De energiefactuur

vervolg van mijn blog van gisteren over de regeerverklaring De Croo

Er is nogal wat te doen over de energiefactuur. De zogenaamde Tinne Antikern is zo fier als een gieter dat het sociaal tarief wordt uitgebreid tot meer armen en wordt verlengd. Triestig.

Ja natuurlijk ben ik voor die armen blij met dat sociaal tarief. Het helpt hen om te overleven. Ik heb er echt geen probleem mee om daar mijn steentje aan bij te dragen.

Maar waarom heb ik die Tinne nog nooit bezig gehoord over die armoede zelf ?
Is het niet ongehoord dat er in ons welvaartsland mensen zijn die zonder speciaal tarief in de kou zouden moeten zitten ?

Laat het eerst en vooral duidelijk zijn dat dat sociaal tarief eigenlijk gewoon hulp is.

Betaalt de burger door dat sociaal tarief minder aan de producenten en leveranciers van de energie ? Neen toch ? Die energiecommercanten incasseren de prijs. Alleen wordt een gedeelte van de factuur van de armen betaald door de minder armen; door de (betere) middenklasse.

Als dat sociaal tarief hulp is, waarom eigenlijk vervangen we dan die hulp bij het betalen van de energiefactuur niet door hulp bij het aanschaffen van voedsel ? Waarom delen we aan die mensen geen voedselbonnen uit ? Waarom organiseert de staat geen gaarkeukens waar die mensen eenmaal per dag een warme maaltijd voorgeschoteld krijgen ? Gewoon als hulp komt het op hetzelfde neer. Wat ze sparen op voedsel kunnen ze besteden aan verwarming.

Maar natuurlijk: die voedselhulp komt veel duidelijker als vernederend over. Die schijn van minder duidelijke hulpverlening verandert in feite niets aan de vernedering. Waar is die Tinne en die hele bende politiekers eigenlijk mee bezig ?

We moeten ons zelfs de vraag stellen of het bij Tinne wel echt om een goed hart en bekommernis voor armen gaat. Want zonder dat sociaal tarief zouden die armen er onder lijden, maar het zou ook betekenen dat er minder energie zou verkocht worden, wat zou gaan ten koste van de omzet en winst van de energiecommercant… En laat nu net zowat elke grote energiecommercant klant zijn van het advocatenkantoor van Tinne… Zeg niet dat het niet waar is: op haar persoonlijke website is Tinne er fier over dat haar advocatenkantoor zo succesvol is.

Of nog: de hele belgische politiek en triomfantelijke regeerverklaring met dat sociaal sausje is er eigenlijk op gericht om de winst van de energiekapitalisten veilig te stellen.

De maakprijs en leveringsprijs op zich van de energie is niet gestegen. Toch zijn door het mechanisme van de vrije markt de prijzen gestegen. Iemand maakt dus meer winst. Waarom wordt dààr niets aan gedaan ? Waarom moet de burger opdraaien voor dat marktmechanisme en wordt de winstgraaier gerust gelaten ?

Nog meer naar de kern van de zaak: moeten we naar aanleiding van dit soort nonsens, niet eens gaan nadenken over die vrije markt ? Hoe komt het eigenlijk dat daar blijkbaar niet màg over nagedacht worden ? Wie daar wél over nadenkt, wordt dadelijk uitgescholden voor communist en dan is er niemand die nog met je meedenkt.

Zo krijg je dan op facebook een post van de PVDA die het niet durft hebben over die vrije markt en die winst, maar zegt dat we niet naar een sociaal tarief moeten, maar dat de lonen omhoog moeten zodat dat tarief niet nodig is.

Welnu, als de lonen omhoog moeten om die perverse vrije marktwinst te betalen, vraag ik me toch af waar de PVDA mee bezig is.

Overigens weet de PVDA beter dan ik dat de lonen binnen het kapitalistisch systeem niet omhoog kunnen, tenzij met wat protestverdovende cosmetica. De concurrentie met onze buurlanden, weet je wel !

Op zich heeft de PVDA natuurlijk gelijk.

Heel ons sociaal systeem is er niet (meer) op gericht om mensen uit de armoede te houden, maar wel om ze in armoede fatsoenlijk te laten overleven. Zo gesteld, klinkt dat natuurlijk raar, maar feitelijk is het wel zo.

Onze sociale zekerheid is verworden tot een systeem dat de armoede in stand houdt, maar ze aanvaardbaar maakt voor de meer welstellende, weldenkende burger, en de arme in de pas houdt.

Dat systeem wordt door hedendaags links – ik noem het neplinks – voorgesteld als sociaal en verdedigd.

Nu moet ik natuurlijk toegeven dat het op dit ogenblik niet anders kan: het kapitalisme zit in een fase waarin een echte welstandspolitiek die een samenleving zonder armoede creëert, niet meer mogelijk is.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben we hier een fase van het kapitalisme gekend waarin die welstellende samenleving wél mogelijk was (natuurlijk niet 100%, maar toch). Die fase heeft niet lang geduurd.

Het is natuurlijk zo dat in het kapitalisme dat draait op concurrentie, elke welstand ergens altijd ten koste gaat van welstand elders in de wereld. Als er al ooit een dag zou komen (wat niet waarschijnlijk is) dat de welstand van na de Tweede Wereldoorlog hier opnieuw zou mogelijk zijn, zal dat in de geglobaliseerde wereld ten koste zijn van andere samenlevingen.

Dàt moet de PVDA duidelijk maken aan haar kiezers.

Weet je wat ook mooi is aan dat sociaal tarief verhaal ?

De overgrote meerderheid van de mensen in belgië die voor dat tarief in aanmerking komen, situeert zich in Wallonië. De overgrote meerderheid van het geld dat in dat sociaal tarief wordt gestoken, komt uit Vlaanderen. Het is weer eens een transfer die volgens belgicisten niet bestaat.

Begrijp me niet verkeerd: ik ben voor die transfer ! Ik heb hier boven al gesteld dat ik mijn steentje wil bijdragen en ik zou het een onverdraaglijk idee vinden dat er mensen in de kou zitten omdat ik te weinig menselijk ben om daar iets aan te doen. Of dat Waalse of Vlaamse mensen zijn, maakt niet uit.

Ten andere: het is niet de schuld van de arme Walen dat ze arm zijn. Dat is de schuld van de PS.

Voor mij mogen die transfers er zijn, maar wil a.u.b. iemand iets doen aan de perversie van het socialisme dat de PS in Wallonië heeft geïnstalleerd, gewoon omdat het in het belang is van de machtspositie van die partij ? 

Ondertussen ben ik wettelijk verplicht om financieel bij te dragen tot het in stand houden van armoede.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *