De strijd tegen extreem-rechts

Sampol

Loonis Logghe

Een tandem Vlaams Belang-N-VA in 2024?

In Vlaanderen ontstaat een tandem tussen Vlaams Belang en N-VA. Deze tweekoppige pikzwarte leeuw kan het pad effenen voor een extreemrechts machtsblok in 2024

Waarom word ik ongelukkig van dit baksel van Logghe ?

Op de eerste plaats natuurlijk omdat hij gelijk heeft: er dreigt een tandem te ontstaan van vlaams blok en N-va. En hoezeer deze tandem ook zou kunnen bijdragen tot een van mijn streefdoelen: de totale ontmanteling van belgië, ik kan er niet gelukkig mee zijn, want het resultaat van die ontmanteling zou dan een uiterst rechts Vlaanderen zijn, en dat is echt niet waar ik naar toe wil.

Maar veel ongelukkiger word ik nog van de vaststelling dat Logghe er eigenlijk niets van begrepen heeft en door ideologische blindheid niet beseft dat hij eigenlijk meewerkt aan het ontstaan van die tandem. Dat maakt van hem een nuttige idioot. Ik ben er zeker van dat Van Grieken zich rot lacht en in de handen wrijft als hij dit misbaksel van Logghe onder ogen krijgt.

Laat me toch eerst opmerken dat Logghe zich compleet belachelijk maakt als hij stelt dat er een links alternatief moet worden uitgebouwd om een front te vormen tegen de fascisering. Het linkse alternatief moet authentiek antikapitalistisch en anti-establishment zijn. Het gaat mij dan over dat antikapitalistisch. Hoe slaagt Logghe er in dit uit zijn pen te krijgen als je weet dat zijn partij, de Pvda er alles aan doet om te verbergen dat ze antikapitalistisch is. Op dat vlak is ze even leugenachtig als het vlaams blok. Het vlaams blok wil niet als fascistisch worden gezien; de Pvda wil niet communistisch zijn. Beiden beliegen de kiezer.

We leven in een tijd die ongekende kansen levert om aan te tonen dat het kapitalisme als systeem oorzaak is van onmenselijk leed en van de afbraak van onze planeet, maar de Pvda geraakt niet verder dan populistische praat over een rijkentaks. Om te beginnen zal die de financiële noden niet oplossen, en erger nog: de Pvda weet zeer goed dat die taks er binnen het kapitalisme nooit zal komen in een effectieve vorm. Als er al iets komt, zal het een schijn-taks zijn om de mensen te paaien, terwijl de rijken er weinig of geen last van zullen hebben. De Pvda weet dat, en dus is heel haar geblaat over die taks volksbedrog. En dan komt Logghe af met “authentiek antikapitalisme”.

Nog veel erger is zijn minachting voor de gewone man die zich laat verleiden om voor het vlaams blok te stemmen.

Natuurlijk: Logghe is een marxist en dus heeft hij enkel oog voor het geld. Hij gaat er van uit dat je de vlaams blokkiezers daar kan weghalen door aan te tonen dat  het vlaams blok eigenlijk niet echt aan de kant van de gewone man staat en dat de sociale politiek van het vlaams blok zich beperkt tot liefdadigheid. Ook daar weer maakt hij zich belachelijk, want terwijl hij dit schrijft delen militanten van zijn partij laptops uit aan achtergestelden en vinden ze de ene na de andere liefdadigheidsactie uit om de partij geliefd te maken. Ook op dat vlak doet de Pvda precies hetzelfde als de fascisten.

Ondertussen weigert Logghe om de enige vraag te stellen die er toe doet: hoe komt het dat die massa gewone mensen voor het vlaams blok stemt ?

Laat het duidelijk zijn dat die mensen niet voor het vlaams blok stemmen omwille van de sociale politiek van het vlaams blok. Dat kan ook niet, al was het omdat door het cordon sanitair het vlaams blok nooit een politiek heeft kunnen voeren.

De kiezers van het vlaams blok worden niet gedreven door de sociale factor, maar door de problemen van de multiculturele samenleving, de migratie, de ongemakkelijke confrontatie met het en de vreemde, en het daarbij horende gevoelen van onveiligheid.

Als het niet de sociale factor is waar het om gaat, welke zin heeft het dan om te proberen om die kiezer via die factor weg te halen bij het vlaams blok ?

Als iemand zegt dat hij schrik heeft, en je antwoordt hem dat je hem een brood zal geven, zal hij jou dan als zijn hulp in nood zien ?

Daar stoten we op het drama van linksen zoals Logghe: de thema ’s waar het om gaat zijn voor hem onbespreekbaar. Het is voor links een uitgemaakte zaak dat de multiculturele samenleving, de migratie, de islam… goed zijn en moeten verdedigd worden. Vanuit morele superioriteit wordt neergekeken op mensen die vragen durven stellen bij die samenleving. Die mensen worden dadelijk weggezet als bekrompen, racistisch, islamofoob, discriminerend… Dit getuigt van een onaanvaardbare minachting voor de gevoelens van de gewone man, en eigenlijk, nog veel erger: voor de gewone man zelf waar links beweert voor op te komen. Het succes van het vlaams blok ligt in het feit dat links de gewone mensen in de steek heeft gelaten, en als die gewone mens dan zijn heil zoekt bij de foute messias, weigert links om naar hem te luisteren en wuift zijn gevoelens weg als racistisch en fascistisch.

Op dit ogenblik verdient links niets anders dan een rechts Vlaanderen.

Overigens moet Logghe mij eens uitleggen over welk links front hij het eigenlijk heeft. 

Op politiek vlak is er gewoon geen links front mogelijk: Vooruit is een liberale partij, onder Rousseau op weg naar een fascisme. De Waalse socialisten praktiseren een perversie van het socialisme. De enige linkse partij is de Pvda die is verveld tot een socialistische partij. 

De vakbonden zijn vogels met lamme vleugels. Aan het feminisme is in essentie niets links in de zin van kritisch voor het kapitalisme of zelfs gewoon sociaal. Dat is hetzelfde voor de antiracisten, de klimaatactivisten, de genderisten…

Of nog: feminisme, antiracisme, klimaatactivisme, genderisme horen evenzeer bij het liberalisme als bij wat zich tegenwoordig links noemt.

En zo zal de Pvda front vormen tegen extreem rechts, samen met de liberalen, het belgische grootkapitaal en het daarmee verbonden koningshuis. Misschien moet ze er ook nog de katholieke kerk bij halen ? 

Ja, dat zal zeker tot de linkse samenleving leiden waar de Pvda zegt voor te staan ! Vergeef me mijn cynisme.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *