodig zullen maken. Zal het waterstof zijn of nog iets anders ? Ik weet het niet. Ik ben niet slim genoeg om daar zicht op te hebben. Maar de geschiedenis leert ons dat de evolutie van de menselijke kennis en technologisch vermogen niet tot stilstand zal komen.

Dus ja, laat die kerncentrales maar verdwijnen. 

Overigens hoop ik dat de nieuwe technologieën ook de wind- energieproductie overbodig zullen maken. Geef toe: je economie, welstand en veiligheid, laten afhangen van windmolens is eigenlijk primitief. Ik heb het lang niet willen zien. Ook ik ben gehersenspoeld door de groene maffia en dus  zo fel voorstander geweest van alternatieve, zogenaamd duurzame energievoorziening, dat ik niet zag hoe lelijk die wieken het zicht op de hemel verbrodden.

Met dwaasheid kan je dikwijls lachen. Maar niet altijd. Er is dwaasheid die misdadig is: ik heb het misdadig dwaze Tinne zelf horen zeggen: neen, ze is niet zeker dat er zonder de kerncentrales voldoende energielevering zal zijn. Maar ze is er van overtuigd dat dit wel zo zal zijn. Welnu, de overtuiging van misdadig dwaze Tinne interesseert me niet. Ik wil zekerheid. Als een minister vanuit haar eigen grote gelijk dat risico wil nemen, is dat een schoolvoorbeeld van slecht bestuur. Ik begrijp niet dat er nog niemand het ontslag van misdadig dwaze Tinne heeft geëist.

Het is nog erger: omwille van de onzekerheid en wisselvalligheid van de wind-en zonne-energie zijn er die gascentrales nodig. Misdadig dwaze Tinne wil absoluut de kerncentrales nu dicht omdat de onzekerheid over dat dichtgaan die investeringen in wind en zon zou tegenhouden. Maar wie durft met zekerheid beweren dat die gascentrales geen eigen leven gaan leiden en zo ook zon en wind gaan afremmen ? Ook die gascentrales vragen enorme investeringen en grote investeringen doen dromen van grote winsten. Is misdadig dwaze Tinne er zeker van dat er niet méér gascentrales zullen gebouwd worden dan eigenlijk nodig ? En dat daardoor de nood aan investeringen in wind of zon zullen afgeremd worden ? Of is de gas-lobby minder sterk dan de kernenergielobby ? 

We leven in het kapitalisme: als kapitalisten méér winst zien in gas dan in wind of zon, zal de gasindustrie het pleit winnen. Daar kan misdadig dwaze Tinne niet tegen op. Of nog: het is zeker dat de kernenergie in belgië voorlopig is. Maar zijn de gascentrales voorlopig ? Zelfs als ze enorm veel windmolens en zonnepanelen zou kunnen bijzetten, zou dat bij gebrek aan wind of zon geen oplossing zijn voor tekorten: je krijgt dan enkel meer windmolens die niet draaien…

Ik wil misdadig dwaze Tinne helpen: ze zou kunnen gokken op nieuwe technologieën op gebied van energie-opslag (batterijen) waaruit zou kunnen geput worden om tekort aan wind en zon op te vangen door opslag als er een overschot aan wind-en zonne-energie zou geproduceerd worden. Dat zou de gascentrales overbodig kunnen maken. Maar daar hoor ik misdadig dwaze Tinne niet over. Daaruit besluit ik dat dit zeker niet voor de nabije toekomst is. Waarschijnlijk is het ook gewoon onmogelijk omdat het over enorme hoeveelheden gaat.

Op dit ogenblik wordt Duitsland door de VS geweldig onder druk gezet om de gastoevoer vanuit Rusland af te bouwen. De reden is geopolitiek: Rusland wordt meer en meer als een vijand gezien en je wil voor je energie niet afhankelijk zijn van de vijand. Maar de VS hebben ook een economisch motief: het Russische gas zal dan vervangen worden door Amerikaans gas. Schaliegas. Duitsland werkt nu aan plannen voor enorme overslagplaatsen voor schaliegas dat door schepen vanuit de VS zou worden aangevoerd. Dat vraagt even enorme investeringen. Die zullen winst opleveren en dus aanzetten tot continuering en uitbreiding. Tel daarbij de druk van de VS die er geen enkel belang bij hebben dat Europa meer wind-en zonne-energie gaat produceren zodat het minder schaliegas nodig heeft…

Als je dan bedenkt dat schaliegas vele malen vervuilender is dan steenkool en ook die schepen niet zo proper zijn, wordt het wel een heel vuil plaatje. Als het een beetje tegenzit zal misdadig dwaze Tinne triomfantelijk de kerncentrales buitenwerken en in de plaats het enorm vervuilende gas binnenhalen.

Misdadig dwaze Tinne wéét wat er gebeurt in Duitsland. Maar daar zwijgt ze over. Ze is niet enkel misdadig en dwaas, maar ook leugenachtig.

Tenslotte: leugenachtig misdadig dwaze Tinne verschuilt zich achter een evaluatie einde 2021. Maar door de beslissing van Engie om niet meer te investeren in het onderhoud van de kerncentrales zal het dan quasi onmogelijk zijn om nog op die centrales beroep te doen om het probleem op te lossen. Die  oplossing, als ze al mogelijk is, zou in ieder geval weer eisen dat nieuwe enorme sommen op tafel worden gegooid, niet door de aandeelhouders, maar door ons. De enige oplossing bestaat er dan in om energie aan te kopen in het buitenland. Het artikel hierboven geeft aan dat we op Frankrijk niet zullen kunnen rekenen. Energie uit Duitsland komt uit sterk vervuilende bronnen. Blijkbaar is leugenachtig misdadig dwaze Tinne niet meer bezig met de CO2 uitstoot en het klimaat of milieu, maar enkel met fetisjisme. Fetisjisme is een seksuele afwijking.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *