Het covidbeleid doorgelicht

Doorbraak

Pieter Bauwens

Ego’s en narcisme zijn leidraad in covidbeleid

De voorbije twee jaar hebben we de kracht gezien van de media. Twee durvers die hun nek boven het maaiveld uitstaken, zijn publiekelijk gelynched. De Eerste was Lieven Annemans, de tweede was Sam Brokken. Sindsdien zwijgen virologen of andere wetenschappers die een mening hebben die afwijkt van wat de tv-experten vertellen en herhalen. Zij hebben gezien wat de gevolgen zijn

Eergisteren had ik het er over dat de toppolitici in een bubbel leven. Vandaag hoor je het ook eens van een ander. En het beeld van die bubbel is ontluisterend. 

De politici

Het is inderdaad een bubbel van extreem hypocriete egotrippers die in de media de redelijke, medelevende regeerder uithangen en binnen hun bubbel veranderen in ruziemakers die smerig taalgebruik niet mijden om mekaar de duvel aan te doen. Neen, ze zijn niet begaan met het algemeen belang. Ze zijn enkel begaan met zichzelf, de belangen van hun partij en de belangen van de groepen waarvoor ze zelfs niet verkozen, gedropt zijn in de machtsposities. Of dat nu de belangen zijn van het VBO, VOKA, de horeca… maakt niets uit. Wie geen belangenbehartigers heeft in de bubbel betaalt de rekening. Vandenbroucke heeft het zelf gezegd: als we het ene openen, moeten we het andere sluiten. Bij dat andere hoort dan altijd de cultuursector omdat die voornamelijk links ge-oriënteerd is en de minister, Jambon, zich rechts situeert. Die linkse cultuursector werkt Jambon al lang op de zenuwen, en dus gebruikt hij die als pasmunt om voordelen weg te kapen voor de andere sectoren die voor hem belangrijker zijn.

Dat de Raad van State dan de beslissingen van dat zogenaamde overlegcomité terugdraait is het beste bewijs van het falen van Jambon.

De media

En inderdaad onze media zijn tot in het bot verkocht. Of het nu gaat over corona, over belgië, over het kapitalisme, over de Navo en de dreiging van de Russen… wij horen slechts één klok. Af en toe wordt er ook een dissidente stem aan het woord gelaten om de schijn op te houden, maar die wordt dan dadelijk door een overtal van kritieken overstelpt en vakkundig ondergesneeuwd.

Daarbij wordt constant de leugentechniek toegepast die er in bestaat om in de titel een bewering te zetten die past in het propagandaschema van de pensée unique. Dat die titel dan in het artikel zelf radicaal wordt tegengesproken, deert de auteur of redacteur niet: de meeste mensen lezen toch enkel de titel. Het artikel zelf kan dan worden gebruikt als schaamlapje om de leugen goed te praten; de schade die de niet conforme mening van het artikel aanricht is toch minimaal.

De virologen

Als het specifiek over corona gaat wil ik het zelfs nog niet hebben over labo’s die bij het begin van de crisis een contract afsluiten met de overheid voor analyses; die dan de vraag niet aankunnen, maar wel weigeren om het contract open te trekken naar andere labo’s en echt moeten gedwongen worden om dat toch te doen. Hallo, Van Ranst ?

Overigens is Van Ranst al meer dan 20 jaar actief als adviseur voor Pharma bedrijven zoals GSK, Sanofi, Merck, J&J, Abbott,… Ik beweer hierbij niet dat dit zijn handelen in corona beïnvloedt, maar het is wel voldoende om hem als corona-expert van de regering buiten spel te zetten wegens mogelijke belangenvermenging.

“Dirk Ramaekers, voorzitter van de nieuwe taskforce rond vaccins, werkt als medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis nauw samen met farmabedrijf Pfizer, dat zelf vaccins produceert. Hijzelf en minister Vandenbroucke benadrukken echter dat er geen enkele vorm van belangenvermenging is. Toch wil de Hoge Gezondheidsraad de kwestie onder de loep nemen.” Deze mededeling dateert van november 2020. Heeft iemand ondertussen nog iets gehoord van dat onderzoek door de Hoge Gezondheidsraad ? Dat die Raad het een onderzoek waard vindt zegt eigenlijk al genoeg. 

Op zich zou je je daar nog over kunnen zetten, maar als dan een wetenschapper zoals Sam Brokken ontslagen is aan de PXL van Hasselt omwille van een afwijkende mening over corona, wordt ik toch wel lastig. Overigens is Willy Claes, partijgenoot van Frank Vandenbroucke voorzitter van de associatie van PXL en de Universiteit van Hasselt en heeft daar dus een dikke vinger in de pap. Zowel Claes als Vandenbroucke ontkennen dat ze iets te maken hebben met het ontslag van Brokken. Ondertussen is Brokken definitief gemigreerd naar India omdat hij in belgië totaal geen toekomst meer heeft… Dat is toch niet normaal ? Er is toch iets aan de hand ?

Europa kocht 6 vaccins per Europeaan

Noteer overigens ook maar dat Europa een contract heeft met de leveranciers van de vaccins voor 6 vaccins per Europeaan. Die vaccins zullen dus zeker gezet worden. Daar moet verder geen tekeningetje bij. Onze virologen zullen de noodzaak van die vaccins wel aantonen en daarbij steun krijgen van de socialisten, een partij die nauwe banden heeft met de farma-industrie.

Overigens moet een en ander niet verwonderen. 

Eigenlijk is verwondering of verontwaardiging niet op haar plaats.

Onze gezondheidszorg is, net zoals de wetenschap, tot in het bot vercommercialiseerd. We leven nu eenmaal in het kapitalisme. Het kàn dus niet anders of er is belangenvermenging. Het kàn dus niet anders of ergens moeten mensen rijker worden van wat er ook gebeurt. In het kapitalisme staat de “gewone mens” in functie van de winst van de kapitalist. Waarom zou het plots anders zijn in een pandemie ?

Onze democratie

Ook de perverse manier waarop in het overlegcomité niet het algemeen belang maar diverse andere belangen zoals die van een partij, een lobbygroep… een fundamentele rol spelen, zodat elk overleg een conflict en strijd wordt, is eigen aan onze democratie, volledig geënt op het kapitalisme als concurrentiecultuur. Het gaat dan om een democratie waarin politieke partijen een essentiële rol spelen, waarbij deze partijen constant in concurrentie zijn met mekaar om de macht. Onze democratie is geen georganiseerd meningsverschil, zoals graag wordt aangehaald, maar een georganiseerde machtsstrijd zoals de kapitalistische samenleving een georganiseerde machtsstrijd is die vroeg of laat culmineert van een politieke machtsstrijd naar een militaire machtsstrijd.

De gewone man

En de gewone man ? Hij staat machteloos en ondergaat. Daar kunnen Boum-feestjes of uitspraken van de Raad van State fundamenteel niets aan veranderen. Hij staat machteloos en ondergaat omdat hij verdeeld is en omdat het individualisme dat hem verdeeld houdt, door het systeem wordt gecultiveerd.

We zullen wel leren leven met corona want het kapitaal heeft werkvolk nodig. Maar na corona komt de volgende crisis en dan zal ik met wat aanpassingen mijn blog van vandaag opnieuw kunnen bovenhalen.

Hallo lotgenoten ? Misschien moet onze focus niet liggen op de rotzooi die de virologen en de politiekers, met steun van de media er van maken, maar op ons zelf; op ons slaafs onvermogen om als echt sociale wezens met mekaar om te gaan en een samenleving te bouwen, niet van tegenstanders, maar van medestanders, niet van conflict, maar van consensus; niet van macht, maar van verantwoordelijkheid ?

PS In mijn boek Eutopia probeer ik een beeld van zo ’n samenleving te schetsen. Je kan Eutopia gratis lezen en/of downloaden, ook in ebookformaat op deze website onder de rubriek Publicaties. 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *