Veelbelovende gaswinning

IPS News

VEELBELOVENDE GASWINNING IN MOZAMBIQUE BEDREIGD DOOR TERREUR: HOE IS HET ZOVER KUNNEN KOMEN?

De recente terreur in het noorden van Mozambique bedreigt de offshore winning van vloeibaar aardgas in de provincie Cabo Delgado. Die is net bijzonder lucratief voor het land, met geplande projecten ter waarde van 60 miljard dollar. Buitenlandse troepen kunnen helpen de situatie te stabiliseren, schrijft politicoloog Theo Neethling

In mijn blog van 13 april had ik het al over de gasvoorraden en gasleidingen die aan de basis liggen van de oorlog in Syrië en de spanningen in Myanmar en de Oekraïne.

Het is ook belangrijk om te herinneren aan de miljarden investeringen die er op dit ogenbik gebeuren voor gas-winning en gasvervoer.

Niet wind of zon worden de vervangers van steenkool en olie, maar gas.

En nu dus Mozambique.

Een voorspelling: het zal niet meer lang duren of de US zal zich gaan moeien met de zaken in Mozambique.

Het zou me niet verwonderen dat de recente terugtrekking van de troepen in Afghanistan bedoeld is om troepen beschikbaar te hebben voor die nieuwe oorlog. De oorlog in Afghanistan is, net zoals Vietnam en Syrië, een uitzichtloze zaak en de Amerikanen hebben dat wel meer gedaan: troepen ergens terugtrekken om ze elders beschikbaar te  hebben.

De kans dat ze, zoals in Syrië, de bevolking gedeeltelijk de klus proberen te laten klaren (the boots on the ground) is klein, gezien het feit dat de officiële  regering van Mozambique niets betekent, en zeker omdat IS er al baas is op de grond. 

Dit artikel op IPS geeft al aan hoe het spel zal gespeeld worden om onze bevolking er toe te brengen die oorlog te aanvaarden, doordat het voortdurend de aandacht vestigt op de doden, ontheemden, de schending van de mensenrechten. En natuurlijk is ook de aanwezigheid van IS een mooi excuus.

En dus komt de Commissie van de Mensenrechten van de VN in actie en roept op tot dringende maatregelen. En welke maatregelen zouden dat dan wel kunnen zijn ?

Het artikel geeft al het antwoord: het Zuid-Afrikaanse leger. Maar dat zal niet voldoende zijn, en dus moet omwille van mensenrechten en de strijd tegen de terreur de internationale gemeenschap een leger gaan sturen. Het cynisme regeert. Die internationale gemeenschap is dan natuurlijk de gemeenschap van Total, Enie, Exxon…

Voor wie nog zou denken dat die strijd voor mensenrechten en tegen IS en terreur toch wel een geldige reden zou zijn voor een nieuwe oorlog, wil ik toch doen opmerken dat de hele zaak pas op gang wordt getrokken als het gas in het gevaar komt.

Willen jullie a.u.b. beseffen dat de Commissie van de Mensenrechten van de VN totaal corrupt is. Het zijn de openbare hoorzittingen van die commissie die de doorslag hebben gegeven om het Amerikaanse volk te overtuigen van de geldigheid en noodzaak van de oorlog in Irak. De toenmalige voorzitter van die Commissie voor de Mensenrechten was tegelijk ook bestuurder in het reclamebureau dat Bush had ingeschakeld om zijn oorlog te verkopen aan het Amerikaanse volk.

In wat voor wereld leven we als je de hoogste instantie voor de verdediging van de mensenrechten als corrupt moet beschouwen ? Maar ja, als je  het over de VN hebt, heb je het over de grootste verdediger van het kapitalisme, want tenslotte gaat het daar over. En op dit ogenblik wordt de kapitalistische wereld gedomineerd door de VS.

Laat uit het voorgaande duidelijk worden dat de manipulatie van de massa om een nieuwe oorlog te aanvaarden begonnen is. Overigens niet enkel in Mozambique, maar ook tegen de Russen.

Ik kan er echt niet aan doen – maar rechtuit gezegd, mijn slecht karakter geniet er ook wel wat van: hier komt Tine Vanderstraeten in beeld.

Hoe kan Tine beweren dat de gascentrales een tijdelijke overgangsfase zijn als er miljarden worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van gasvelden, de aanleg van gas pijpleidingen; als er oorlogen om worden gevoerd ? 

Ondertussen wordt meer en meer duidelijk dat wind – en zon energie geen definitieve en voldoende oplossing kunnen bieden. Zeker de wind-energie biedt op dit ogenblik geen enkel perspectief op redelijke termijn. Ik lees berichten dat de mogelijkheden van de zon als energiebron nog sterk kunnen uitgebreid worden. Laat ons daarop hopen. Maar wat er ook van zij: de machten die beslissen zetten alles op gas als vervanging van steenkool en olie.

Tine maakt ons dus iets wijs. Is het omdat ze absoluut de kerncentrales wil sluiten ?

Wat me daarin enorm tegensteekt is haar uitspraak in haar eerste interview op de VRT als minister waarin ze ons voorhoudt dat de sluiting van de kerncentrales wel eens voor problemen qua bevoorrading zou kunnen zorgen, maar dat we dat er voor moeten over hebben. Ze maakt de vergelijking met de verbouwing van een huis die ook een tijd lang het leven minder comfortabel kan maken, maar dat het resultaat na de verbouwing het de moeite waard zal maken.

Welnu, het resultaat na de verbouwing maakt het niet de moeite waard, want we zullen opgescheept zitten met gas dat nog altijd vervuilt en het klimaat belast…

Overigens worden er op dit ogenblik ook grote kapitalen vrij gemaakt voor de aanleg van overslaghavens van Amerikaans schaliegas dat met schepen zou worden aangevoerd. De vervuiling door dat transport betekent niets, vergeleken met de belasting van de planeet door de ontginning van dat gas dat op zich ook nog eens vele malen vervuilender is dan de ergste fossiele brandstof.

Ook nu weer: dat daar zoveel geld wordt ingestoken wijst er op dat het niet om een voorlopige investering gaat, maar dat dit als een langdurige energievoorziening wordt gezien.

Waar is die Tinne eigenlijk mee bezig ? In ieder geval is zij een rondhuppelende illustratie bij mijn stelling dat Groen, klimaatactivisme, zorg voor milieu en planeet op zich niets te maken hebben met links. Het wordt hoog tijd dat wie zich links waant klimaatactivisme en milieuzorg gaat beoordelen op hun links al dan niet rechts-kapitalistisch karakter en niet zo maar achter de groene idealen gaat aanlopen.

Op dit ogenblik zie ik zelfs geen enkele echt linkse vorm van groenigheid. Het kapitaal heeft het thema volledig opgezogen. Linksen die denken links te zijn omdat ze zich inzetten voor groen, spelen zonder het te weten in de kaart van het kapitaal. Het zijn dus nuttige idioten.

Dat is verschrikkelijk, want wie denkt dat er binnen het kapitalisme échte oplossingen voor het klimaat en milieu mogelijk zijn vertoeft in een waanwereld.

De enige echte strijd voor klimaat en milieu ligt vervat in de strijd tegen het kapitalisme.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *