Het Europees Parlement dondert van de sporen

Doorbraak

Mark Geleyn

Europees Parlement als Rattenvanger van Hamelen

Op 23 en 24 juni stemt het Europees Parlement een resolutie over ‘seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen’. Dat zal gebeuren op basis van een rapport dat al met een ruime meerderheid in commissie werd aangenomen. Dat rapport Matiç, genoemd naar de Kroatische voorzitter van de commissie, is een kassei van 35 bladzijden, vol met reproductieve rechten, vrouwenrechten, mannengeweld, baas in eigen buik, gender en nog eens gender, lgtb, binair, dat alles aaneengebreid met mensenrechten

Gelukkig heeft Mark Geleyn het niet over het christelijke Europa, want de inspiratie die in deze christelijk wordt genoemd is op zijn minst gemengd met elementen die zeer vreemd zijn aan de oorspronkelijke inspiratie van de evangelies. Hij is ook niet intellectueel eerlijk als hij de resolutie van het Europese parlement verengt tot het thema abortus. Zijn pleidooi zou ook sterker geweest zijn als hij zijn laatste alinea zou weggelaten hebben waarin hij duidelijk verwijst naar het vlaams blok als enige partij die de traditionele Europese waarden verdedigt.

Ondertussen baadt het hele debat in intellectuele onwaardigheid, want als Europa het heeft over de Europese waarden tegenover, bijvoorbeeld, Hongarije, is dat ongelooflijk leugenachtig. Als het recht op abortus en de lgtb-rechten Europees zijn, zijn ze dat toch pas sinds korte tijd. En landen zoals Hongarije en Polen tonen aan dat ze zeker niet héél Europa beslaan. Overigens is het thema abortus in een land als Spanje ook nog niet beslecht. Schei dus uit met in naam van Europa te spreken.

Weet je wat raar is ? Als het voor Europa toch zo zonneklaar is dat de hele Europese bevolking helemaal meegaat in de lgtb-ideologie, waarom moeten dan nog overal die regenboogkleuren verschijnen ? Is het feit dat dit soort propaganda nog nodig blijkt, geen bewijs dat het thema toch nog niet zo algemeen bij de bevolking is doorgedrongen ? Waar haalt een parlement eigenlijk het recht om verregaand menselijke intieme gedragingen in regelgeving te gieten als een beduidend deel van de bevolking niet meegaat daarin ?

Dat een arts geen gewetensbezwaar meer zou mogen inroepen om te weigeren om abortus of euthanasie uit te voeren is inderdaad van een ongehoorde brutaliteit. De dictatoriale arrogantie van een atheïstisch fundamentalistische elite is stuitend. Ze is even onaanvaardbaar als wat de katholieke kerk ons heeft opgesolferd.

Ik houd er niet van als mij een ideologie wordt opgelegd. Dan kom ik in opstand. Ik zal me rot lachen, moest Hongarije Europees voetbalkampioen worden.

Meer inhoudelijk: natuurlijk wil ik gelijke rechten voor lgtb-ers. Je kan een mens niet discrimineren omwille van geaardheid. Ik wil zelfs gelijke rechten voor vrouwen. Maar wetten gaan over daden. Als iemand homo’s gelijk behandelt, mag hij van mij over homoseksualiteit denken wat hij wil.

Ik zit hier op hetzelfde spoor als bij moslims en de islam. Ik ben het totaal oneens met de islam als oorspronkelijke ideologie, en zoals die zich op dit ogenblik bij ons nog voornamelijk voordoet. Maar ik steiger als moslims worden gediscrimineerd omdat ze moslim zijn. Als mijn houding correct is tegenover moslims, dan ook tegenover nazi’s. Het gaat er om dat je achter de ideologie nog de mens blijft zien. Natuurlijk: als de moslim zal proberen om mij de sharia op te leggen, zal ik me met hand en tand verzetten. Dat geldt ook voor de nazistische vlaams blokker als het vlaams blok aan de macht zou komen.

Geleyn zegt dat er in de Europese resolutie letterlijk staat: “abortus is een medische operatie, en die weigeren uit te voeren ‘is een inbreuk tegen het recht op leven’. Eigenlijk kan ik niet geloven dat dit er letterlijk staat, want dit is van zulke nonsensikale belachelijkheid dat het onbegrijpelijk lijkt dat intellectuelen zoiets neerschrijven. Je kan het draaien of keren zoals je wil: abortus betekent dat iets/iemand het recht op menselijk leven wordt ontzegd. Bij vrouwen die abortus plegen gaat het zelden of nooit om leven of dood. Bij het/de geaborteerde altijd.

Als dat echt zo in de resolutie staat is dat het beste bewijs van de onvoorstelbare dwaasheid en ideologische blindheid die in het denken van de Europese elite is geslopen. Zo ’n zinnetje belast heel de rest van de resolutie. Waarom zou ik idioten die zo iets neerschrijven nog volgen in de rest van hun verhaal ?

En neen, ik ben dus geen principieel tegenstander van abortus, en ja, ik denk dat abortus uit de strafwet moet worden gehaald. Maar ik heb respect voor de mens die niet focust op het recht van de vrouw, maar op dat van het ongeboren leven.

Er zijn dierenrechtenactivisten die er voor pleiten om dieren rechten te geven en advocaten in te schakelen om die rechten te verdedigen. Wel, dan vind ik het nog zinvoller om bij abortus advocaten in te schakelen die het recht van het ongeboren leven verdedigen. Baas in eigen buik ? Vergeet het !

Het basisprobleem in heel de zaak is het mensbeeld van waaruit Europa vertrekt: dat is puur liberaal en individualistisch. Het is het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan het kapitalisme. Europa is opgezet als een kapitalistisch economisch project. 

In eerdere blogs heb ik ten overvloede bewezen dat ik  voorstander ben van de mensenrechten. Maar het zwakke punt van de mensenrechten ligt er precies in dat ze puur individualistisch zijn en op die manier de kapitalistische mens helpen vormen. Ja, de mensenrechten moeten er zijn, maar ze moeten aangevuld worden door de rechten van de gemeenschap. Daarover hoor ik Europa niét. Let op: armoedebestrijding heeft op zich nog niets te maken met gemeenschapsvorming. Je kan als individu of zelfs als staat proberen om individuen uit de armoede te halen.

Maar een mens kàn niet zonder gemeenschap. Om terug te keren naar het thema zelf: een gezin is een basisgemeenschap. Het is de meest natuurlijke gemeenschap die er bestaat. Door de nadruk op de mensenrechten zijn de gezinnen als gemeenschap in de verdrukking gekomen.

Neen, ik ben het niet eens met de verdedigers van het gezin die deze verdediging laten samenvallen met tegenstand tegen lgtb. Maar zouden we er toch niet eens werk van gaan maken om een samengaan te vinden tussen de individuele rechten en de rechten van de gemeenschap; in de eerste plaats van de gemeenschap die het gezin vormt ?

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *