Kunnen we echt niet beter ? Ja, maar…

Oikos

Jan Mertens

We kunnen echt niet beter… Seriously?

Het wordt stilaan een mantra van de Vlaamse regering, telkens wanneer zij op haar verantwoordelijkheid wordt gewezen in de klimaattransitie. “We zouden wel willen, maar we kunnen echt niet beter.” Iets in die aard. Meer ingrijpende maatregelen nemen zou ‘te moeilijk’ zijn, zou te veel kosten, en zou bijgevolg dus niet ‘haalbaar’ zijn. Het klinkt misschien voor sommigen vrij redelijk. Ethisch gezien echter, in de context van de internationale klimaatcrisis, is die houding in de feiten vooral cynisch.

Oikos is voor mij een waardevolle bron van informatie en inzicht, ook al ben ik het niet altijd eens. 

Hier valt het me tegen. Ja, ook dit artikel geeft interessante bedenkingen en inzichten. Maar het kadert de zaak in een aanval op de Vlaamse regering.

Nu ben ik zelf op heel veel vlakken ontgoocheld over deze Vlaamse regering. Daar gaat het dus niet over. Ook ik denk dat Vlaanderen op gebied van klimaat meer en beter zou kunnen en moeten doen.

Maar wie een beetje het gehele landschap overschouwt ziet dat ook deze aanval ingepast zit in een strategie van de belgicistische verdediging van het voortbestaan van het onland belgië. Voor dit onland is een Vlaamse regering, gedomineerd door de N-VA, een bedreiging en dus wordt de hele mediameute ingeschakeld in een doorlopende actie van aanvallen op die N-VA en Vlaamse regering. Sommige van die aanvallen zijn terecht. Andere niet. Op zich zou ik geen probleem hebben met terechte aanvallen, maar als ze de verborgen agenda van de belgicisten dienen, steiger ik.

Ook Oikos doet nu hier aan mee. Eigenlijk is dat nergens voor nodig: Glasgow is niet mislukt door het gebrek aan ambitie van Vlaanderen. Er is genoeg stof tot nadenken en actie op gebied van klimaat zonder die focus op Vlaanderen. Of nog: de waardevolle inzichten van dit artikel zou Jan Mertens even goed kunnen aanbrengen zonder het thema Vlaanderen.

Maar wat is er zo infaam ?

Vlaanderen krijgt er de schuld van dat belgië niet met één stem naar Glasgow is kunnen gaan doordat het Vlaams actieplan tekort schiet.

Maar ik daag je uit: ga eens op zoek naar een Waals of Brussels actieplan ? Het is er niet ! Wallonië heeft in 2019 (twee jaar geleden) een soort actieplan opgesteld zoals het op zoveel andere domeinen al actieplannen heeft opgesteld die er op neerkomen dat er wordt aangekondigd dat het hoognodig is om een actieplan op te stellen. Maar er is gewoon géén concreet actieplan. Vlaanderen heeft tenminste de verdienste dat het met concrete maatregelen komt. En toch is Vlaanderen de gebeten hond. 

Waarover gaat de ruzie dan ?

Eigenlijk is het simpel. Europa wil dat belgië tegen 2030 de broeikasgassen vermindert met 47%. In de federale staat belgië moet elk landsgedeelte daartoe bijdragen. Wallonië en Brussel hebben wel geen plan, maar ze hebben wel dadelijk toegezegd dat zij voor hun bevoegdheden de ambitie hebben om die 47% te halen. Vlaanderen zegt dat 47% voor Vlaanderen niet haalbaar is. Dat betekent dan natuurlijk dat als Vlaanderen slechts voor 40% gaat, Wallonië en Brussel méér dan 47% moeten waar maken als belgië 47% wil halen. Dat willen Wallonië en Brussel niet en dus is het de schuld van Vlaanderen.

Zou het niet eerlijker zijn om te wachten op de concrete maatregelen van Wallonië en Brussel om die discussie te voeren ? Wie zegt dat Wallonië en Brussel als het op daden aankomt de zo vrolijk door hen beloofde 47% ook zullen halen ? Is die 47% voor hen ook haalbaar ? Als dat niet zo zou zijn, zou alvast Vlaanderen niet meer als enige boosdoener met de vinger kunnen gewezen worden. Maar neen: de belgicisten zien een kans om Vlaanderen aan te vallen. Dat de hele zaak infaam is, deert belgicisten niet. De hele belgische constructie, het koningshuis op kop is infaam.

Je kan het ook anders zien.

Ik ben geen specialist, maar ik kan me voorstellen dat het voor een stad als Brussel bijna onmogelijk is om die 47% te halen, zelfs als het bestuur er bekwaam en niet-corrupt zou zijn. Ik zou er dus geen enkel probleem mee hebben dat landsdelen die meer mogelijkheden hebben ook boven die 47% proberen uit te stijgen om het Brussels tekort te compenseren.

Maar laat het duidelijk zijn dat Wallonië met de overvloed aan bossen, veel minder ontwikkelde industriële activiteit, veel minder intens verkeer… in belgië het landsgedeelte is met ver weg de meeste mogelijkheden voor zuivere energie en klimaatvriendelijke toestanden. Je zou dan gaan denken dat Wallonië het de gewoonste zaak van de wereld zou vinden om wat meer te doen om over het geheel van belgië het streefcijfer te halen. Niet dus.

Wallonië schreeuwt wel moord en brand als een Vlaming de transfers in vraag stelt. Die Vlaming wordt dan verweten om een navelstaarderige racist te zijn die weigert om solidair te zijn. Maar als Wallonië voor één keer in dat spel van solidariteit aan de kant van de sterke staat, geeft het forfait.

Je moet het kunnen: zelf egoïstisch weigeren om solidair te zijn, maar toch de schuld gelegd krijgen bij anderen.

Het hoort bij het belgische surrealisme: Vlaanderen is al tientallen jaren voor twaalf miljard per jaar effectief solidair. Maar als een Vlaming dat in vraag stelt (terecht ! ), wordt dadelijk heel Vlaanderen er van beschuldigd dat het niet solidair is. Dat solidaire Vlaanderen wordt er in één moeite ook nog van beschuldigd dat het rechts is. Kan je veel linkser zijn dan als je voor tweeduizend euro per jaar per Vlaming solidair bent ? En toch is Vlaanderen rechts. Maar Wallonië is links !

Als Wallonië echt links zou zijn, dan zou het nu de solidariteit met Vlaanderen organiseren.

Maar ja, ook zonder het thema van die klimaatsolidariteit is Wallonië niet links. Het is een aanfluiting van links. De PS heeft de Waalse werkmens verraden en in feite ten diepste vernederd.

Als de klimaatactivisten oprecht zijn, gaan ze niet mee in het belgicistische Vlaanderen bashen. Ze zetten Wallonië onder druk om meer te doen dan die 47% en als Wallonië dat toezegt, gebruiken ze dat om ook Vlaanderen tot iets meer te bewegen.

En vooral: ze steunen Demir in haar strijd tegen het gas. Je kan niet van de mensen eisen dat ze meer doen en daarvoor in hun portemonnee tasten en tegelijkertijd van de mensen geld vragen voor subsidies voor bedrijven die de inspanningen van de mensen terug te niet doen. Betalen om je dure aankoop kapot te maken. Kan je iets nog dwazers verzinnen ? Wel, ik benieuwd. Ik denk dat liegende Tinne dat kan.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *