Karavanen, maak rechtsomkeer

Uitpers

Guido De Schrijver

Centraal-Amerikaanse staten produceren zelf karavanen van migranten

Het nieuws haalde zelfs onze media. Half januari verliet een indrukwekkende karavaan de Hondurese stad San Pedro Sula dichtbij de Guatemalteekse grens in verschillende fasen en dat gedurende drie a vier dagen. Daar waren ondermeer voltallige gezinnen bij en zelfs heel wat jonge kinderen. Duizenden onder hen braken doorheen de Guatemalteekse muur

Hallo, principiële voorstanders van migratie, linksen, wat denken jullie hiervan ? Moet ik nu gaan denken dat deze karavanen een goede zaak zijn omdat het toch het goede recht is van mensen om te verhuizen naar streken waar het beter toeven is en omdat de wereld van iedereen is ? Waar halen de Amerikanen, Trumpisten,  het recht om de vruchtbare Amerikaanse grond voor zichzelf op te eisen en te ontzeggen aan de sukkelaars uit Midden-Amerika ? Volgens jullie hebben de Amerikanen dat recht niet…

Laat me nu eens aannemen dat jullie principiële aannames juist zijn en dat die Midden-Amerikanen recht hebben op Amerikaans grond. Willen jullie me dan eens uitleggen hoe deze karavanen een oplossing zijn van het probleem ?

Een aantal van deze migranten zal er misschien in slagen de VS te bereiken. Een aantal daarvan zal zich daar opwerken tot een zekere welstand. Maar de overgrote meerderheid zal er terecht komen in de armoede die de nog overgrotere meerderheid van de Amerikanen treft. Ondertussen wordt er in de thuislanden niets opgelost en leidt jullie domme idealisme er toe dat er discriminatie ontstaat tussen de mensen die zijn moeten achterblijven en degenen die zijn kunnen vertrekken. Als jullie consequent zijn met jezelf, zetten jullie acties op om de achterblijvers te steunen om ook te vertrekken. Dat zou natuurlijk ook een oplossing zijn voor de corruptie: als er geen mensen meer zijn, is er ook geen corruptie meer.

Laat me toch maar benadrukken dat ik geen steen, zelfs geen steentjé, werp naar de migranten. Het zijn sukkelaars, slachtoffers, en ze hebben recht op een beter leven. Als Trump hen dieven en misdadigers noemt, is dat misdadige domheid.

Maar de enige echte oplossing is verbetering van de toestand in de thuislanden. Nu mag je van mij stellen dat die verbetering niet voor zo dadelijk is en dat het begrijpelijk is dat de sukkelaars daar niet willen op wachten. Maar waarom steken jullie niet even veel energie in de verbetering van de toestand als in de verdediging van de migratie ?

Nu heb ik natuurlijk geen enkel medelijden met Amerika dat zou leiden onder de immigratie. De toestand in Midden-Amerika is grotendeels het gevolg van de Amerikaanse politiek daar.

Het kan wel zijn dat de corruptie was ingebouwd van bij de oprichting van Guatemala. Maar ondertussen zijn er in heel Latijns-Amerika bewegingen op gang geweest die een einde wilden maken aan die corruptie door de macht te ontnemen aan de families die in de feiten de eigenaar zijn van het land en de bevolking enkel zien als een middel om zich te verrijken. Maar die sociale bewegingen zijn door de Amerikaanse rijken, bondgenoten van de Latijns-Amerikaanse rijken, vakkundig de kop ingedrukt. De CIA is gespecialiseerd in dat soort zaken. Daarbij wordt elke linkse leider voorgesteld als corrupt, wat toch wel grappig is, als je weet dat de corruptie welig tierde onder de rechtse leiders, en de figuren die de Amerikanen voorstellen als vervangers van de linksen al zeker even corrupt zijn. Verondersteld dat de linkse leiders corrupt zijn, en geld in eigen zakken steken, dan blijft er nog het feit dat hun politiek fundamenteel ten goede komt aan de gewone man. Als een rechtse corrupt is, steekt hij ook geld in eigen zakken, maar heeft ondertussen de gewone man uitgebuit, en in armoede en dom gehouden.

Een bekend voorbeeld hiervan is El Salvador met bisschop Romero. In Nicaragua had je de Sandinisten. Op dit ogenblik is er strijd in Venezuela rond Maduro. Die strijd is ook verbonden met de toestand in Cuba dat kon rekenen op steun van Venezuela onder Chavez die goedkope olie leverde aan Cuba in ruil voor Cubaanse artsen en leraren.

Die Amerikaanse politiek van inmenging in de Latijns-Amerikaanse staten met verdediging van het grootkapitaal is een constante. Er struinen hier nog altijd nep linkse idioten rond die Obama op een voetstuk vereren. De woorden van Obama bij de dood van Chavez: 

“Sic semper tyrannis. After the welcome news of Hugo Chavez’s death… (Washington Post)

Een vreselijke rol in dit verhaal is gespeeld door het Vaticaan.

In de Latijns-Amerikaanse bevrijdingsbewegingen speelde de bevrijdingstheologie een grote rol. Ze was er op gericht om bij de gewone ongeletterde mensen het bewustzijn te wekken dat hun toestand niet zo maar Gods wil was. Integendeel: dat de armoede en uitbuiting ingaan tegen de evangelische boodschap. De afschuwelijke narcist paus Johannes-Paulus II heeft deze christelijk geïnspireerde bevrijdingsbeweging vakkundig de kop ingedrukt en radicaal de kant gekozen van de grootgrondbezitters. 

Wist je overigens dat er nu nog in, onder andere, Argentinië grootgrondbezitters heersen over gebieden zo groot als half Vlaanderen met eigen politie, grensbewaking en eigen geld. De gewone mensen hebben niet het recht het grondgebied te verlaten, worden betaald met dat eigen geld dat ze dan weer moeten uitgeven in de winkels van de grootgrondbezitter. Dat soort krapuul heeft de steun gekregen van het Vaticaan. De opvolger van Johannes Paulus II, de al even afschuwelijke Benedictus, heeft de genadeslag gegeven aan de bevrijdingstheologie.

Welnu, linkse broeders: dàt is de strijd die jullie moeten voeren. Jullie moeten niet aan de grenzen staan om mensen binnen te helpen. Jullie moeten aan de grenzen staan om mensen er van te overtuigen om terug te keren naar huis en de leidende rotzooi te verjagen. De schepen die nu vluchtelingen oprapen uit zee moeten vrachtschepen worden die wapens vervoeren om de bevrijders te steunen in hun strijd. 11.11.11 moet financieel steunen. Tegelijkertijd moet hier bij ons een einde gemaakt worden aan de afhankelijkheid van – en steun aan de VS. Dat begint met het wegjagen van De Croo en zijn koninklijke patron, samen met Davignon, Lippens, Michel… En Willy Claes moet eindelijk in de bak. Maymarx for president !

Ja, ik weet het, ik draaf nu door. Maar soms moet een hart ontlucht worden. Ondertussen blijft de onderliggende boodschap wel gelden: de migratie biedt geen oplossing. Integendeel ze schaadt de echte oplossing ter plaatse omdat de meest energieke mensen die nodig zijn voor die oplossing het schip verlaten. Laat ons de migranten organiseren om hun thuisland in handen te nemen !

Lieve moslim broeders, misschien is de tijd gekomen voor een islamitische bevrijdingstheologie. 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *