Als de vos de passie preekt

Knack

Jean-Jacques De Gucht

‘Een gratis, gezonde, warme maaltijd op school zou anno 2021 een evidentie moeten zijn in Vlaanderen’

‘Het is niet meer dan logisch dat we ervoor zorgen dat elk kind in de kleuter- en lagere school en bij uitbreiding het secundair onderwijs een gratis, gezonde, warme maaltijd krijgt’, schrijft Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD)

Jean-Jacques, ja de zoon van de corrupte liberale top-politieker die niet is veroordeeld omdat hij genoeg geld achterover heeft geslagen om rechtvaardigheid af te kunnen kopen van het gerecht.

Ja, die Jean-Jacques waarvan ze zich op de VUB afvragen hoe hij aan zijn diploma is geraakt. Heb je hem ooit aan het woord gehoord ? Veel woorden, en evenveel domheid.

Die gast komt hier nu de sociale uithangen.

Ben ik tegen maaltijden voor iedereen op school ? Neen, natuurlijk niet.

Maar het gaat er om dat JJ die maaltijden voorstelt als armoedebestrijding. 

Wie eigenlijk heeft het woord kinderarmoede uitgevonden ?

Het kan zijn dat het een ietwat domme naïeve goedmenende is die emotioneel reageerde bij het zien van lege brooddozen. Voor mijn part kan het ook een smeerlap zoals JJ zijn die de boel belazert in dienst van het kapitaal.

Er is geen kinderarmoede. Er is gewoon armoede. Of wil JJ beweren dat die kinderen arm zijn, maar hun ouders niet ? JJ slaagt er in om een heel artikel te wijden aan die kinderen en geen woord aan de armoede van de ouders, die eigenlijk de oorzaak is van de armoede bij de kinderen.

Het gaat er natuurlijk om dat hij eigenlijk aan die armoede van de ouders niets wil doen, want dan komt hij op het spoor van hogere lonen en dus minder winst voor zijn smerige vrienden.

Moeten we ons niet even de vraag stellen naar de structurele oorzaken van die armoede ? Ik kan hier niet ingaan op het antwoord. Tenslotte schrijf ik maar een blog.  Hier gaat het niet over het antwoord, maar over het ontbreken van de vraag.

Als die vraag ontbreekt, gaat het over liefdadigheid.

JJ pleit voor liefdadigheid, georganiseerd door de staat, en betaald door de burger en niet door zijn belastingontduikende vriendjes, zijn vader op kop.

Om het met een beeld te zeggen: die kinderen komen nog altijd op school aan met een lege brooddoos. Alleen wordt die dan op school door de staat gevuld. Armoede opgelost ?

JJ heeft zichzelf overtroffen, want hij heeft er aan gedacht dat eten alleen niet genoeg is. Daarom wil hij ook iets doen aan de kledij. In zijn denkwereld ben ik daar voor. Maar waarom denkt hij dan ook niet verder ? Want hoeveel van die kinderen leven er niet in verkrotte, vochtige, ongezonde woningen ? Misschien moeten we daar ook iets aan doen ?

Iedereen op internaat ? Ja, als JJ vindt dat die schoolmaaltijden niet enkel naar de armoedekinderen mogen gaan, maar iedereen daarvan moet eten omwille van schaamte, dan moeten ook alle kinderen op internaat.

Ik wijs maar op de consequenties van de manier van denken van JJ.

Nog even doordenken ? 

We leven in een tijd met nogal wat mensen met mentale of psychologische problemen. Burn outs, depressies, zelfmoordgedachten… corona zal er wel iets mee te maken hebben, maar ook voor corona stelde het probleem zich al. Je kan de dwazernij van het Terkamerenbos zien als een symptoom van die problemen.

Dan lees ik pleidooien van goedmenenden om de toegang tot mentale zorg financieel toegankelijker te maken. Vergeet daarbij niet de terugbetaling van geneesmiddelen. Is het niet aangewezen om die geneesmiddelen gratis beschikbaar te stellen ? En waarom ook niet preventief denken en burnout-voorkomende middelen in het drinkwater verspreiden ? Of fluor voor gezonde tanden ? Draaf ik door ? Daar is ooit ernstig aan gedacht ! Maar de tandartsen waren tegen.

De onvolprezen Aldous Huxley heeft nog verder doorgedacht dan ik. Lees zijn Brave New World en vraag je af of je zo ’n wereld wil ? Welnu, idioten zoals JJ en al die goedmenenden die willen dat de staat het allemaal oplost, zetten ons naar die wereld op weg.

Links moet zich echt de vraag stellen in hoeverre de solidariteit die door onze staat wordt georganiseerd niet verworden is tot liefdadigheid door de staat.

Het probleem ligt er in – en minkukels zoals JJ zijn daar voorstander van – dat de staat in handen is van mensen die eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in de strijd tegen armoede, die het gevolg is van het kapitalistisch systeem. 

JJ en zijn vader, Karel, zijn fervente verdedigers van het kapitalisme. Vader Karel is minister van staat en Commandeur in de Leopoldsorde. Die eretitels krijg je enkel als je bijzondere verdiensten hebt voor die staat en speciaal voor het koningshuis. Als frauderende voorstanders van het kapitalisme die titels kunnen krijgen, weet je waar deze staat voor staat.

Heb ik nu beweerd dat JJ een socialist is, en die goedmenenden liberalen zijn ? Neen, maar goedmenenden die  het kapitalisme aanvaarden, aanvaarden ook structurele armoede. Hun strijd tegen armoede wordt dan liefdadigheid door de staat, of leunt er toch sterk bij aan.

Op die manier zitten de goedmenenden op hetzelfde spoor als een JJ die het niet goed meent. JJ wil enkel een beeld ophangen van zichzelf als goed mens, en vooral: hij wil dat de armen rustig blijven. Hij probeert hun wijs te maken dat de staat en mensen zoals hij begaan zijn met hen, zodat ze hun armoede verdragen en niet in opstand komen. En, net zoals de goedmenenden, schakelt hij daarvoor de staat in, of liever: de belastingbetalers. Daar hoorde zijn vader dus niet bij. Die liet de ambtenaar die ontdekte dat hij belastingen ontdook ei zo na zot verklaren.

Ben ik nu tegen gratis maaltijden op school ? Neen, niet per se. Maar niet als armoedebestrijding. En een van Gucht moet daarover zijn vuile mond houden. Misschien leert Google me nog wel dat JJ belangen heeft bij cateraars.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *