De illegalen en het verraad van links

Knack

Ludo Abicht

‘Van dekolonisering gesproken: als het in Vlaanderen lukte, kan het zowat overal slagen’

Het besef ‘dat we zelf het slachtoffer van onderdrukking en achterstelling geweest zijn, maar dat onze overgrootouders, grootouders en ouders zich met succes daartegen verzet hebben’, moet maken dat we aan de zijde gaan staan ‘van nieuwe groepen van onderdrukten en gediscrimineerden’. Dat argumenteert Ludo Abicht van Vlinks

Ludo Abicht is altijd de moeite waard. Dat betekent niet dat je het met hem eens moet zijn. Maar hij is eerlijk en zet je aan tot denken. En zijn richting is ook de mijne, al zou ik niet durven beweren dat ik slim genoeg ben om zijn richting helemaal te bevatten.

Abicht is lid van Vlinks: Vlaams en Links. Ik denk niet dat het mogelijk is om te overdrijven in het benadrukken van de sociale en emanciperende oorsprong en kracht van de Vlaamse beweging. Wie dat sociale en emanciperende vergeet, heeft niet het recht om zich tot de Vlaamse beweging te rekenen. Misschien moeten een aantal Vlamingen die ijveren voor een onafhankelijk Vlaanderen daar eens over nadenken: Vlaanderen zal pas onafhankelijk zijn als het links zal zijn: sociaal, met aandacht voor de versterking van de zwakken, en gericht op de wereld, bondgenoot van iedereen die onrecht bestrijdt.

Abicht heeft het over bevrijding van kolonialisme, vergelijkbaar met de Vlaamse strijd. Merk daarbij op dat de “onderdrukte” die strijd zélf moet voeren. Niemand kan strijden in naam van een ander. 

De strijd om vrijheid kan je niet vergelijken met een voetbalmatch waarbij de spelers strijden in naam van de supporters die zich dan overwinnaar voelen. Supporters kunnen na een match roepen: “Wij hebben gewonnen !” Dat soort nep-euforie van de zwakken is in het kader van voetbalonnozelheid onschuldig. In het echte leven leidt het tot slavernij.

Niet de belgen hebben Congo vrij gemaakt van het kolonialisme. Dat hebben de Congolezen gedaan. Daarbij hebben ze de zware fout begaan dat ze na de formele bevrijding gedacht hebben dat de strijd gestreden was. Lumumba was de enige die het echt begrepen had: de strijd tegen het kolonialisme begon pas echt nà de onafhankelijkheidsverklaring. Ook Boudewijn had dat begrepen. Daarom heeft hij Lumumba doen vermoorden. Daarna hebben de Congolezen zich in slaap laten wiegen.

Antikolonialisten die nu excuses eisen voor de kolonisatie maken veel kabaal om niets. Het is pure mentale zelfbevrediging van mensen die eigenlijk niets te geven hebben. Echte antikolonialisten eisen geen excuses of schadevergoeding: ze eisen dat het belgische koningshuis en belgische grootkapitaal met daarbij zijn politieke belangenbehartigers, de Michels en De Croo’s, de winsten van de ertsenontginning in Oost-Congo in Congo voor de Congolezen laten.

En een echte Vlaamse beweging die zichzelf trouw wil blijven, moet hen daarin steunen.

Maar als de Congolezen het niet zelf doen – in Congo – heeft het geen zin. Nogmaals: de onderdrukte moet de strijd zélf voeren. 

In de “Afpraak op vrijdag” van vorige week, heeft Zwanzende Zwinzen zich (nog maar eens) onsterfelijk belachelijk gemaakt. Hij had geluk dat Mahdi een galante mens is en hem nog gespaard heeft. 

Het ging over migratie. Voor Zwinzen is het simpel: iedereen moet naar hier mogen komen, want iedereen heeft het recht om zijn geluk te zoeken waar hij wil. Zwinzen denkt van zichzelf dat hij sociaal is. Nogal wat linksen denken zoals hij. Als ik pleit voor een fort Europa word ik weggezet als een vlaams blokker. Dat komt natuurlijk omdat ook een vlaams blokker voor een fort Europa is. Alleen zijn mijn motieven tegenovergesteld aan die van de vlaams blokker, maar voor dat onderscheid is de gemiddelde linkse te dom.

Zwinzen beseft niet dat zijn visie puur individualistisch liberaal en asociaal is. Want zijn migrant is iemand die  enkel bezig is met zijn eigen welzijn (en misschien ook nog van zijn familie, maar dat maakt hem niet sociaal).

Globaal gezien is armoede het resultaat van onderdrukking. Migranten komen uit onderdrukte gemeenschappen. De enige oplossing tegen onderdrukking is strijd. Ik heb het al gezegd: het heeft geen zin om te rekenen op inzicht of mededogen van de onderdrukker. En wat doet de migrant ? Hij laat zijn gemeenschap achter en in de steek, verzwakt door zijn vertrek.

Die migrant wordt hier dan opgevangen door linkse actiegroepen die hem aanzetten tot een hongerstakingetje – of twee – als het hen past.

Die linksen steunen hem in zijn individualistisch liberalistisch verraad van zijn gemeenschap. Klinkt dat hard ? Ja, het is ook hard.

Tegelijkertijd ondergraven die linksen ook de eigen samenleving, maar ook dat kunnen ze niet inzien omdat ze teveel bezig zijn met hun eigen goed-zijn.

Veroordeel ik hiermee die “gelukzoeker” ?

Neen ! Ik heb te maken met iemand die sterker zou moeten zijn, maar ik kan nooit iemand verwijten dat hij zwak is. Maar als ik die mens echt wil helpen, moet ik hem niet enkel steunen in zijn zwakheid, maar ook helpen om sterker te worden. En dat sterker is niet individualistisch en liberaal bedoeld.

En neen, ik vind dus niet dat je mensen die zich hier aanbieden in de steek moet laten.

Iedere illegaal die hier rondzwerft zou door links moeten opgespoord worden, en geholpen worden om fatsoenlijk te leven. Huisvesting, voeding… Dat kan links niet aan de staat overlaten. Als linksen enkel solidair kunnen zijn via de staat, zijn ze niét solidair. Links moet voor die mensen sociale werkplaatsen oprichten… Maar vooral: links moet die mensen een opleiding geven in sociaal inzicht, in manieren om mensen te mobiliseren, te organiseren, als gemeenschap op te komen voor hun rechten, te vechten tegen onderdrukking… Dat is werk voor de vakbonden. En als de opleiding van die illegalen voltooid is, moet links ze terug sturen naar hun land om daar het geleerde in de praktijk te brengen, mét financiële steun.

En als Philippe dan het bevel geeft om een van die mensen ergens te vermoorden, moet links hier Philippe voor de rechtbank dagen; aan de schandpaal nagelen…

Vind je het niet raar dat links dat hier niet heeft gedaan met de tweevoudige moordenaar Boudewijn ? Hallo PVDA ?

Maar ik begrijp links wel, want als het koningshuis valt, valt belgië en daarmee de solidariteit van de Vlamingen met de Walen. Blijkbaar is de solidariteit onder eigen volk voor links hier belangrijker dan algemeen menselijke solidariteit.

Waarom denk je dat ik dit links surrogaat, nep… noem ?

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *