Van flitspalen naar zorg met twee snelheden

LSP

Neoliberaal surrealisme: privatisering boetes bedreigt verkeersveiligheid

Verschillende gemeenten besteden verkeersboetes uit aan het private bedrijf TaaS (Trajectcontrole-as-a-Service). Dat bedrijf installeert trajectcontroles, stelt overtredingen vast, laat de gemeente de boetes innen en krijgt zelf 24 euro per overtreding. Daarbij wordt meer winst geboekt als er meer overtredingen zijn, kortom als er sneller gereden wordt. TaaS vraagt gemeenten daartoe onder meer om geen verkeersremmers te installeren

Wel ja, ik ben voor trajectcontroles en tegen verkeersdrempels. Als trajectcontroles er toe kunnen leiden dat al die verkeersdrempels verdwijnen, mag ons heel wegennet van mij onder trajectcontrole komen.

De linksen die aanklagen dat de privé-beheerder van de trajectcontroles eist dat de drempels verdwijnen, hebben ten gronde dus ongelijk ! Die drempels mogen en moéten weg !

Zijn verkeersovertredingen een melkkoe voor de overheid ? Mensen die zich zo weinig mogelijk aantrekken van de verkeersregels pakken daar graag mee uit. Ik ben het echter eens met de verdedigers van controle van het verkeer als ze stellen dat die koe heel gemakkelijk droog te leggen is:  volg gewoon de regels.

Dat is het grappige: de controles komen er omdat er veel te veel idioten hun eigen leven en dat van anderen in gevaar brengen door onverantwoord gedrag. Het zijn dan juist de mensen die oorzaak zijn van de controles die er tegen in opstand komen. Neen, de menselijke dwaasheid kent geen grenzen.

Als iedereen zou rijden zoals ik, dan zouden er geen camera’s nodig zijn. Vooral als ik een glaasje op heb, rijd ik zeer voorzichtig. Ook alcoholcontroles worden dan overbodig.

Ja, ik spot er mee, maar het gaat natuurlijk niet over de veiligheid in het verkeer, maar wel over de privatisering.

De privatisering van die controles kadert in een privatiseringsobsessie die zich meester heeft gemaakt van de Vlaamse regering. Of, anders gesteld: ze kadert in de kapitalistische ideologie van de N-VA, de VLD en de CD&V waarin de linkervleugel van ACW en ACV dood en begraven lijkt. Het is niet voor niets dat het ACW de exclusieve band met de CD&V open trekt en zich ook richt tot andere “linkse” partijen. Alhoewel: links ? Het ACW gaat ook samenwerken met Vooruit en Groen die in essentie liberaal zijn, weliswaar met een sociaal sausje. Maar dat is een ander verhaal.

Van de VLD moet je als linkse mens niets verwachten. De N-VA zou een linkervleugel moeten hebben, geïnspireerd op Daens, maar zelfs met het sterkste vergrootglas vind je die niet. Neen, voor mij is “het volk” niet de gemeenschap waar ik solidariteit op zou bouwen, maar het is tenminste een gemeenschap. Met dat “volk” van de N-VA zou ik nog kunnen leven. Niet met het nationalisme. Maar de kapitalistische ideologie maakt de N-VA fundamenteel onaanvaardbaar.

Terug dus naar het kapitalistische kader van de privatisering.

Ik heb het in eerdere blogs al aangegeven: de privatiseringsgolf is het gevolg van de enorme kapitaalaccumulatie. Bergen kapitaal waarvoor de kapitalist geen investeringen meer vindt waaruit winst te rapen valt. Hij gaat dus op zoek naar nieuwe gelegenheden om te investeren en komt daarbij uit op terreinen die vroeger door de overheid bezet werden. Het gaat dan om openbare dienstverlening die niet winstgevend is, doch waarvan de kosten gedragen worden door de staat, de burgers via de belastingen. De kapitalist wil nu ook daarin investeren, en de liberale overheid maakt dat mogelijk door subsidiëring, waardoor de zaak toch winstgevend wordt.

Een en ander wordt voorgesteld als een win-win situatie. De kapitalist incasseert de winst, en de overheid moet zelf minder investeren. Nogal wat mensen laten zich hierdoor misleiden. Maar eigenlijk is het simpel: de kapitalist kan enkel winst maken als er geld van de staat (de burger) naar de kapitalist vloeit. Dat betekent dat op het einde de burger méér heeft betaald voor de dienstverlening dan wanneer zijn vertegenwoordiger, de staat, die zelf zou hebben verleend. Stop dus dat volksbedrog.

Dat onze politiekers daaraan meewerken is gewoon een schande.

Maar ja, het mag niet verwonderen, want jullie kennen de stelling: in het kapitalisme staat de politiek per definitie altijd in dienst van het kapitaal.

Je moet dit kaderen in een sluipende terugkeer van het pure kapitalisme na de periode van sociaal gecorrigeerd kapitalisme die we in onze streken hebben gekend na de Tweede Wereldoorlog. (Het Rijnlandmodel)

Noteer hierbij dat dit neokapitalisme niet hetzelfde is als neoliberalisme. Neoliberalisme is een fase in het kapitalisme die afwisselt met keynesianisme: neoliberalisme wordt gekenmerkt door weinig overheidsingrijpen in de economie. Die fase leidt altijd tot een crisis die dan wordt opgelost door een fase met veel overheidsingrijpen (de plannen van Biden en de Green Deal). Maar beiden zijn volledig kapitalistisch en het keynesianisme gaat niet per se samen met een sociale politiek.

De privatiseringsgolf gaat ook over kinderopvang, ouderenzorg, ziekenzorg, jeugdzorg (sport- en taalkampen), gehandicaptenzorg; en eerder al: post, telecommunicatie en openbaar vervoer… Het is nu wachten op het onderwijs dat in Vlaanderen door het succes van het katholiek onderwijs natuurlijk wel wat beter verankerd zit.

In landen waar die privatisering al verder is doorgevoerd dan bij ons, blijkt dat ze altijd leidt tot een daling van de kwaliteit. Dat is ook logisch want minder kwaliteit betekent meer winst.

Als reactie op die mindere kwaliteit zal het kapitalisme niet leiden tot terugkeer naar zorg door de overheid, maar tot nog meer privatisering waarbij je een zorg krijgt met twee snelheden: gesubsidieerde zorg van lage kwaliteit voor de minder begoeden en totale privézorg van hoge kwaliteit voor de rijken.

Of nog: we evolueren naar Amerikaanse toestanden waarbij een vrouw die zich aanmeldt in een ziekenhuis voor een bevalling eerst moet aantonen dat ze een dure verzekering heeft die een gewone mens zich niet kan permitteren. Of waarbij een koppel (beiden in het onderwijs – géén arme werklozen ! ) de operatie van de slecht genezen gebroken arm van hun zoon een jaar uitstellen om te sparen voor die operatie…

Vind je dit shockerend ? Welaan dan: het is toch de kapitalistische logica zelve: de rijke wordt toch beter bediend dan de arme ?

Dàt is het drama van de mens van hier en nu: door de periode van sociaal gecorrigeerd kapitalisme beseffen de mensen niet (meer) wat het kapitalisme echt is en laten ze zich als kikkers in de pot au feu* gaar koken.

En de evolutie van de socialistische partij naar de sociaal-liberale Vooruit en van de extreem-linkse PVDA naar een sociaal-democratische partij zijn daar niet enkel een illustratie of gevolg van, maar dragen daar ook toe bij.

Maar niet getreurd: eerst de derde wereldoorlog – want ook die hoort bij het kapitalisme – en daarna zien we wel.

* Kikker in de pot au feu: Een kikker die in een pan met kokend water wordt gegooid  zal daar direct uitspringen. Als je de kikker echter in een pan met koud water zet en dit geleidelijk aan de kook brengt, zo gaat het verhaal, verroert de kikker zich niet en wordt deze doodgekookt. 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *