Zijn de Oekraïners nazi’s ?

vlag van Degrelle

 

Poetin beweert dat zijn inval bedoeld is om het nazisme te verdrijven uit Oekraïne. Dat veronderstelt dat dat nazisme er is.

Zegt Poetin de waarheid ? Zelfs als het de waarheid is, is het oorlogspropaganda en moet als dusdanig bekeken worden. Maar speelt er ook nazisme in Oekraïne ? 

Laat ons even naar de geschiedenis kijken.

Na een aantal oorlogen werd Oekraïne onderdeel van de Sovjet-Unie. Ik bespaar je het onderscheid tussen West- en Oost-Oekraïne.

Stalin voerde er met geweld de collectivisatie van de landbouw door: onafhankelijke boeren werden verplicht om onderdeel te worden van kolchozen en sovchozen.

Die boeren waren daar niet gelukkig mee en kwamen in verzet. Wat de Russen nu meemaken op het terrein en de bereidheid van de Oekraïense bevolking om te vechten, toont hoe fanatiek de Oekraïners kunnen zijn, en het verzet van die boeren toen was dus best heftig. Ze slachtten hun vee liever dan het over te geven aan de staatsboerderijen. Stalin vond dat niet leuk en fijnbesnaard als hij was voerde hij miljoenen boeren (koelakken) weg naar Siberië.

Dat leidde uiteraard tot een onvoorstelbare hongersnood die de Oekraïense bevolking zelfs tot kannibalisme bracht.

Deze hongersnood kreeg de naam Holodomor en

wordt ook de “Oekraïense genocide” of de “Oekraïense holocaust” genoemd. Deze termen impliceren de suggestie dat de Holodomor kwade opzet was van de regering van de Sovjet-Unie om vooral de Oekraïners te treffen en zo het Oekraïense volk te vernietigen als politieke factor en sociale entiteit. (Wikipedia)

En toen kwamen de Duitsers. Voor veel Oekraïners waren de Duitsers bevrijders. Ze gingen aan de kant van het nazisme staan.

Wij, Vlamingen, moeten daar niet al te veel over zeveren, want dat proces heeft zich ook bij ons afgespeeld. 

Daar zitten twee kanten aan: je hebt mensen die die keuze voor het nazisme proberen goed te praten vanuit de historische context. Je hebt mensen die elke collaboratie met de Duitsers radicaal veroordelen.

Misschien moeten de mensen bij ons die de Vlaamse collaboratie radicaal veroordelen, nu ook maar eens nadenken over hun houding tegenover de collaborerende Oekraïners.

Die Holodomor leeft nog altijd bij de Oekraïners. Bij de Maidan opstand heeft hij een grote rol gespeeld in de mobilisatie tegen Rusland. Dan kan je er niet omheen: de erfgenamen van de collaborateurs van toen hebben op zijn minst mee de Russisch-vijandige oligarchen aan de macht gebracht.

De nazistische propaganda bij Maidan voerde natuurlijk ook weer Stepan Bandera op, de leider van het Oekraïense verzetsleger tegen de Russen in collaboratie tegen de Duitsers. Deze Bandera was ook ideologisch een overtuigd nazi. Hij streefde naar een onafhankelijk Oekraïne, “gezuiverd” van Polen en Joden.

Bandera was voornamelijk actief in West-Oekraïne.

De West-Oekraïense bevolking heeft Bandera massaal gesteund in zijn guerilla-oorlog tegen de Russen. Een guerilla-oorlog kàn nu eenmaal niet zonder steun van de bevolking.

De hele zaak is zo ingrijpend geweest en ook nog zo recent dat dit verleden ook nu nog sterk leeft bij de Oekraïners.

Overal staan er nog standbeelden van Bandera. Boeken en films over Bandera en vlaggen van zijn leger worden nog altijd volop gekocht. Aan het stadhuis van Kiev heeft tijdens de Maidanopstand die vlag gehangen met de beeltenis van Bandera. Daar is weliswaar protest tegen gekomen, maar het feit alleen al zegt veel.

Het wordt moeilijk om de nazistische invloed te ontkennen.

Beeld je eens in dat in belgië overal standbeelden zouden staan van Degrelle. Dat aan het Brusselse stadhuis de vlag van Degrelle zou wapperen… Dat mensen zouden rondlopen met Degrelle-mutsen…

De opstand op Maidan werd gedragen door de nog altijd intens levende haat van de West-Oekraïners tegen de Russen. Na de opstand werd door het nieuwe pro-Westerse regime het spreken van Russisch verboden,  het recht op pensioen verdween voor Russischtaligen, kinderen die Russisch spraken en Russische namen hadden waren niet meer welkom op school, en er werden fakkeloptochten georganiseerd door neonazi’s met leuzen als ‘Russen aan het gas’…

Op het Maidanplein heeft Verhoftadt op het podium gestaan met deze nazi’s en zijn stembanden schor geschreeuwd om hen te steunen in het verspreiden van haat. 

Maar dat mogen wij nu even niet weten, want toevallig zijn die neonazi’s onze bondgenoten. Of zijn wij de bondgenoten van die neonazi’s ?

Oost-Oekraïne is doorheen de geschiedenis altijd eerder Russisch dan Oekraïens geweest. Die Russisch gezinde gebieden (Donbass) zijn dan in opstand gekomen tegen die verschrikkelijke discriminatie van de Russen in Oekraïne en hebben zich daarom afgescheiden.

En neen, ik beweer niet dat Poetin een en ander niet heeft gesteund en bevorderd. Maar je kan onmogelijk beweren dat de actie van Poetin de kern van de zaak was. 

De neonazi-militie die je kan beschouwen als de opvolger van het Bandera-leger heeft dan gepoogd om die afscheiding te beletten. Nog niet zo lang geleden kon je op de VRT reportages zien van Oekraïense soldaten in loopgraven die als helden werden voorgesteld die het Oekraïense grondgebied verdedigden tegen de Russische bezetters van de Donbass. Het waren neo-nazi’s van het Azov-leger. Maar dat vertelt de VRT er niet bij.

In een recente reportage heeft Rudi Vranckx over Mariopol eindelijk het woord Azovmilitie uit zijn mond gekregen. Hij kan niet meer anders. Maar hij vermijdt zorgvuldig om te vermelden dat dit neonazi’s zijn, gekend om hun wreedheid. Vermits ze geen officieel leger zijn, zijn ze niet gebonden door om het even welke ethische norm of internationaal afgesproken regels betreffende oorlogsvoering. Geloof jij echt dat de Russen die er alle belang bij hebben dat de burgers vertrekken uit Mariopol, zélf de humanitaire corridors kapot hebben geschoten ? De Azovmilitairen hebben er wél alle belang bij dat de burgers in Mariopol blijven… Maar dat vertellen onze media ons niet. Neen, ze herhalen vrolijk dat de Russen de burgers gijzelen. En ze herhalen het zo dikwijls dat de massa het gelooft.

Neen, ik sta niet aan de kant van Poetin. En ik wauwel hier geen Russische propaganda na. Ook Poetin doet beroep op schurkenlegers. Maar dat praat de feiten aan Oekraïense kant niet goed. 

Neen, Poetin is Oekraïne niet binnengevallen om het te bevrijden van dat nazisme. Die bewering is propaganda. Maar dat nazisme is er wel !

Alles wat ik hier vertel kan je terugvinden met een beetje gegoogel op onafhankelijke en betrouwbare bronnen. 

Zijn de Oekraïners die zich hier nu aanmelden als vluchtelingen, familie of sympathisanten van nazi’s ? Ik weet het niet. En het interesseert me ook niet. Het zijn mensen en dus moeten we ze helpen. Neen, ik kan die mensen niet als smeerlappen zien. 

Maar ik zie wel de échte smeerlappen: onze politieke leiders die het wél allemaal weten en bewust meewerken met dat Oekraïense nazisme en met de misdaden tegen de menselijkheid die het nu pleegt in Oekraïne.

En neen, nogmaals: daarmee sta ik niet aan de kant van Poetin. 

Maar als we echt vrede willen, zullen we er niet komen met de schuld aan Poetin te geven. We zullen ook in het eigen hart moeten kijken.

Maar daar maak ik me geen illusies over. Het hart van Biden, Ursula von, Michel, De Croo ? In welke mesthoop ga je dat zoeken ?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *