Onze media: middelen om te manipuleren

Doorbraak

Philippe Clerick

De bias van de mainstream media

Linkse journalisten in de meerderheid

Als ik een krant opensla, vind ik meestal dat de berichtgeving die daar instaat te links of te politiek correct is. Maar dat heeft natuurlijk evenveel met mij als met die krant te maken. Die krant is misschien niet erg objectief of neutraal, maar dat ben ik ook niet. Als die krant over N-VA bericht in de gunstige zin, of over Groen in de ongunstige zin, lees ik gewoon door. Ja, natuurlijk, denk ik dan, dat wist ik al lang

Philippe Clerick snijdt een interessant thema aan. Maar zijn basis-insteek is fout: de categorieën links – rechts zijn hier onbruikbaar. Maar vermits iedereen er mee werkt, wil ik ze inwerken in mijn betoog.

Vroeger had je de Standaard, katholiek en Vlaams. Het Volk was de krant van de katholieke vakbond. De Volksgazet en de Vooruit hingen aan de socialisten. Het Laatste Nieuws was liberaal.

Dat was de tijd van de verzuiling. De zuilen zijn ondertussen vakkundig afgebroken. Dat is een verarming van het maatschappelijke landschap, want in de plaats zijn de kranten nu puur commerciële ondernemingen, in handen van het grootkapitaal. Ze zijn dus extreem-rechts. Als men mij extreem-links noemt omdat ik antikapitalist ben, zijn pro-kapitalisten extreem-rechts.

Als eigendom van het belgische grootkapitaal zijn de kranten ook verbonden met de belgische staatsstructuur en het koningshuis. Ik daag je  uit om één belgische krant te noemen die tegen het voortbestaan van belgië is en beduidende kritiek geeft op het koningshuis. 

Het gaat hier dus om nationalistisch kapitalisme. Ook dat is rechts. Maar natuurlijk is dit belgische kapitalisme tegenstander van het extreem-rechtse vlaams blok. Daardoor zijn er mensen die denken dat de kranten links zijn.

Nogal wat mensen zetten de partijen Vooruit en Groen in het linkse blok. Dat is een serieuze vergissing. Vooruit en Groen zijn hoogstens sociaal-liberaal. 

Groen is nooit links geweest. Ik heb nooit begrepen wat er links is aan milieu-bewustzijn of zorg voor het klimaat. Liberalen zijn evenzeer gediend met een leefbaar milieu en klimaat. Ondertussen is de klimaatcrisis totaal gekaapt door het kapitaal dat, winst ruikt in klimaatmaatregelen en milieuzorg. Een mooie illustratie hiervan is Tinne Van der Straeten die er prat op gaat dat haar advocatenkantoor alle grote spelers op de energiemarkt als klant heeft. Als dat geen band is met het grootkapitaal, weet ik het niet meer. Op dit ogenblik komen overtuigde échte groenen in opstand tegen Tinne en de partij Groen. Er is noch aan Tinne, noch aan Groen, iets links te vinden.

De socialisten zijn verveld tot sociaal-democraten en langzaam opgeschoven van links naar rechtse sociaal liberalen. Die verschuiving is al begonnen met Karel Van Miert, voorzitter van de SP die commissaris van mededinging is geworden in de Europese Commissie. Als er één rechts milieu is in Europa is het de club van Europese Commissarissen. Dan zwijg ik nog van het socialistische boegbeeld Willy Claes die secretaris-generaal van de Navo is geweest. Voorwaar ook geen links bastion. Dat die Willy daar is weggejaagd wegens een corruptieschandaal is hier niet terzake.

Stevaert, pupil van Claes, cafébaas, heeft de SP opgestuwd naar een partij die haar succes bouwde op hetzelfde niveau als het succes van een café. Frank Vandenbroucke heeft daar vrolijk aan meegewerkt.

 Conner Rousseau heeft de laatste duw gegeven om de ex-Sp in het sociaal-liberale kamp te duwen. Ik zie niet in wat er links is aan liberalen met een goed hart.

Dat de N-va en het vlaams blok rechts zijn, hoeft geen betoog.

Over de Cd&v spreken we niet meer: die is enerzijds, anderzijds.

Enkel de Pvda kan je nog links noemt. Maar ook die partij is opgeschoven naar rechts (althans in haar naar buiten komen) en heeft eigenlijk de plaats van de  sociaal-democraten ingenomen.

Als je het belgische partijlandschap overschouwt, zie je dus een bijna totaal rechts beeld.

Kàn het anders of de journalisten zijn overwegend rechts. Dat ze zichzelf als links beschouwen, doet er niet toe.

Wat er ook van zij: journalisten worden gecensureerd, ofwel doen ze aan zelfcensuur. Een journalist kan onmogelijk de eigenaar van zijn krant tegen de borst schoppen. Als hoofdredacteurs benadrukken dat er geen enkele druk is vanwege de eigenaar, belazeren ze de boel.

Ja maar, wàt met de ethische thema’s ? Abortus, euthanasie, het feminisme, de anders- of veelsoortig-geaarden ?

Ja, als je daar de zogenaamde progressieven tegen de conservatieven stelt en dat links – rechts noemt, zijn onze kranten meestal links. Maar door mijn woordkeuze heb ik al aangegeven dat het beter is om de termen links – rechts hier niet te gebruiken. Progressief – conservatief dekken beter de lading. 

Clerick haalt aan dat kranten commerciële ondernemingen zijn en dus hun klanten naar de mond zouden praten. 

Dat is gedeeltelijk waar. Daarover geeft Clerick een interessante beschouwing rond de driedeling: gepolariseerd links – rechts en een relatief onverschillige middengroep.

Uiteraard zijn kranteneigenaar niet onverschillig voor het commerciële succes van hun krant. Maar het moet toch duidelijk zijn dat kranten evenzeer middelen voor manipulatie geworden zijn. Dat leidt dan tot het zoeken naar dat evenwicht: als het commerciële succes te klein is, vermindert ook de manipulatieve kracht.

Je mag me tegenspreken, maar ik heb sterk de indruk dat de kranten hun commercieel succes in deze tijd niet bouwen op de berichtgeving en opiniërende stukken, maar op artikels die eigenlijk volledig gericht zijn op ontspanning en wat ze infotainment noemen, zonder duidelijk ideologische inslag. Honden doen het daarbij zeer goed. Of is het je nog niet opgevallen hoe dikwijls honden tegenwoordig worden opgevoerd ? Als de honden door overvoeding van de lezer niet meer zo interessant zijn zullen de baby’s en kinderen wel weer op het voorplan komen. Die zijn natuurlijk niet helemaal verdwenen. Het koningshuis doet volop mee aan die kindermishandeling met het meisje Elisabeth voorop.

Het infotainment wordt dan het middel om de reclame-manipulatie en de maatschappelijke manipulatie door de strot van de massa te rammen.

En de VRT ? Dat is toch geen commerciële instelling ? Neen, maar die wordt wel geleid door de politiek. Ik heb genoeg aangegeven dat die politiek voornamelijk belgicistisch rechts is. De N-va is nog niet lang genoeg aan de macht om de VRT als bastion van de koninklijke propaganda te ontmantelen.

Besluit: de reguliere media zijn middelen om de massa te manipuleren. Die middelen zijn in handen van het grootkapitaal. Daarmee is eigenlijk alles gezegd.

Zoek het nu zelf maar uit.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *