De media verkocht en propagandamateriaal voor de vrije markt

De Wereld Morgen

Lode Vanoost

Duits mediamagnaat verfrissend eerlijk: media dienen voor propaganda

Matthias Döpfner, CEO van het Duitse mediabedrijf Axel Springer, heeft de mediawebsite Politico aangekocht voor 1 miljard dollar. Het personeel moet voortaan onder andere ‘een verenigd Europa, het recht van bestaan van Israël en de vrijemarkteconomie ondersteunen’. ‘Deze waarden zijn als een Grondwet. Wie ze niet volgt, hoort niet voor ons te werken’. Zijn uitspraken mogen verrassend eerlijk genoemd worden

Vwala, nu hoor je het ook eens van een ander. En niet van een linkse rakker zoals ik, maar uit onverdachte bron.

Vanoost is verbaasd omdat Matthias Döpfner het zo onverbloemd zegt. Hij noemt het zelfs verrassend eerlijk. Eerlijk ? Het heeft met eerlijkheid niets te maken. Döpfner zegt het zo openlijk omdat hij er van overtuigd is dat er toch niets tegen te doen is. Links kan hem niet deren.

De duivel van de katholieken verbergt zichzelf achter schone schijn. De duivel van het kapitalisme heeft die schone schijn zelfs niet meer nodig: hij heeft de wereld in zijn greep. 

Merk op dat het niet enkel over de reguliere media gaat. Voor de niet zo goede verstaander: het gaat dus ook om de reguliere media. Het gaat om de Morgen, de Standaard, de Gazet van Antwerpen, VTM, maar even goed de VRT…

Ook de VRT ? Maar dat is toch geen commerciële zender, doch een zender van de overheid ? 

Die overheid is de politiek. Democratisch verkozenen zetelen in de beheerraad in verhouding tot de verkiezingsuitslagen. De VRT moet geen winst maken en staat dus niet rechtsreeks in dienst van de kapitalisten ?

Het maakt niets uit: binnen het kapitalisme staat de politiek per definitie in dienst van het kapitaal. Dus ook de VRT.

Bij uitbreiding ook onze hele democratie. Linksen die denken ze dat ze binnen het democratische spel het kapitalisme kunnen aanvallen, leven in een droomwereld. Waarom denk je dat de Amerikanen overal waar ze een land bezetten of een vinger in de pap krijgen onze vorm van democratie invoeren ? Omwille van de mensenrechten ? Laat me niet lachen. Als er een land is waar de mensenrechten wel in woorden worden beleden, maar in daden dode letter zijn, is het de VS. Neen: onze democratie is de beste garantie voor een kapitalistische samenleving. Ik heb het daarover in eerdere blogs al gehad. 

Wil er nu iemand beweren dat het kapitalisme de mensenrechten promoot ? Ik heb voor hem een dwangbuis klaar liggen ter beveiliging tegen gevaarlijke domheid.

Wat geldt voor de reguliere media en de politiek, geldt a fortiori voor rotzooi zoals facebook, instagram, twitter…

Ik heb in eerdere blogs al aangegeven waarom dit rotzooi is.

Ondertussen beweren ziekelijke leugenaars zoals Bert Bultinck (Knack), Karel Verhoeven (De Standaard), Bart Eeckhout (De Morgen)… dat hun redacties onafhankelijk zijn en de eigenaren van die media zich niet moeien met de inhoud van de berichtgeving. Daarbij halen ze aan dat ze toch ook de “linkse stem” aan het woord laten. Welnu, het gaat dan toch maar om een geselecteerde linkse stem die niet gevaarlijk is voor het systeem. 

Conner Rousseau denkt misschien wel dat hij links is als hij “vecht” tegen de loonnorm van 0,4% of voor “eerlijke belastingen” voor voetballers, maar het systeem wordt daarbij niet in vraag gesteld. En als de politiek dan aan die eisen toegeeft, is de verontwaardiging van Deborah weer voor een tijdje gekalmeerd en zijn vele mensen de politici zelfs dankbaar, terwijl dat het geld voor die eisen altijd uit hun eigen zakken komt. De kapitalist betaalt er zelfs niet voor. Is dat links ? Is dat solidariteit ?

Bij Peter Mertens is het nog erger: die wéét dat de eis voor een pensioen van 1500€ en de strijd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd niets te maken hebben met echt links. Hij is enkel bezig met succes en groei van zijn partij en electoraal gewin, zelfs wetend dat een spectaculaire groei van de PVDA ten gronde niets zal veranderen. Nog erger: iedere slag die hij binnen haalt geeft aan de mensen het signaal dat er binnen het kapitalisme oplossingen mogelijk zijn. Die zijn er niet, want als de ene slag is gewonnen, kondigt zich al de volgende aan in een oneindige reeks. De oorlog kan op die manier niet worden gewonnen.

Ik wil maar zeggen: het kapitalistische denken wordt niet enkel verspreid door de commerçanten die eigenaar zijn van de media, maar ook door mensen van wie je het niet zou verwachten.

Het is nog erger. Ik ken oprechte vakbondsmilitanten die er totaal geen graten in zien om met hun kinderen naar Plopsadinges of Disneyland te gaan. Dat is toch onschuldig ?

Niet dus: geen elke commercialisering is onschuldig. Ook niet die van de ontspanning en de vrije tijd. Want die commercieel georganiseerde ontspanning en vrije tijdsbesteding geeft aan kinderen (en kinderachtige volwassenen) de boodschap dat niet enkel in de productie van goederen, maar ook in de consumptie – zelfs van vrije tijd – het heil bij het kapitaal te vinden is.

En zo is héél onze samenleving doordrongen van de propaganda voor het systeem dat leidt tot schandelijke opstapeling van enorme rijkdom bij enkelen (Bezos, Branson, Musk, Gates… op belgisch niveau onder andere het koningshuis), terwijl de overgrote meerderheid van de mensen op onze planeet in al even schandelijke armoede leven.

En dan kom ik de schadelijke naïevelingen tegen die het toch mooi vinden van Gates dat hij zoveel van zijn vermogen wegschenkt aan goede doelen. Nog afgezien van het feit dat die goede doelen Gates ook weer geld opleveren, gaat het  nog dieper: als er één ding is waar kapitalisten schrik voor hebben, dan is het échte solidariteit – en neen, ook onze sociale zekerheid is geen echte solidariteit omdat ze nationalistisch is: gebonden aan de natie belgië. Echte solidariteit overschrijdt de landsgrenzen. Een Europese sociale zekerheid zou al een stap vooruit zijn op een ook dan nog lange weg. Maar daar is geen enkel zicht op.

Om wereldwijde echte solidariteit te voorkomen en zelfs uit het vizier te houden zegt Gates ons met zijn schenkingen dat die solidariteit toch niet nodig is: het goed hart van de kapitalist zal het wel oplossen…

Dan lees ik ook nog overal triomfantelijke berichten van de PVDA over de solidariteit van de Vlamingen met de overstroomde Walen, over de taalgrenzen heen. Met dat “over de taalgrenzen heen”, voert ze propaganda voor het koningshuis en het belgische grootkapitaal die afhangen van de ene belgische constructie.

Veel erger is het feit dat ze de verwarring tussen solidariteit en liefdadigheid in stand houdt. Die Vlaams hulp is géén solidariteit, maar liefdadigheid. Eigenlijk speelt de PVDA volledig in de kaart van Gates. 

Het zal wel zijn dat Döpfner het zich kan permitteren om verrassend eerlijk te zijn. Ook zijn zelfverklaarde tegenstanders werken enthousiast met hem mee.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *