Jürgen Conings. Waar het écht om gaat. (2)

In mijn blog van gisteren zou je de indruk kunnen krijgen dat ik alle samenlevingsproblemen terug breng tot de multiculturele samenleving en dat deze samenleving de enige oorzaak is van het onbehagen van de mensen.

De snelheid van de “vooruitgang”  maakt dat een aantal mensen niet meer kunnen volgen. Ze krijgen de vernieuwingen niet verwerkt. Elke verandering in de samenleving brengt ook nieuwe ethische vraagstukken en inzichten met zich mee. Ook hierbij lopen de mensen achterop. Als mensen niet weten hoe ze op een “beleefde” manier moeten omgaan met hun smartfoon en middelen zoals facebook, instagram… wekt dat interpersoonlijk ongenoegen.

Natuurlijk zijn er de klassieke problemen zoals armoede en groeiende ongelijkheid, klimaat, milieu, werkdruk…

En natuurlijk wekt de onverdraagzaamheid van de deugdzamen of politiek correcten groot onbehagen. Als je mensen wil dwingen om beter mens te zijn dan ze eigenlijk zijn, maak je ze niet gelukkig. En als ik te maken krijg met iemand die me de indruk geeft dat hij beter weet dan ik hoe ik moet leven, word ik agressief.

Tegenwoordig heet dat wokeness. 

Dat vertaalt zich dan, zoals ik gisteren al betoogde in een overheid die zich met allerlei regeltjes in mijn leven wringt. De overheid van vandaag is erger dan de kerk van gisteren. Ook al omdat ze de macht van het politiegeweld heeft om haar regels op te leggen. Van Ranst is door zijn onnozel gedrag de belichaming van deze dwang-overheid geworden. Als je bedenkt dat hij er dan ook nog cynisch fier over is dat hij er in geslaagd is om de mensen te manipuleren en naar zijn pijpen te laten dansen 

Marc Van Ranst gaf jaar voor corona cursus ‘Hoe volk in de tang te houden’ (video)

(Van Ranst voor Chatham house) 

is het niet verwonderlijk dat hij schietschijf wordt.

Er zijn dus andere problemen dan de multiculturele samenleving. Maar in het geval van Conings is die samenleving wel de cruciale factor. 

Maar waarom zouden de mensen daarom wegvluchten naar extreem-rechts ?

Het antwoord is simpel: omdat links hen totaal in de steek laat. 

Wat heeft links toch gezien in de multiculturele samenleving ? Hoe komt het dat links zo ’n samenleving als goed of zelfs als een ideaal ziet ?

Er is iets raars in onze geschiedenis. Geregeld komt het voor dat nieuwe ethische inzichten samenvallen met economische elementen.

Da afschaffing van de slavernij in de VS is er niet gekomen doordat de Noordelijken plots een ethisch licht zagen. Ze is er gekomen omdat het Noorden economisch nadeel had van de slavernij. Voor de lanbouw-economie van het Zuiden was de slavernij interessant. Dat was ze niet voor de industriële economie van het Noorden. Eerst was er het economische inzicht, toen ontwikkelde er zich de idee van de persoonlijke vrijheid van de arbeider.

Nu moet je natuurlijk zeggen dat de tegenstanders van de slavernij gelijk hadden. Maar ze speelden wel in de kaart van de Noordelijke kapitalisten.

De idee van het recht van de vrouw op werk buitenshuis is er gekomen op het ogenblik dat na de Tweede Wereldoorlog onze economie plots die vrouwen nodig had in de fabrieken omdat de economie geweldig groeide en de voorraad mannen door de oorlog was geslonken.

Natuurlijk is het recht van vrouwen op werk buitenshuis een goede zaak, maar wie daar voor ijverde, bewees ook dienst aan de portemonnee van de kapitalist.

Vraag me niet welk mechanisme er aan dat soort synchroniciteit te grondslag ligt. Voor die vraag heb je slimmere mensen dan ik nodig. Maar ze is er wel.

Blijkbaar doet hetzelfde zich voor bij de multiculturele samenleving.

De linksen stellen die samenleving wel voor als na te streven. Maar eigenlijk lopen ze achter: ze is er gekomen zonder dat ze nagestreefd werd. Waarom wordt ze dan nagestreefd ?

De multiculturele samenleving is op de eerste plaats het resultaat van de globalisering. Daarzonder zou ze niet mogelijk zijn. De globalisering zelf werd mogelijk door de technologische vooruitgang, maar binnen het kapitalisme dat eeuwig gedwongen is tot groei, werd het een onstuitbaar economisch proces. De multiculturele samenleving is in oorsprong een kwestie van kapitalistische economie.

De migratie die de globalisering in de samenleving binnen bracht is daarvan een afgeleide.

Voor wat zichzelf nu links noemt is de migratie een menselijk gebeuren: mensen zoeken hier het geluk. Maar voor de echte linkse ziet in dat de migratie een economisch gebeuren dat zich afspeelt op de arbeidsmarkt en daar volledig in de kaart speelt van het kapitaal: een toevloed van goedkope arbeidskrachten drukt op de lonen en zo ook op de inkomsten van de sociale zekerheid die sowieso al een doorn is in het oog van de hedendaagse kapitalist.

Onze sociale zekerheid is ooit een goede zaak geweest voor het kapitaal (dat valt niet samen met elke kapitalist), maar die tijd, is, onder andere ook weer door de globalisering voorbij.

Als je het strikt neemt heeft het kapitaal zelfs programma’s opgezet om de migratie op gang te brengen en op gang te houden. Of wat is de aanvoer van de eerste “‘gastarbeiders”, de Italianen, en later de Turken en Marokkanen anders ?

Dàt is dus de economische basis, waarop, net zoals bij de slavernij en het feminisme het ideaal van de multiculturele samenleving is gebouwd. En het is een puur kapitalistische basis, gericht op economische groei, onbegrensde winst, en dus op uitbuiting.

Nu kan je nog onverkort achter de afschaffing van de slavernij gaan staan.

Maar het recht van de vrouw om te gaan werken is door het kapitalistische systeem verwrongen tot een verplichting om te gaan werken om een inkomen te hebben waarmee je fatsoenlijk kan leven. Zoek daar maar een van de oorzaken van de burn outs, depressies…

Bij de multiculturele samenleving is het nog veel erger. Het recht van de vrouw om te gaan werken is op zich nog positief. Wil iemand me eens uitleggen welke – buiten de economische voordelen voor het kapitaal – de voordelen zijn van de multiculturele samenleving ?

Lost de migratie het probleem van de armoede op waar de migranten voor vluchten ?

Lost ze de groeiende ongelijkheid op binnen onze eigen samenleving ? Neen, integendeel, ze versterkt ze. Worden de mensen welvarender ? 

Vermindert het racisme, de onderdrukking van de vrouw, de homo… door de multiculturele samenleving ?

Draagt ze bij tot de ontvoogding van de mensen ? Worden de mensen er vrijer door ? Zelfstandiger ? Betere mensen ?

Wat voor links is dat eigenlijk dat de mensen een samenleving als na te streven voorstelt die enkel het kapitaal ten goede komt ? En dat de mensen die zich in die samenleving niet goed voelen verkettert en totaal in de steek laat ?

Huidig links is de mest waarop de bloem van het fascisme bloeit.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *