2020 De afwezigheid van echt links

Dwarsliggers

In de luwte van het aflopend jaar

Naar jaarlijkse traditie stellen we U ons eigenzinnig jaaroverzicht voor. Een beperkt overzicht maar er waren méér en belangrijker gebeurtenissen en evoluties dan Covid-19.

De Dwarsliggers zijn rechtse zakken. Maar ze zijn wel intellectueel eerlijk, goed geïnformeerd, en zeker ook belangrijk: ze zijn met meer en ieder heeft zijn eigen competenties. Dat maakt dat ze op verschillende terreinen waardevolle inzichten kunnen bieden.

Hier bieden ze een kritische blik op het voorbije jaar. Opvallend: er is niet veel positiefs te melden.

Is het niet raar ? Ik zie iedere dag ongelooflijk mooie positieve dingen van gewone mensen. Maar als je naar de wat grotere samenleving kijkt, verdwijnen de mooie dingen naarmate de samenleving groter wordt.

Simpel gezegd: als je naar onze planeet kijkt, is er geen positief nieuws te melden. Ik daag je uit: noem me één positieve evolutie op wereldniveau. In dat verband is de analyse die de Dwarsligger maakt van de internationale instellingen verbijsterend ontgoochelend.

Op Europees niveau zou een ietwat onnozele klimaatactivist de Green Deal van Ursula von der Leyen positief durven noemen. Maar een even ietwat intelligente linkse maakt daar met gemak brandhout van. Brandhout is een sterke verspreider van fijn stof en andersoortige slechte lucht. Misschien gelukkig dus dat ik die ietwat intelligente linkse niet tegenkom. Links is afwezig in dat debat.

Over belgië wil ik het niet hebben. Het onland heeft het voorbije jaar enkel onvermogen tot bestuur laten zien. Met Vivaldi is het bestuur honderd procent in handen gekomen van het belgische grootkapitaal. Maar tenzij de democratie wordt uitgeschakeld, zal dat bij de volgende verkiezingen worden rechtgezet. En neen, dat zal geen oplossing bieden. Want dan zal nationalistisch rechts aan bod komen.

Dàt is mijn grote ontgoocheling van vorig jaar (de tendens is natuurlijk al langer bezig): wat zich links noemt laat het op alle vlakken volledig afweten.

Op belgische niveau verdedigt het de transfers van Vlaanderen naar Wallonië omdat het die beschouwt als solidariteit. Maar het weigert om zich af te vragen of dit wel echt solidariteit is, terwijl het belgische grootkapitaal dat een hekel heeft aan solidariteit solidair is met links om die transfers te verdedigen. In ieder geval heeft de linkse houding nu geleid tot een puur grootkapitalistische regering.

Tegelijkertijd valt het op dat links het vlaams blok zelfs niet meer voornamelijk aanvalt omdat het fascistisch is, maar omdat het voor Vlaamse onafhankelijkheid is en een bedreiging voor het onland.

Maar belgië is natuurlijk slechts een borrelnootje in de wereld.

Wat betreft de arme landen in de wereld geraakt links niet verder dan een aanklacht tegen het kolonialisme en blijft het steken in de veroordeling van het verleden terwijl het geen enkele visie heeft op de toekomst en een oplossing. Buiten wat liefdadigheid gebeurt er niets. Liefdadigheid is niet links.

In dat verband moeten we ook de migratie van “gelukzoekers” zien. Die lost niets op. Integendeel ze verergert de toestand in die arme landen, want de krachten die nodig zijn voor de verandering ter plaatse verdwijnen. Als links in arme landen zou willen mobiliseren om in opstand te komen tegen onrecht en uitbuiting (de enige oplossing), is er niemand meer die kan gemobiliseerd worden.

De islam zoals die zich nu bij ons voornamelijk voordoet is wat Daniëls het mohammedanisme noemt en agressief en imperialistisch. Die islam wordt door links omarmd en alles wat niet zo erg is als terrorisme wordt vergoelijkt of op zijn minst geduld. Als er al iets wordt ondernomen tegen extremistische salafistische propaganda in de moslimwereld, komt dat zeker niet van linkse politiekers.

Links valt racisme en daarbij horende discriminatie aan, maar heeft totaal geen oog voor het onderscheid tussen ideologisch racisme en racisme dat wordt veroorzaakt door factoren zoals angst. Bij angst gaat het om de angst van gewone mensen. (Gewone mensen denken weinig ideologisch.) Links toont totaal geen begrip voor die angst en laat zo precies die mensen in de steek waarvoor het zou moeten opkomen. Als die mensen zich dan tot rechts wenden, gaat links die mensen uitschelden voor fascisten en verwijdert ze zo nog verder van zichzelf.

Ik had het al over het klimaat. Waar haalt links het om te denken dat het links is omdat het maatregelen eist tegen de CO2 uitstoot ? Of omdat het de ontmanteling van kerncentrales eist ? Ja, er waren kapitalisten die tegen die maatregelen waren. En nu zijn er kapitalisten die enthousiast meewerken aan het terugdringen van die uitstoot. Er waren kapitalisten die die kerncentrales wilden openhouden.  En nu zijn er kapitalisten die ze zo snel mogelijk willen sluiten. Ondertussen loopt links vrolijk mee met de klimaatvriendelijke kapitalisten en werkt zo mee aan het in stand houden van een kapitalisme dat teert op steeds sterkere groei. De enige manier om het klimaat en milieu te redden is het terugdringen van de menselijke last op de planeet. De groei is daar het tegengestelde van.

Misschien nog het ergste: links heeft totaal geen oog voor de manipulatie die de geesten van de mensen ongelooflijk efficiënt vergiftigt. Integendeel: het laat zich naïef inpakken. Ik zie geen enkele reactie op de rotzooi die de omroepen en geschreven pers de mens inlepelen. Links weet toch ook dat zenders zoals VTM en alle kranten en tijdschriften in handen zijn van grootkapitalisten en dus propaganda maken voor het kapitalisme.

Daarmee samengaand heeft links geen enkel antwoord op de atomisering en individualisering van onze samenleving.

Tenslotte: door de ziekte van de politieke correctheid weigert dit links elke dialoog met andersdenkenden. Ik zeg met opzet: “dit” links. Vermits ik genoegzaam heb aangetoond dat dit links een idioot links is, krijg je dus de verspreiding van een nep linkse idiotie die écht links tegenwerkt.

En zo krijg je dan een linkse partij, de Sp-a, die vervelt tot een liberale partij met een sociaal sausje.

Tegelijk vervelt de Pvda van een extreem linkse naar een socialistische partij. In Vlaanderen bestaat er op dit ogenblik geen echt links meer.

Mag ik het nu eindelijk hebben over nep linkse politiek correcte nuttige idiotie ? Voor mij hét woord van 2020. Het zal wel: ik heb de term zelf uitgevonden.

 

 
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *