belgicisme, niet enkel belachelijk, maar ook misdadig

Knack

Bart Maddens

Premier De Croo maakt de volksgezondheid ondergeschikt aan zijn politieke oogmerken

In de strijd tegen het coronavirus zou Alexander De Croo zijn persoonlijke overtuiging opzij moeten zetten’, schrijft Bart Maddens over de campagne van de federale overheid om burgers te motiveren

Als Vlaams-nationalisten de coronamaatregelen minder strikt zouden naleven omdat De Croo de coronacrisis misbruikt voor belgicistische propaganda, zijn het onnozelaars.

Dat neemt niet weg dat wat De Croo doet schandalig is. Dat hij onbeschaamd zich hiervoor prostitueert, toont aan hoe groot de paniek is bij de belgicisten onder de bedreiging van de laatste verkiezingsuitslag in Vlaanderen.

Nu vind ik dat belgicisten recht hebben van bestaan. Je kan het dus logisch vinden dat een politicus zich op het federale niveau belgisch opstelt. Alleen is het zo dat dezelfde mensen die dit normaal vinden, Jambon aanvallen als die zich als minister-president van Vlaanderen Vlaams opstelt. Daar klopt iets niet.

Rechtuit gezegd, ik vind het romantische Vlaams nationalisme belachelijk. Mensen die met overtuiging en tranen in de ogen de Vlaamse Leeuw zingen en bij gelegenheid de Vlaamse vlag aan het raam hangen, getuigen van een plaatselijk emotioneel en intellectueel onvermogen. Plaatselijk omdat die mensen tegelijkertijd op andere domeinen natuurlijk wel hoogstaand kunnen zijn.

Maar hetzelfde geldt ook voor het belgisch romantisch nationalisme. Het gezwaai met belgische vlaggen bij voetbalmatchen, oudstrijdersherdenkingen en optredens van de koninklijke hark zijn even belachelijk als het gezwaai met de leeuwenvlag.

Laat De Croo nu precies op dat super belachelijke voetbalploegromantisme beroep doen. Er is iets mis met iemand die de belachelijkheid hiervan niet inziet.

Overigens kan je de belachelijkheid van De Croo kaderen in een veel grotere actie manipulatie van de bevolking die al veel langer aan de gang is en even goed beroep doet op de emotionele en intellectuele zwakheid waar ik het hierboven al over had

Dat gaat van de opvoering van het meisje Elisabeth met een schattig zwart kindje op de arm (meisjes en kindjes doen het altijd goed) tot de zich omhooggehesen verarmde laag-adelijke Mathilde die voorleest – ja, weeral – voor kindjes. Tel daarbij Jupiler (belgisch grootkapitaal) dat zijn bier omdoopt tot belgium bij de wereldkampioenschappen en onderdelen in “Iedereen Beroemd” zoals “Bravo belgië”. Ook de kazen van bij ons, eigenzinnig en fanatiek “Dit is belgië”, en de keukens van Dovy doen hun duit in het belgisch scrotumpje. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Maar de zaak is niet enkel belachelijk. Het is veel erger.

De verdediging van belgië gaat niet over het voortbestaan van een land, maar over de belangen van het belgische grootkapitaal dat verbonden is met die belgische constructie.

Die belgische constructie is in gevaar door de laatste verkiezingsuitslag in Vlaanderen. En dus zet het belgische grootkapitaal alle middelen in om die constructie in stand te houden.

Dat belgische grootkapitaal rond het koninklijk profitariaat heeft zijn rijkdom opgebouwd dank zij het koninklijk kolonialisme en is nog altijd actief in de Congolese mijnstreek en verrijkt zich daar op de kap van kinderen (nu doe ik het zelf ! ) die in levensgevaarlijke omstandigheden tegen een hongerloon in de grond wroeten. Die zaak is niet iets uit het verleden, maar actueel, want bij die uitbuiting zijn de families Decroo en Michel betrokken. Georges Forrest, baas van de in Congo actieve Forrestgroep en toenmalig voorzitter van het Congolese staatsbedrijf Gécamines, duikt op in een aantal compromitterende dossiers (Commissie Grote Meren, Telexgate, betwiste dekking door de Belgische Delcrederedienst). Bij die zaak was Louis Michel, de vader van de huidige president van Europa rechtstreeks betrokken. Als je Forrest zegt, zeg je ook Pierre Chevalier, indertijd staatssecretaris voor Buitenlandse Handel ( !!! ) en persoonlijke vriend van Verhofstadt…

Laat nu toevallig in deze moeilijke tijd voor belgië zowel de familie De Croo als Michel vertegenwoordigd zijn in Vivaldi.

Vivaldi is opgericht precies om de belangen van dat grootkapitaal te beschermen. 

Langer aanmodderen bij een regeringsvorming was geen optie. En plots kwam er een akkoord tussen Magnette en De Wever dat grote stappen zette naar het confederalisme. Uiteraard was zo ’n regering voor het belgische grootkapitaal ondenkbaar en dus heeft de leugenaar Lachaert de vorming van die regering vakkundig gekelderd en Vivaldi op poten gezet.

Daarbij heeft de hoge nood er toe geleid dat alle hens aan dek werden geroepen en zelfs niet meer de moeite wordt gedaan om de boel te verbloemen. Op alle belangrijke posten die te maken hebben met geld en economie zitten mensen die banden hebben met het belgische grootkapitaal: buiten De Croo en Michel: Vincent Van Peteghem, Annelies Verlinden, Wilmès, Clarinval, Eva De Bleeker, Tinne Van Der Straeten… Magnette heeft er ook nog twee pionnen gezet op posten die toelaten om er voor te waken dat bij de verdeling van de gelden voor de relance van de economie Wallonië zeker niet tekort zal worden gedaan, wat betekent dat Vlaanderen tekort zal worden gedaan. 

Klaarblijkelijk vindt het grootkapitaal dat een bedreiging voor belgië ook een bedreiging voor dat grootkapitaal is. Voor wie er nog aan zou twijfelen: de belgische constructie met op dit ogenblik daarin als belangrijke factor het federale niveau is dus duidelijk verbonden met – en vehikel voor het grootkapitaal.

En wat dan met de socialisten en de groenen ? Zijn dat dan geen linkse partijen die tegengewicht zouden moeten en kunnen bieden ?

Wat de socialisten betreft: de PS denkt enkel aan de verdediging van de zogenaamde solidariteit wat betekent dat de geldstroom vanuit Vlaanderen naar Wallonië in stand moet worden gehouden. Dàt is de enige reden waarom de PS voor het voortbestaan van belgië is.

Vooruit van Conner Rousseau heeft niets meer met socialisme vandoen. Het woord komt zelfs niet meer voor in de naam. De SP-a wordt een zogenaamd sociaal-liberale partij.

Vele mensen denken dat Groen links is. Vergeet het: laat de thema’s milieu, klimaat, kernenergie weg, en je kan Groen vereenzelvigen met de VLD. Tinne Van Der Straeten is de verpersoonlijking van het feit dat ook milieu en klimaat ondertussen voorwerp van “big bussiness” zijn geworden, zoals ook duidelijk wordt door de Green Deal van de ook al met het grootkapitaal verbonden Ursula von der Leyen.

Kortom: iedereen die meedoet met dit belgicistische circus is bondgenoot van het belgische grootkapitaal dat over lijken gaat voor de winst. Hallo links ?

 

 
 
 
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *