De onzin van de gascentrales van bedrieglijke Tinne

Knack

Jean-Marie Dedecker

‘Betalen we straks stempelgeld voor onze gascentrales?’

Kamerlid Jean-Marie Dedecker heeft geen goed oog in de plannen van de nieuwe regering om drie nieuwe gascentrales te bouwen om de sluiting van de kerncentrales in ons land op te vangen

Ziek word ik van de hoera-berichten van bedriegster Tinne. Dedecker is wel een brulboei, maar hier slaat hij spijkers met koppen. 

Ook bedriegendeTinne geeft toe dat wat op dit ogenblik voor groene energieproductie doorgaat, wind en zon, niet betrouwbaar is. Soms zal er teveel zijn, soms te weinig, en niemand weet wanneer wat zal gebeuren. Of je tien windmolens plaatst of duizend, verandert daar niets aan: als die tien stilvallen, vallen ook de duizend stil. De triomfkreten over meer windmolens op zee die op til staan zijn dus loos gekrijs in de wind.

Hetzelfde geldt voor de zonnepanelen. Laat het dus duidelijk zijn: met wind en zon komen we er niet. Nooit. Hoeveel molens of panelen we ook installeren. Dat betekent dus dat de draad naar Denemarken op dat vlak niets oplost.  Het kàn dat het dan wél waait in Denemarken, maar even goed ook niet.

Tussen haakjes: Denemarken is een voorloper op gebied van hernieuwbare energie en heeft een groot overschot, maar tegelijkertijd betalen de Denen ook zowat de hoogste energiefacturen van Europa. Nu zal er in die facturen nog wel wat anders zitten dan de productiekostprijs. Maar het zet op zijn minst aan het denken. Wil iemand beweren dat de belgen goedkopere facturen zullen krijgen dan de Denen ?

Bedenk daarbij dat door de Green Deal het tegenovergestelde zal gebeuren van wat milieubewuste mensen willen: minder energieverbruik. Integendeel: we zullen beduidend méér elektriciteit nodig hebben. Alleen al de elektrische wagens gaan daarvoor zorgen.

Neem dat samen met het probleem van de voorziening en je hoeft geen genie te zijn om in te zien dat dit tot problemen moét leiden.  

Er moet dus een andere energiebron zijn die gemakkelijk en snel kan ingeschakeld en uitgeschakeld worden naargelang de toestand van wind en zon. Dedecker toont aan dat gas daar geen goede oplossing voor is.

Ik moet eerlijk zijn: ik weet niet of kernenergie technologisch zo gemakkelijk kan ingeschakeld worden. Voor de goede verstaander: ik pleit dus niet zo maar voor kernenergie. Maar voor zover ik het nu kan zien, lijkt ze voorlopig het enige valabele alternatief voor gas. Voorlopig: want er zijn natuurlijk ook nadelen aan kernenergie en de huidige manier van produceren is zeker niet geschikt voor de lange termijn.

Wat er ook van zij: de vastberadenheid van bedriegende Tinne voor de sluiting van de kerncentrales is irrationeel. Bedriegende Tinne is zeker uiterst intelligent, maar ook intelligente mensen zijn gevoelig voor fetisjisme, obsessies, en ziekelijke koppigheid.

En dus gaan we naar de slechts mogelijke oplossing: gas.

Gas is een slechte oplossing omdat het klimaat-onvriendelijk is. Niet zo klimaat-onvriendelijk als steenkool of olie, maar nog altijd zo klimaat-onvriendelijk dat met het voorziene gebruik van gas de klimaatdoelstellingen niet kunnen gehaald worden. Bedrieglijke Tinne geeft dat toe.

Maar er is meer.

Volgens bedrieglijke Tinne zou dit slechts een tijdelijk probleem zijn. De gascentrales zouden slechts een voorlopige oplossing zijn. De gascentrales zouden verdwijnen als er genoeg windmolens en zonnepanelen geïnstalleerd zijn. Hierboven heb ik aangetoond waarom dat zever is.

Tinne is een bedriegster omdat ze even goed als ik weet dat die gascentrales niét voorlopig zijn. Ze zijn niet voorlopig om de reden die ik hier heb aangehaald, maar ze zijn ook niet voorlopig omdat de investeringen voor die gascentrales niet op korte termijn kunnen terugverdiend worden.

Europa pompt 87 miljard euro in gas. Zeebrugge zou 2 miljard investeren in LNG terminals.

Op dit ogenblik komt veel van het Europese gas uit Rusland. Maar de spanningen tussen de Navo en Rusland lopen op en dus dringen vooral de Amerikanen er op aan om minder afhankelijk te worden van het Russische gas. Daarom liggen er plannen klaar voor een reeks andere pijpleidingen die meer gas naar Europa moeten pompen: onder andere de Baltische Pijp (van Noorwegen via Denemarken naar Polen), de East Med Gas Pipeline (in de Middellandse Zee) en de Eastring-pijplijn (over de Balkan heen, van Slovakije naar Bulgarije).

De oorlog in Syrië heeft zijn oorsprong in de keuze van Assad voor een pijplijn die de Russen welgevallig is. Voor dat gas en die pijplijnen worden er bloedige oorlogen gevoerd. Maak me dus niet wijs dat het om voorlopige investeringen gaat.

Ondertussen steekt Europa ook miljoenen in de aanleg van terminals om schaliegas uit de VS uit schepen binnen te brengen. Schaliegas is vele malen meer vervuilend dan steenkool !

Het Amerikaanse schaliegas project brandt nu wel even op een lager pitje omdat Biden Poetin opvrijt om hem los te weken van China. Biden bereidt de oorlog met China voor.  Als Poetin China zou los laten, zou dat Biden goed uitkomen.

De gasmaatschappijen beweren wel dat hun pijpen ook waterstofgas kunnen vervoeren. Maar ook de ombouw van aardgas naar waterstofgas zal weer miljoenen aan investeringen vragen. Daarbij staat de waterstof technologie nog lang niet op punt. De aanmaak van waterstofgas vraagt enorm veel elektriciteit. Dat wordt een vicieuze cirkel. Niemand weet wanneer een efficiënte technologie er wél zal zijn.

Kortom: Tinne bedriegt ons als ze zegt dat gas een voorlopige oplossing is. Gas is slechts voor één zaak interessant: het laat Tinne toe om ons te bedriegen zodat we de sluiting van de kerncentrales aanvaarden.

Voor wie er zou aan twijfelen: ik heb geen enkel belang bij de kernenergie. Echt niet. En ik behoor niet tot de mensen die kernenergie als een definitieve of zelfs maar aan te bevelen oplossing zien. Ik wil helemaal meestappen met hen die van de kernenergie af willen. Ik pleit evenmin voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Als daar al ooit sprake zou kunnen van zijn, zal het toch over een technologisch ernstige vernieuwde kernenergieopwekking moeten gaan, met een aanvaardbare oplossing voor het afvalprobleem. Maar op dit ogenblik is het niet rationeel om bestaande kernenergie te vervangen door gas. Het is niet rationeel omdat gas vervuilt en een massale investering vraagt, naast de investeringen die bedrieglijke Tinne al eist voor haar windmolens en zonnepanelen. En hoe je het ook draait of keert: dat geld zal op een of andere manier worden opgehoest door de gewone burger, ofwel via subsidies, ofwel via zijn energiefactuur. Anderen zullen er rijker van worden en het advocatenkantoor van bedrieglijke Tinne die alle grote energiebedrijven als klant heeft (zegt ze zelf) zal er wel bij varen.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *