De Taliban is onder ons

Het Laatste Nieuws

Antwerpse politie verhoogt waakzaamheid na machtsovername van taliban in Afghanistan: “Dit conflict mag niet geïmporteerd worden”

De politie van Antwerpen houdt extra toezicht in buurten waar Antwerpse Afghanen samenkomen nu de taliban de macht overgenomen hebben in Afghanistan. Eén van die plaatsen is het centrum van Khatme Nubuwwat in de Biekorfstraat. Burgemeester De Wever (N-VA) vraagt dat OCAD, bevoegd voor dreigingsanalyse, snel een rapport maakt over de aanwezigheid van gevaarlijke talibanaanhangers. In Antwerpen wonen ruim 8.000 Afghanen

Als je dit leest, vraag je je toch af waar we mee bezig zijn ?

Is het voor jou denkbaar dat we deze jihadronselaars en extreem-islamitische figuren hun gang laten gaan ?

Nochtans: dat hebben we gedaan. We hebben ze zelfs gesubsidieerd. Jaren lang. In naam van… ja van wat eigenlijk ?

Als ik kritiek geef op de kernideeën van de islam zoals je die terug vindt in de heilige geschriften word ik uitgemaakt voor islamofoob. 

Het ergste is nog dat deze jihadbeweging is geïnfiltreerd in de belgische politiek.

Hussain Syed Riaz is een militant van de Pakistaanse jihadbeweging Khatme Nubuwwat – ja die met haar centrum in de Antwerpse Biekorfstraat – en persoonlijk bevriend met de leiders van die beweging. Van 2013 tot november 2014 zat hij voor Groen in de Antwerpse districtsraad. Hij kwam in 2014 ook op de Antwerpse lijst van Groen voor de federale verkiezingen.

Waarom doet dit me weer denken aan mevrouw Haouach die door Ecolo werd benoemd tot regeringscommissaris bij het “Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen “ en het gepast vond om te verkondigen dat een gewijzigde demografische toestand (lees: een beduidende stijging van het aantal moslims) zou kunnen leiden tot het afschaffen van de scheiding van Kerk en Staat ?

Na protest hebben zowel de Cd&v als de SP/PS extremistische moslims van hun verkiezingslijsten geschrapt. Maar dat verandert niets aan de vraag hoe het mogelijk was dat die extremisten op die lijsten zijn geraakt.

Maar die leiders van de Antwerpse jihadbeweging hebben ook goede contacten bij de MR. Een van die contacten is de vroegere MR burgemeester van Molenbeek Françoise Schepmans, ooit nog voorzitster van het Parlement van de Franse Gemeenschap en later ondervoorzitster van de kamer, nu MR fractieleider in het Parlement van de Franse Gemeenschap. Bij die MR is er ook Shazia Manzoor. Zij was in de vorige legislatuur gemeenteraadslid in Molenbeek, en lid van de politieraad. Zij heeft banden met Khatme Nubuwwat.

Het zal wel zijn dat Molenbeek een broeinest was van jihadisten en terroristen. Durf jij beweren dat het dat nu niet meer is ? Ben jij er zeker van dat daar – en elders in ons land – niet opnieuw onder de oppervlakte terroristisch gedachtengoed wordt ontwikkeld ? 

Van Antwerpen weten we het nu zeker. Waarom zou het in Molenbeek anders zijn ?

Nu moet ik natuurlijk wel eerlijk zijn: het is duidelijk dat de infiltratie de MR als partij niet echt heeft geïnfecteerd. Voorzitter Bouchez was de eerste om de benoeming van Haouach aan te klagen.

Maar wat met Groen en Ecolo? Zij zitten duidelijk in het islamofiele kamp. Je zal ze niet snel betrappen op een kritische bedenking over de islam. Ze blinken er in uit om zowat alles goed te praten. En als het echt niet goed te praten valt, hoor je ze niet. Ze roepen op tot begrip, verdraagzaamheid en respect, en wie toch kritiek heeft, is een verderfelijke zaaier van verdeeldheid.

Ik heb in eerdere blogs al aangegeven dat in Ecolo een oerconservatieve katholieke sekte, gelinkt aan het koningshuis, de plak zwaait. Die katholieken dromen van het opheffen van de scheiding van kerk en staat en van de terugkeer naar een unitair belgië, gedomineerd door het katholicisme. Ze zien in de islam een objectieve bondgenoot in hun strijd voor de opheffing van die scheiding van kerk en staat en gaan er van uit dat als die op de schop gaat, zij het wel zullen halen van de islam.

De oprecht idealistische Groenen moeten zich toch eens vragen gaan stellen.

Ondertussen zitten we met de kwestie Afghanistan en wat met de mensen die er in slagen te vluchten voor de Taliban ? 

Het pleidooi voor menselijkheid die inhoudt dat we die mensen niet aan hun lot overlaten, is terecht.

Maar het is niet zo simpel.

Onze VRT voert straatinterviews in Kaboel en getuigenissen op van vrouwen die zich hebben losgemaakt uit de omknelling van de islam en de sharia. Het is een drama voor deze vrouwen dat de klok wordt teruggedraaid. Maar als je niet enkel naar de beelden en woorden van die vrouwen kijkt en luistert, maar ook oog hebt voor de achtergronden dan zie je daar nogal veel vrouwen in de meest extreme vorm van bedekking met wat gaatjes voor hun ogen.

Laat het duidelijk zijn: de Afghanen die zich hebben bevrijd van de sharia vind je voornamelijk in Kaboel en ook daar vormen ze een zeer kleine minderheid. Het is infaam van de VRT dat we enkel die klok te horen krijgen. 

De overgrote meerderheid van de Afghanen hebben geen enkel probleem met een strenge toepassing van de sharia. Ze hebben geen schrik van de sharia, maar van de Taliban. Daar speelt dan stamdenken de grootste rol, samen met de verdeeldheid van een samenleving die nu eenmaal samen gaat met een oorlog met winnaars en verliezers.

De overgrote meerderheid van de Afghaanse vluchtelingen, vluchten voor de bezetter, maar niet voor het maatschappelijke model dat de bezetter wil opleggen, zoals de VRT ons wil doen geloven. 

Wat doen we met onze menselijkheid als we weten dat we door menselijkheid het gedeelte van onze bevolking dat voorstander is van de sharia, beduidend doen toenemen ?

Ik beken: ik weet het niet. Ik wil niet dat we vluchtelingen in de steek laten. We zijn zeker in staat om die mensen hier materieel op te vangen, zelfs voor lange periodes. Ik ben daartoe bereid. Maar wat met de niet-rechtstreeks materiële problemen die samengaan met verschillende niet-compatibele maatschappijmodellen – al dan niet gelinkt aan religie ? 

Voorstanders van migratie halen aan dat die mensen door arbeid kunnen bijdragen tot opbouw van onze welvaart. Maar draagt die migratie ook bij tot onze – en hun – welzijn ?

Kapitalisten zullen antwoorden dat enkel de welvaart hen interesseert. Ik ben anti-kapitalist.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *