De democratie in dienst van het kapitaal

Lava

Liza Feattherstone

Iedere politicus met “McKinsey” op hun cv is ongeschikt voor een openbaar ambt

De schandalige uitbuiting van de opiatenepidemie door McKinsey moet ons er bij doen stilstaan hoe nauw het bedrijf verweven is met het politieke establishment. We moeten ernaar streven dat op een dag de vermelding “McKinsey’s” op een cv net zo diskwalificerend werkt als een wapenfabrikant of een tabaksbedrijf

Moeten we al heimwee beginnen te krijgen naar Trump ?

In ieder geval moeten we blij zijn dat we verlost zijn van madame Bouillon, onze vorige minister van gezondheid die haar kabinet volpropte met vertegenwoordigers van de farma-industrie. En misschien moet iemand eens een lijstje maken van de samenstelling van de ministriële kabinetten van vivaldi op zoek naar zeker bekwame maar belangenvermengende figuren in dienst van het grootkapitaal. Als linkse ben ik gerust. Je zal geen linkse belangenvermengenden vinden. Om te beginnen is er geen linkse minister of staatssecretaris op Myriam Ketir na. En daarbij: met welke belangen zou een linkse zich wel kunnen verbinden ?

Ja, ik weet het, de Vlaamse oppositie noemt vivaldi links, maar dat is gewoon omdat vivaldi linkser is dan die oppositie, wat niet moeilijk is. Daarbij moet je je de vraag stellen over welk links of rechts het gaat ? Gaat het over het socio-economische onderscheid of over het politieke ? Gaat het over socialisme – liberalisme of over nationalisme – liberalisme ? Als het over het socio-economische gaat is vivaldi rechts. Als het over het politieke gaat is vivaldi links. Alhoewel, waarom zou het belgische nationalisme linkser zijn dan het Vlaamse ?

Maar goed: eigenlijk gaat het over de vermenging tussen economie en politiek.

Die vermenging is duidelijk als de politiek zich moeit met het economische gebeuren.

In het communisme gebeurt dat in zijn meest extreme vorm. Het socialisme zou je als een afgezwakte vorm daarvan kunnen zien. Keynes (de Great New Deal) propageerde een tijdelijk overheidsingrijpen om het kapitalisme uit een crisis te halen.

Linksen zijn dus voorstanders van de invloed van de politiek op de economie. Soms leidt dat tot dwaasheid als linksen denken dat een Keynesiaanse politiek een linkse politiek is. Dat is het niet want elk Keynesiaans ingrijpen is er op gericht om bedrijven opnieuw/meer winst te laten maken. Het is die dwaasheid die we nu terugzien bij het socialistisch (Van Brempt) en Groen (De Sutter) enthousiasme over de Green Deal van Ursula von der Leyen.

De liberalen wijzen elke inmenging van de overheid af. “Laissez faire, laissez passer” en de totaal ongeremde vrije markt zijn het devies. Maar waarom dan die vertegenwoordigers van het grootkapitaal in de politiek, zoals mooi wordt geïllustreerd door de Mc Kinsey boys bij de Democraten en de farma boys bij madame Bouillon ? 

Waarom was het zo belangrijk om in belgië een regering op de been te krijgen waarin een notoire belangenverdediger van het grootkapitaal, De Croo, eerste minister is ? Nu kan je het formeel democratisch ok vinden dat een partij die bij de verkiezingen evenveel zetels haalt als de PTB-PVDA de eerste minister levert, maar in de geest van de democratie stelt dat toch vragen. Ja, ik weet het: de verdedigers van die nonsenstoestand zullen nu opwerpen dat ik appels met peren vergelijk omdat de VLD enkel Vlaams is, en de PTB-PVDA nationaal, maar ook dat hoort dan bij de formele kant van de zaak.

Als je dan meetelt hoeveel ministers en staats-secretarissen banden hebben met het belgische grootkapitaal, wordt het toch wel zeer duidelijk dat het zogezegde liberalisme met een beeld van een belangen-vrije overheid een farce en volksbedrog is. Het is simpel: elke partij die het kapitalisme aanvaardt, aanvaardt een politiek die altijd in dienst staat van het grootkapitaal. Als het grootkapitaal niet gediend is van overheidsingrijpen, wordt dat teruggedraaid. Als het grootkapitaal wél winst maakt door overheidsingrijpen, zal de overheid ingrijpen. Dat is de cyclus die we de voorbije decennia duidelijk gezien hebben. De overheid past zich aan aan de noden van het grootkapitaal.

De liberaal-kapitalistische ideologie gaat niet over al dan niet overheidsingrijpen, maar over aanpassing aan het grootkapitaal. Om het even welke politieke partij die binnen het kapitalisme opereert zal dat spel (moeten) meespelen.

Magnette heeft het als Waals minister-president ooit aangedurfd om in te gaan tegen de belangen van het belgische grootkapitaal. Critici zeggen dat hij dat zelfs niet uit echt socialistische motieven deed maar dat vooral electorale en communautaire beweegredenen meespeelden. Maar zelfs als het oprecht socialisme was, was het een lachertje: zijn verzet tegen de betwiste handelsakkoorden (met Canada) heeft nog geen maand geduurd. Ze hebben hem toen wat nootjes toegeworpen om zijn gezicht te redden en het aapje is braaf opnieuw op zijn takje gaan zitten. Links heeft toen victorie gekraaid omdat de Waalse haan zijn sporen had laten zien. Maar aan de mesthoop is niets veranderd. Niet de haan legt de eieren, maar de kippen. Wat ik hiermee precies wil zeggen, weet ik ook niet. Maar het klinkt goed.

Op dit ogenblik wordt het neoliberalisme omwille van corona even terzijde geschoven en pompt de overheid dank zij geperfectioneerde druktechnieken volop geld in de economie. Ter attentie van mijn lieve naïeve linkse vrienden: dit Keynesiaans gedoe zal de afbraak van de sociale zekerheid niet tegenhouden.

Integendeel: het feit dat Biden die Kinsey boys zo prominent naar voren schuift wijst er op dat hij zinnens is om zo snel mogelijk terug te keren naar een puur neoliberalisme. Het artikel op Lava heeft het over de kracht van de linkse basisbeweging in Amerika (Sanders), welnu die linkse kracht is door Biden niettegenstaande electoraal succes vakkundig buiten spel gezet. 

Door de Green Deal van Ursula zal in Europa die Amerikaanse neoliberale politiek doorkruist worden. Maar dat zal de afbraak van de sociale zekerheid niet afremmen. De sociale politiek zal er in bestaan dat er subsidies komen voor mensen die zonnepanelen willen leggen, elektrische auto’s willen kopen, huizen willen isoleren… Die subsidies zullen als sociale politiek verkocht worden – het is wat ook de groenen als sociaal zien – maar tenslotte zal het geld daarvoor uit de zak van de gewone man komen en de betrokken bedrijven zullen de winst opstrijken.

Je kan het draaien of keren zoals je wil: onze democratie staat in dienst van het grootkapitaal. 

 

 
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *