Jürgen of de onmetelijke oppervlakkigheid van links

Knack

Pascal Debruyne

Onderzoeker aan Odisee Hogeschool en voorzitter van Uit De Marge VZW en Samenlevingopbouw Gent

‘Zaak-Jürgen Conings: de normalisatie van extreemrechts is totaal’

‘Is het niet eerder de verbazing die verbaast?’, schrijft onderzoeker Pascal Debruyne nadat een aantal politici hun verbazing uitspraken over de steun voor de voortvluchtige militair Jürgen Conings. ‘Waar blijft het tegenverhaal?

De Bruyne heeft gelijk als hij zegt dat het de verbazing is die verbaast. Ik lach me twee krieken als ik Verlinden (ondertussen ook van haar nieuwe bezem gevallen) hoor zeggen dat ze verbaasd is. Ze is een exponent van de politieke klasse die in een ivoren toren het groot kapitaal zit te verdedigen. Van het groot kapitaal is het geweten dat het weinig voeling heeft met de gewone man.

Voor de rest heeft De Bruyne ongelijk. Want hij blijft steken in de algemene oppervlakkigheid.

Voortdurend hoor je “commentatoren” zeggen dat er een reële voedingsbodem is waarop de propaganda van het vlaams blok en consoorten kan gedijen. Daarna hebben ze het enkel nog over die propaganda.

Ik heb in eerdere blogs al aangehaald dat er zeer diepliggende oorzaken zijn voor het onbehagen en ongenoegen van gewone mensen. Het gaat allemaal te snel; is te ingewikkeld…

Er is een thema dat onderbelicht is gebleven: ethisch inzicht is voortschrijdend. Nieuwigheden in het leven van mensen vragen ook nieuwe ethische inzichten. De ontwikkeling van ethisch inzicht vraagt tijd. Klaarblijkelijk gaat de vernieuwing te snel voor de voortgang van het ethisch inzicht. 

Wat dit ethisch inzicht betreft zie ik geen oplossing. Als er een zaak is die je niet kan forceren, dan is het de tijd. 

In de kapitalistische groei-economie is een bewuste vertraging van vernieuwingen op allerlei vlakken niet denkbaar.

Er zijn natuurlijk nog andere factoren, maar een volledig overzicht van de problemen van deze tijd en van het onbehagen van de mensen ligt buiten het bestek van een blog.

Een van deze nieuwigheden is de multiculturele samenleving. Mij lijkt het dat De Bruyne wél gelijk heeft als hij in de hedendaagse context focust op migratie. Trek dat open naar de multiculturele samenleving.

Maar De Bruyne heeft grandioos ongelijk als hij weigert te zien dat de multiculturele samenleving fundamentele samenlevingsproblemen meebrengt. Hij focust enkel op de reactie van de mensen op die problemen. In die reactie krijg je dan extreem-rechts dat de problemen misbruikt en links die ze ontkent en niet verder geraakt dan verwijten aan de mensen die niet willen meestappen in zijn ideologie van een wereld zonder grenzen.

Politici luisteren natuurlijk wel naar mensen want ze moeten stemmen winnen. Maar de concrete zaken die de mensen hen vertellen gaan slechts over symptomen. Op dat niveau blijven de politici steken. En zo krijg je dan een Mahdi, uitblinker in zelfgenoegzaamheid, die zichzelf op de borst klopt over zijn ferme maar toch menselijke (geniepige sneer naar Francken) uitzettings- en terugkeerpolitiek en denkt daarmee de mensen te paaien. Hoe dwaas.

Is het nu zo moeilijk om te begrijpen dat samenleven met anderen niet altijd gemakkelijk is ? Of liever: altijd problemen stelt ? Is het zo moeilijk om te begrijpen dat samenleven moeilijker wordt naarmate de andere meer anders is ?

Wereldburgers weigeren dit te zien, of ze vinden dat mensen dat maar moeten aankunnen.

Ik wil die wereldburger nog wel eens spreken als zijn dochter thuiskomt met een Hottentot die haar wil meenemen naar Namibië om haar daar te leren hoe ze water kan vinden in de woestijn.

Zolang links weigert om de problemen te zien en begrip te hebben voor de mensen die ze niet aankunnen, zal Van Grieken een oneindige voorraad van zondebokken vinden.

Weet je wat de gewone man goed aanvoelt ? De eindeloze pretentie van een linkse elite die vindt dat zij mag bepalen wat die gewone man moet aankunnen. Schrijf maar op dat dit een fundament is van de kloof tussen politiek en burger, veel zwaarder wegend dan de corruptieschandalen.

De Bruyne klaagt aan dat een aantal punten van het 70 puntenplan van het vlaams blok worden gerealiseerd. Zou het kunnen dat ze gerealiseerd worden omdat ze terecht zijn ? Is De Bruyne iemand die vindt dat iets wel verkeerd moet zijn als het vlaams blok het zegt, zonder dat hij naar de inhoud kijkt ? 

Als De Bruyne meent wat hij zegt, dan moet hij nu alle registers opentrekken en Unia en het gerecht inschakelen in een aanval op de partijen en politici die de punten van het vlaams blok ten uitvoer brengen ! Wat denk je van een cordon sanitair tegen de partijen die het programma van het vlaams blok uitvoeren ?

Denk je nu echt dat de massa met het vlaams blok zou meelopen als het enkel dwaasheid en onmenselijkheid zou verkondigen ? Het geniale van Van Grieken ligt er juist in dat hij zijn demonische boodschap vermengt met correcte ideeën. Mensen zoals De Bruyne versterken het vlaams blok want ze zeggen tegen de mensen dat verkeerd is wat de mensen als juist zien. Daardoor keren de mensen zich van hem af, gaan aan de kant van het vlaams blok staan, en geloven hem ook niet als hij terecht de demonische boodschap aanklaagt.

Eigenlijk zou deze blog nu pas echt moeten beginnen. Maar ja, een blog is slechts een blog.

Laat dit dan een aanzet zijn. Als jullie braaf zijn en veel van mijn blogs lezen, vertel ik jullie nog wel ooit wat meer. Niet over De Bruyne, die is het niet waard, maar over waar het echt om gaat.

PS Ik ken die De Bruyne niet als mens. Misschien is het wel een sympathieke man met wie ik goed zou kunnen opschieten als we het over de bagatelle in a mineur van Beethoven hebben.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *