Migratie, een kans ?

MO*

Walter Zinzen

Het kortzichtige “migratiebeleid” van Sammy Mahdi

‘Bekijk migratie als een kans, niet als een probleem

Het migratiebeleid van Sammy Mahdi is even kortzichtig als de “war on drugs”, schrijft Walter Zinzen. Want net zoals met drugs lukt het niet om migratie tegen te houden. Dat wordt elke dag opnieuw bewezen. Het échte antwoord? Maak migreren legaal. Bovendien valt er dan ook voor mensensmokkelaars niets meer te verdienen

Mamma, hij doet het weer ! 

Wie ? 

Die domme Zinzen !

Maar Zinzen is toch niet dom ?

Als hij niet dom is, is hij toch zeker ziek. In zijn hoofd…

Neen, we moeten Zinzen niet het zwijgen opleggen. Vrije meningsuiting is heilig. Maar moeten we de man niet even in bescherming nemen tegen zichzelf en een behandeling opleggen ? Psychiatrische ingreep tegen ideologische blindheid; doorknippen van bepaalde hersenverbindingen die in de knoop liggen en informatiedoorstroming belemmeren… ?

Natuurlijk is niet alles wat hij vertelt pure dwaasheid. Zijn verhaal over het drugsbeleid is op zijn minst het overdenken waard. Op dit ogenblik zou ik geneigd zijn om hem te volgen in de idee van een legalisering van drugs met productie en verkoop in handen van de staat. Ik weet niet of het praktisch mogelijk is, maar laat ons het onderzoeken.

Het kan ook zijn dat zelfs met de drugs van de staat op de markt er een nieuwe illegale markt op de proppen komt met “andere” drugs dan de officiële tegen concurrentiële prijzen. De staat gaat toch geen heroïne verkopen ? Maar zelfs als dat mogelijk zou zijn, moeten we toch misschien de “staatsdrugs” een kans geven. Ze zouden in ieder geval het gebruik van gevaarlijke drugs verminderen en mits goed aangepakt, kunnen leiden tot betere begeleiding van problematisch drugsgebruik.

Het is natuurlijk niet zo simpel. Want als de drugs gelegaliseerd worden en door de staat geproduceerd en verkocht, geef je dan niet aan de bevolking het signaal dat ze geen probleem vormen en ga je op die manier het gebruik dan niet veralgemenen en vergroten ?

Mij lijkt het dat hierbij moet afgewogen worden in hoeverre het huidige illegale drugsgebruik al is doorgedrongen in de samenleving. Als een eventuele toename door de invoering van de staatsdrugs niet zo veel verschil zou maken met het huidige gebruik, valt er zeker wel wat te zeggen voor staatsdrugs.

Maar die drugs zijn enkel een zijspoor in het betoog van zwanzige Zwinzen. Eigenlijk gaat het hem over de migratie.

Ondertussen ben ik zo ver dat ik geen probleem meer heb met moslims die hun vrouw slaan. Als dat slaan zich beperkt tot een symbolische tik om hen te herinneren aan hun plaats in het gezin en de wereld, moet het kunnen. Tenslotte verschilt de positie van de vrouw bij de moslims nu niet zoveel met de positie van mijn moeder, en zeker van mijn grootmoeder in hun tijd. Mijn vader vond het de normaalste zaak van de wereld dat hij het hoofd was van het gezin; dat mijn moeder niet ging werken en financieel van hem afhankelijk was; dat zij hem volgde als hij omwille van welke omstandigheden ook zou verhuizen… En ook mijn moeder had daar geen problemen mee. Ze was zo opgevoed. Toen ze trouwde en haar job in het onderwijs moest opgeven, heeft ze dat met spijt in het hart gedaan, maar het hoorde nu eenmaal bij het leven. Mijn vader en moeder waren goede mensen. Ik heb hen nooit geoordeeld en veroordeeld of geëist dat ze het anders zouden doen. Ik heb hen nooit met de mensenrechten om de oren geslagen.

Hoe zou ik dan kunnen beweren dat de moslims slechte mensen zijn die de mensenrechten schenden ?

Natuurlijk: als de Taliban mensen onthoofden omdat ze… dan steiger ik. Maar als ze meisjes beperken in hun mogelijkheden om naar school te gaan… ? Ja, ik stel het nu cru, maar toen mijn moeder nog een meisje was, was zij een uitzondering omdat ze een hogere afdeling middelbaar mocht volgen. Voor de overgrote meerderheid van de meisjes was het de normaalste zaak van de wereld dat ze een opleiding huishouden volgden, ook al waren ze intellectueel tot meer in staat. Velen van hen deden zelfs dat niet, maar gingen werken als hulp in een huishouden van rijkeren… Waren het toen allemaal slechte mensen ?

Natuurlijk kan ik dat nu achterlijk vinden. Hier bij ons, is het dat ook. Maar wie ben ik om mensen aan de andere kant van de wereld te verwijten dat ze niet zo snel geëvolueerd zijn als wij ?

Is het niet vreemd dat mensen die hier op een bijna ziekelijke manier over het kolonialisme spreken, met kritiek op paters die het christendom “opdrongen”, tegelijkertijd een vorm van cultureel en ethisch imperialisme prediken ?
Geef andere culturen de tijd om op een eigen tempo tot verfijning van ethische inzichten te komen. Stimuleer voor mijn part die verfijning, maar leg ze niet op. Dat werkt niet. Het is imperialisme. Eigenlijk is het evenzeer een schending van de mensenrechten…

Daar ontstaat het probleem van de migratie dat Zwinzen weigert te zien: wat elders in de wereld niet problematisch is, wordt het wél als je mensen met die andere culturele en ethische inzichten toelaat in onze samenleving, want dan kàn je niet anders dan ze onderwerpen aan dat imperialisme en die schending van de mensenrechten.

Onze ethische inzichten immers liggen aan de basis van onze wetgeving en rechtspraak. Als in een samenleving iedereen gelijk is voor de wet, moét je aan de nieuwkomers onze inzichten opleggen…

Als migranten dan – terecht ? – weigeren zich neer te leggen bij dat imperialisme, drijf je ze naar “getto’s. Als dit beperkt blijft tot een beheersbaar aantal, kan je daar misschien nog mee leven. Maar hoe groter het aantal migranten wordt, hoe sterker ook de innerlijke drang en mogelijkheid om vast te houden aan zichzelf en zich te verzetten tegen onze dwang. Als dat aantal een kritische massa bereikt, ondergraaf je de fundamenten van onze samenleving. De samenleving valt uit mekaar, fragmentariseert, individualiseert… Je creëert gevoelens van onveiligheid en échte onveiligheid, conflicten… De losgeslagen jongeren in Molenbeek zijn het resultaat van dit soort toestanden. Zwinzen is verantwoordelijk voor deze losgeslagen en door en door ongelukkige jongeren.

Kortom je creëert een samenleving die uit mekaar vallend even mensen-vernietigend is als de samenleving van waaruit de migranten komen.

Dàt is wat Zwinzen weigert te zien. 

Als het gebeurt zal zijn verantwoordelijkheid verpletterend zijn. Dan zal hij mikpunt worden van de acties van de mensen die nu aanklagen dat “wij” door het kolonialisme de Congolese samenleving kapot hebben gemaakt. Hij zal worden bijgezet in de beeldenrij van Leopold II, de belgische handjeshakkende kolonialisten, de negerinnenneukende paters en belgische romanschrijvers,  en een of andere verziekte geest aan de  universiteit van Leuven zal hem zelfs vergelijken met pater Damiaan. 

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *