Ja, Poetin heeft boter op het hoofd

Business AM

Kasper Goossens

Poetins topstrateeg en brein achter invasie Oekraïne gearresteerd

Vladislav Soerkov maakt al meer dan twintig jaar deel uit van Vladimir Poetins inner circle. Nu zou hij echt gearresteerd zijn op basis van verduistering van overheidsgelden en corruptie, samen met 150 agenten van de geheime dienst FSB. Soerkov was ook het brein achter de invasie van Oekraïne

Interessant bericht van Kasper Goossens. Alleen heeft hij niet genoeg opzoekingswerk gedaan en vertelt hij niet waarom die Soerkov echt interessant is.

Ik grijp hier terug naar mijn blogs van 11 januari 22 en 25 november 21 waarin ik het al had over Surkov.

Deze raadgever van Poetin, was eigenlijk een postmodernistische romanschrijver die de ideeën van het postmodernisme heeft omgezet naar een politieke strategie. “Ja, Poetin heeft boter op het hoofd” verder lezen

Kritisch kijken en luisteren

Gisteren spraken vrienden me aan over de Zevende dag van zondag. Ze vonden dat Francken toch wel gelijk had, tegen Ludo De Brabander van de Vredesbeweging in. De Brabander stelt dat we niet de oorlog moeten voorbereiden (het si vis pacem, para bellum waar Francken zo op hamert), maar de vrede, en dat doen we door goede verstandhouding op te bouwen tussen staten. Francken riposteert daarop dat Europa dat geprobeerd heeft met Rusland en daarom nagelaten heeft om militaire macht op te bouwen… en zie waar dat ons gebracht heeft.

Heeft Francken gelijk ? “Kritisch kijken en luisteren” verder lezen

De VRT, de N-va, en een ACOD dinges

Knack

Michelle Graus

Regisseur en voorzitter van ACOD

VRT Voorpublicatie: ‘De mythe van het rode bastion van de VRT gaat al lang mee, maar de functie is veranderd’

In het boek ‘Debatfiches van de Vlaamse Elite’ (EPO) wordt dieper ingegaan op ‘hoeveel rechtse woorden en slogans de laatste decennia in onze hoofden zijn geslopen’. Dit fragment van Michelle Graus (ACOD) gaat over het verstandshuwelijk tussen N-VA en Christian Van Thillo

Michelle Graus moet solliciteren voor de job van staand komediant. Want is het niet grappig ? Ze begint met de CD&V belachelijk te maken omdat die vond dat de VRT te links was – in die tijd wàs de VRT ook links – en dan doet ze hetzelfde als de CD&V toen en maakt dus ook zichzelf belachelijk, want zij vindt nu dat de VRT te rechts is – de VRT is nu ook te rechts. Niet dat links weg is bij de VRT. Daarvan is Michelle Graus het rondhuppelende bewijs: ze is links en regisseur. “De VRT, de N-va, en een ACOD dinges” verder lezen

Gelukkig hebben wij persvrijheid… roept de gehersenspoelde

De Wereld Morgen

H. Michiel

“Gelukkig hebben wij persvrijheid!”

De Russische journaliste Marina Ovsyannikova heeft er een zwaar offer voor over om uiting te geven aan haar afschuw voor de oorlog die haar land voert tegen buurland Oekraïne. Het is meer dan persoonlijke afschuw voor geweld; ze waarschuwt haar medeburgers ook voor de leugenachtige berichtgeving over de oorlog op de zender waarvoor ze werkt, de Russische staatsomroep Channel One. Als dit het verzet in Rusland zelf tegen de oorlog kan stimuleren zullen de jaren gevangenisstraf die Ovsyannikova hoogstwaarschijnlijk tegemoet gaat niet voor niets geweest zijn

Dat de actie van Ovsyannikova iets zal betekenen, zou me verwonderen. Je doorbreekt geen geïnstalleerde censuur door met een bordje te zwaaien. Maar goed.

Daarmee heb ik ook al aangegeven dat ik de censuur in Rusland niet ontken. Ze is er en ik ben er tegen. Maar laat ons het nu eens hebben over de censuur bij ons.

Merk om te beginnen op dat ik me onderscheid van de gehersenspoelden die iedereen die op een fout of falen bij ons wijst, automatisch beschuldigen van medeplichtigheid met de vijand. Ik probeer tenminste de twee kanten te zien. “Gelukkig hebben wij persvrijheid… roept de gehersenspoelde” verder lezen

Manipulatie

De Wereld Morgen

Seth Mallick, Friday Everyday, DeWereldMorgen vertaaldesk

Pers verbijsterd omdat Oekraïense president met de vinger naar het Westen wijst

Voor de mainstream media is het een uitgemaakte zaak: de Russen zijn de agressors en gelukkig komt het Westen Oekraïne te hulp. Uitgerekend de president van Oekraïne heeft dat stereotiep beeld nu de vloer aangeveegd. Volgens hem komt de dreiging niet uit het Oosten maar wel uit het Westen. Pech voor de mainstream media

Zo hoor je het ook eens van een ander. Onze reguliere media zijn door en door corrupt en onbetrouwbaar. Of het nu over corona, het klimaat, de migratie, China of Rusland gaat: ze stellen zich volledig in dienst van de officiële propaganda.

Die propaganda staat altijd in dienst van het kapitaal en, geopolitiek gezien, in dienst van de VS.

Iedereen spreekt schande van het energie-akkoord wegens te laat en te weinig. Bij dat te weinig wordt dan verwezen naar de gulle steun die bedrijven hebben gekregen tijdens de corona-crisis. Maar nog veel schandelijker wordt het als je denkt aan de 14 miljard die nu worden uitgetrokken om het belgische leger wat conform de eisen van de Navo te maken.

Vandaag bedraagt het budget van het leger 4,2 miljard. Dat stijgt nu dadelijk naar 6,9 miljard en er wordt nog 10 miljard voorzien aan investeringen in de volgende jaren… “Manipulatie” verder lezen

Onze media, wat een rotzooi ! En de oorzaak van de polarisatie.

Dwarsliggers

Kort en Bondig 

Kort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om te wéten en beseft dat de gezagsgetrouwe media hun opdracht van Vierde Macht niet vervullen zoals het hoort

In deze bijdrage pikken de Dwarsliggers enkele actuele thema’s er uit. Je moet het niet met hen eens zijn, maar hun stellingen zijn altijd gedocumenteerd en intellectueel eerlijk.

Een basisthema: de huidige media zijn totaal onbetrouwbaar. Mag ik mijn trouwe lezers dan ook oproepen om bij ieder bericht in de media zich allereerst de vraag te stellen: is dit een leugen ? Bij mijn blog is dat niet nodig.

Er is iets raars aan de hand: we leven in een maatschappij waarin analfabetisme zo goed als verdwenen is. Zowat iedereen kan lezen en schrijven. Als jongere heb ik altijd gedacht dat de problemen in de wereld wel opgelost zouden geraken als iedereen alfabeet was en toegang zou hebben tot wetenschap en informatie. Niet dus.

Als ik actief ben op facebook valt het telkens opnieuw op hoe mensen die blijkbaar toch iet of wat diploma hebben niet in staat zijn om echt logisch te redeneren. Het lijkt er op dat het logisch is wat ze schrijven, maar als je er doorheen kijkt zie je de denkfouten. Is er iets mis met ons onderwijs ?

Als ik met mensen uit de onderwijswereld praat, denk ik dikwijls: jullie zijn pure technici geworden. Of liever: de kennis die jullie meegeven is een puur technische kennis. Ze bestaat er in dat er voor problemen een protocol wordt aangereikt en dat wie bekwaam is om dat protocol uit te voeren, een goede student is. Denk hierbij ook maar aan “denk-protocollen”. “Onze media, wat een rotzooi ! En de oorzaak van de polarisatie.” verder lezen

Zijn we beter af met de Amerikanen dan met de Chinezen ?

MO*

Chin Lin Pang

Het inspirerende verhaal van Zhou Quan

De bioscoop van het hart en het licht

De voormalige Chinese stand-up comedian Zhou Quan startte enkele jaren geleden in de stad Kunming een cinemaproject om het culturele leven van blinden en slechtzienden te verrijken. Volgens columniste Ching Lin Pang een sociaal initiatief dat aanstekelijk werkt

In mijn blog van gisteren had ik het over het toenemende conflict tussen de VS en China en mijn overtuiging dat dit onvermijdelijk tot een nieuwe grote oorlog zal leiden.

Daarbij kwam ik tot de vraag: “Wat is het ergste: leven in het Amerikaanse kapitalisme of leven in een wereld, gedomineerd door het Chinese communisme ?”

In een eerste spontane reflex kies ik dan toch voor “ons” systeem en niet voor het Chinese.

Maar op welke basis doe ik die keuze ?

Wat weet ik eigenlijk over het leven in China ? En uit welke bronnen komt mijn weten ?

Als je daarover begint na te denken, besef je dat die spontane keuze nergens op slaat, want je hebt totaal geen objectieve informatie over een van je keuzemogelijkheden.

Via via ken ik iemand “van bij ons” die door zijn werk in China is terecht gekomen, daar met een Chinese getrouwd is en zich er gevestigd heeft. Die mens voelt zich daar goed.

Is hij een objectieve bron ?

Zou het kunnen dat hij als expat van allerlei voordelen geniet die negatieve elementen in het Chinese systeem voor hem wegnemen ?

Is hij wel vrij om hier te zeggen wat hij wil ? Alvast in zijn sporadische publicaties kan je daaraan twijfelen, want in hoeverre worden de uitspraken van expats in buitenlandse media door de Chinese overheden gecontroleerd ? Het is opvallend hoe hij zich in persoonlijke gesprekken toch wat op de vlakte houdt als er (kritische) vragen worden gesteld over de toestand in China. “Zijn we beter af met de Amerikanen dan met de Chinezen ?” verder lezen

De media verkocht en propagandamateriaal voor de vrije markt

De Wereld Morgen

Lode Vanoost

Duits mediamagnaat verfrissend eerlijk: media dienen voor propaganda

Matthias Döpfner, CEO van het Duitse mediabedrijf Axel Springer, heeft de mediawebsite Politico aangekocht voor 1 miljard dollar. Het personeel moet voortaan onder andere ‘een verenigd Europa, het recht van bestaan van Israël en de vrijemarkteconomie ondersteunen’. ‘Deze waarden zijn als een Grondwet. Wie ze niet volgt, hoort niet voor ons te werken’. Zijn uitspraken mogen verrassend eerlijk genoemd worden

Vwala, nu hoor je het ook eens van een ander. En niet van een linkse rakker zoals ik, maar uit onverdachte bron.

Vanoost is verbaasd omdat Matthias Döpfner het zo onverbloemd zegt. Hij noemt het zelfs verrassend eerlijk. Eerlijk ? Het heeft met eerlijkheid niets te maken. Döpfner zegt het zo openlijk omdat hij er van overtuigd is dat er toch niets tegen te doen is. Links kan hem niet deren.

De duivel van de katholieken verbergt zichzelf achter schone schijn. De duivel van het kapitalisme heeft die schone schijn zelfs niet meer nodig: hij heeft de wereld in zijn greep. 

Merk op dat het niet enkel over de reguliere media gaat. Voor de niet zo goede verstaander: het gaat dus ook om de reguliere media. Het gaat om de Morgen, de Standaard, de Gazet van Antwerpen, VTM, maar even goed de VRT…

Ook de VRT ? Maar dat is toch geen commerciële zender, doch een zender van de overheid ? 

Die overheid is de politiek. Democratisch verkozenen zetelen in de beheerraad in verhouding tot de verkiezingsuitslagen. De VRT moet geen winst maken en staat dus niet rechtsreeks in dienst van de kapitalisten ?

Het maakt niets uit: binnen het kapitalisme staat de politiek per definitie in dienst van het kapitaal. Dus ook de VRT. “De media verkocht en propagandamateriaal voor de vrije markt” verder lezen

Het klimaatactivisme manipuleert ons

Doorbraak

Jan Roel van Rhee

Klimaat: als wetenschappers binnen het IPCC het eens zijn, dan is het per definitie juist

Als expert in beïnvloedende communicatie is Jan Roel van Rhee beducht voor de technieken die klimaatactivisten hanteren. Met sterke propagandacampagnes  leggen ze hun tegenstanders doeltreffend het zwijgen op. Hij noemt het ‘wetenschap-door-consensus’

Laat me beginnen met te zeggen dat ik het niet weet. Weet jij het wel ? Wéét je dat CO2 dé oorzaak is van de opwarming ? Of ben je er van overtuigd ? Mag ik dan weten wié je er van overtuigd heeft ?

En wàt heeft je overtuigd ? De onderzoeken van het IPCC ? Ben jij bekwaam om die te lezen en te begrijpen ? Ik niet.

Ik moet dus geloven wat slimmeren dan ik me proberen uit te leggen.

Wat als die slimmeren mekaar tegenspreken ? Wie moet ik dan geloven ?

Dan komt het ultieme argument naar boven: alle wetenschappers zijn het er over eens.

Dat is pertinent onjuist. Wie me dat zegt geloof ik niet meer. Ik wéét dat er wetenschappers zijn die het IPCC tegenspreken. De klimaatactivisten doen wetenschappers die het met hen oneens zijn graag af als verkocht aan de fossiele brandstoffen industrie. Welnu, je kan niet tegelijkertijd verklaren dat alle wetenschappers het eens zijn en dat er wetenschappers verkocht zijn. Neen, er is dus géén consensus. “Het klimaatactivisme manipuleert ons” verder lezen