De gevaren van internet

Doorbraak

Julien De Wit

Cyberveiligheid: België als vogeltje voor de kat

Hoe voorbereid is België op grootschalige cyberaanvallen?

Op 4 mei 2021 kreeg ons land een ongeziene cyberaanval te verduren. Het Belgische bedrijf Belnet dat internetverkeersdiensten levert aan verschillende overheids- en onderwijsinstellingen, TaxOnWeb, MyMinFin en vele andere diensten werden getroffen. Zo lagen ook enkele boekingssites van vaccinatiecentra een tijdlang plat. Zelfs enkele zittingen in het parlement werden geschorst

Het hele cybergedoe heeft verschillende kanten.

Je kan er niet omheen: zonder internet zou veel vooruitgang niet mogelijk zijn. Ons leven zou minder comfortabel zijn en dank zij de internettechnologie worden ook veel levens gered.

Er wordt soms over geklaagd dat oudere mensen niet meer meekunnen. Terecht. Maar niemand beweert dat we die vooruitgang moeten afremmen. Ik ken er niets van, maar ik heb zo ’n vermoeden dat de mogelijkheden nog lang niet uitgeput zijn. Laat die vooruitgang dus maar gebeuren.

Maar zoals met alle nieuwe technologieën moeten mensen er leren mee omgaan. Daarmee bedoel ik niet op technologisch vlak. Het gaat er niet om of ik weet waar de knopjes staan en waar ze voor dienen. Het gaat er om dat ik er mee omga op een manier die mijn en uw en ons welzijn dient. Of andersom: als we niet de juiste omgangsvormen vinden, schaden we onszelf, mekaar, en de hele samenleving.

Als ik zie hoe bij een familiesamenkomst waar iedereen naar gesnakt heeft in deze coronatijd, zowat alle kinderen en kleinkinderen, kortom iedereen op de grootouders na, aan tafel met zijn hoogst persoonlijke eigen foon bezig is, word ik triestig omdat ik me in deze familiesfeer niet kan permitteren om kwaad te worden.

Maar er zijn niet enkel de omgangsvormen van het dagelijkse leven die voor iedereen die wil kijken zichtbaar zijn. Er zijn ook dieper liggende gevaren waarvan vele mensen zich niet bewust zijn, en die ze niet kunnen vatten, zelfs niet als iemand hen er op wijst.

Privacy is  zo ’n probleem.

Wie geen kwaad doet moet toch geen schrik hebben van een camera op straat ?

Die camera’s op straat zijn de minste van mijn zorgen. Waar het bij privacy wél om gaat zijn de sporen die we achterlaten op internet. Alles, letterlijk alles wat we daar doen, wordt geregistreerd. Niets gaat ooit verloren. Als die gegevens verspreid zouden zitten op het oneindige net zou het kwaad beperkt blijven. Wat kan het me schelen dat aan de andere kant van de wereld een Oigoer kan zien dat mijn laptop zich in Brussel bevindt ?

Maar die gegevens blijven niet verspreid. Ze worden samengebracht vanuit tijd en ruimte. En verkocht. Als er ergens op internet een dienst gratis wordt aangeboden wordt die betaald doordat de gegevens die je daar achterlaat kunnen verkocht worden.

Als dat er enkel om gaat om je over te halen om een bankstel bij meubelboer X te kopen, is dat nog onschuldig.

Maar elk artikel dat je leest in krant of tijdschrift, of elk boek dat je koopt op internet wordt geregistreerd. Elke reactie die je geeft op een bericht op facebook; elke foto die je deelt op instagram, komt in een database. Die databases worden met mekaar verbonden.

Het gaat er dan al lang niet meer om welk boek je gelezen hebt, maar wel wat je psychologisch profiel is als je de keuze van je boeken samen legt met je reacties op facebook.

Het internet weet wat je denkt; hoe je denkt en voor welke argumenten je vatbaar bent. Het weet waar je gevoelig voor bent. Het kent je sterke punten, maar ook je zwakheden.

Het heeft alles in handen om je te manipuleren.

En neen: er zit niet ergens iemand op een schermpje te kijken en te bedenken: hoe ga ik met deze gegevens Charles Maymarx manipuleren ? Maar je staat wel op een lijst van mensen met een bepaald profiel dat op een bepaalde manier kan gemanipuleerd worden. Voor het internet is het een koud kunstje om aan de tienduizenden of honderduizenden mensen op die lijst de juiste boodschappen te sturen om hun denken, voelen en doen te beïnvloeden.

Het grote probleem bestaat er daarbij in dat je zelfs niet beseft dàt je die boodschappen krijgt en wat ze met je doen.

Als bewuste mens weiger ik pop-ups te lezen. Maar dat is natuurlijk maar spartelen zonder boven water te blijven. Want ook al heb ik de tekst niet gelezen, ik heb hem wel gezien. En wat ik zie gaat naar mijn hersenen en wordt daar verwerkt. Niet gelezen betekent dan dat mijn hersenen niet registreren dat ze daarmee aan het werk gaan. Maar ze doen het wel, en ik ben beïnvloed.

De huidige totaal ontspoorde decadente en perverse genotcultuur is zeker te wijten aan de explosie van het internet.

Uiterst belangrijk is ook dat dit soort manipulatie ook wordt gebruikt door politieke partijen en ideologieën. Dat politieke partijen op dit ogenblik fortuinen uitgeven voor aanwezigheid op facebook is van het ergste wat de politiek kan overkomen. Want mensen “kiezen” niet meer voor een politieke partij. De partij kiest hen. Het is bijna onmogelijk geworden om nog een persoonlijke visie te ontwikkelen. Het internet ontwikkelt die visie voor jou. En je beseft het niet.

Als verschillende partijen je tegelijk bestoken, kunnen ze mekaar nog wat in evenwicht houden. Maar in onze wereld hebben zowat alle politieke partijen één zaak gemeen: ze aanvaarden het kapitalisme. Voor de massa van de mensen is de ontwikkeling van een antikapitalistische visie onmogelijk geworden.

Als jij nu zegt dat het toch overduidelijk is dat het kapitalisme het enig mogelijke systeem is, bewijs je mijn gelijk. 🙂

Wat er ook van zij: manipulatie is de ergste vorm van onvrijheid en de ergste bedreiging voor de mensheid op dit ogenblik. Een veel groter probleem dan de armoede, migratie, klimaat… omdat het fundamenteler is.

Tenslotte moet je de hele zaak situeren in een tijdperk met reële oorlogsdreiging.

Ik ben er van overtuigd dat de huidige grote aanvallen op Westerse systemen (recent in belgië… de pijpleiding in de VS…) gewoon trainingen zijn van de Russen om te kijken wat mogelijk is als het onvermijdelijke gebeurt. Wat het gas betreft moeten de Russen slechts wat kranen dicht draaien. Wat denk je dat de gevolgen zijn als ze er ook in slagen om via internet een groot gedeelte van de olieleidingen stil te leggen ?

De staatsveiligheid heeft nu de Ocad lijsten van mogelijke terroristen. Als de oorlogsdreiging acuter wordt zullen er snel veel langere lijsten klaar liggen van mensen die zouden kunnen verdacht worden van linkse en dus pro-Russische sympathieën. Dat soort lijsten heeft altijd al bestaan. Alleen maakt internet het mogelijk om zowat iedereen in het systeem te verwerken.

Op welke lijst zal jij staan ?

En de hele santeboetiek is in handen van enkele rijken en machtigen. 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *