Als Poetin de oorlog verliest… Is er een weg naar vrede ?

vervolg van gisteren

Beeld je eens in dat Poetin de oorlog verliest. Dan komen in Oekraïne de helden van de oorlog aan de macht: de nazi’s. In Europa duikt dan de eerste neonazistische staat op. Zoals de zaken nu gaan, staat Vlaanderen er niet ver van af om de tweede te worden, als het al niet voorbijgestoken wordt door Polen, Hongarije… En durf jij gerust zijn over Duitsland als je de kracht van het neonazisme daar ziet ?

Moeten we ons niet gaan afvragen of haat tegen Russen niet een voedingsbodem is voor nazisme ?

De koude oorlog werd overheerst door angst voor de Russen. Evolueert die angst naar haat ?

Wordt die evolutie bewust aangestuurd ?

Wie heeft er voordeel bij ? 

Voor mij is het antwoord duidelijk. Maar misschien is het beter dat ik het even voor mij houdt. Zoek het zelf maar uit.

Na de aanslag in New York op 11 sept 2001 werd aan de monnik Thich Nhat Hanh de vraag gesteld: “Als u kon spreken met Osama bin Laden, wat zou u tegen hem zeggen ?”. Het antwoord van Thich Nhat Hanh luidt: “Als mij de gelegenheid werd geboden om oog-in-oog te staan met Osama bin Laden, zou het eerste wat ik zou doen, luisteren zijn. Ik zou proberen te begrijpen waarom hij op deze gruwelijke manier had gehandeld. Ik zou proberen om alles te begrijpen van het lijden, dat hem tot geweld had gebracht. Het zou misschien niet gemakkelijk zijn om op deze manier te luisteren, dus zou ik kalm en helder moeten blijven. Ik zou verschillende vrienden bij me nodig hebben, die sterk zijn in de praktijk van het aandachtig luisteren zonder te reageren, zonder te oordelen en de schuld te geven. Op deze manier zou een sfeer van ondersteuning geschapen worden voor deze persoon en zijn medestanders, zodat zij zich helemaal kunnen uitspreken en erop kunnen vertrouwen, dat zij werkelijk gehoord worden. Na enige tijd geluisterd te hebben zouden we misschien een pauze nodig hebben om wat gezegd is in ons bewustzijn te laten opnemen. Pas wanneer we ons rustig en helder voelen, zouden wij punt voor punt antwoord geven op hetgeen gezegd is. We zouden vriendelijk, maar krachtig antwoorden op dusdanige manier, dat zij geholpen worden om hun eigen misverstanden te ontdekken, zodat ze uit eigen keuze stoppen met gewelddadige handelingen.” 

Is dat naïef ? Misschien wel. Maar het is de enige weg naar vrede. Die weg is niet zeker. Maar van de andere weg is het wél zeker dat hij tot oorlog leidt !

De econoom Kenneth Boulding ziet drie manieren om macht uit te oefenen; om A te laten doen wat B wil.

  1. A doet wat B wil, want anders doet A iets wat B niet wil (dreigmacht, straf)
  2. A doet wat B wil , want dan doet A iets wat B wil (beloningsmacht)
  3. A doet wat B wil, want B houdt van A of van A’s waarden (integratieve macht)

Je kan dit toepassen op de verhouding van een overheid met haar burgers.

In de praktijk zullen dreiging en beloning (liefst zo weinig mogelijk) nodig zijn. Maar als fundamenteel integratieve macht ontbreekt, ontstaat zeker geweld.

Als je naar de huidige toestand kijkt met de kloof tussen de politiek en de burger is er reden voor zorgen.

Maar volgens mij is er nog een vierde manier om A te laten doen wat B wil: manipulatie: beïnvloeding van emoties en denken zodat A doet wat B wil zonder dat hij zelfs beseft dat hij de wil van B doet.

Dit is de ergst mogelijk ontkenning van de waarde van de menselijke persoon; veel erger dan pure dreigmacht of zelfs geweldmacht.

Die manipulatie is op dit ogenblik overal en op alle niveau’s van de samenleving bezig.

De belgische overheid, volgeling van Van Ranst, heeft ze toegepast in de coronacrisis. Het koningshuis pratikeert ze om de grond van zijn bestaan en kapitaal, belgië, te redden.

Nu wordt die manipulatie volop op ons losgelaten rond de oorlog in Oekraïne.

Het kan er op lijken dat de manipulatie als ze lukt A laat doen wat B wil zonder dat er een conflict ontstaat. Maar wie denkt dat manipulatie tot vrede leidt, vergist zich, want manipulatie komt altijd van slechte mensen en slechte mensen maken altijd ruzie en oorlog. Tenzij de manipulatie wereldwijd in handen zou zijn van één eendrachtige groep. Maar dan zitten we in the Brave New World van Aldous Huxley, waarin  inderdaad de menselijke persoon totaal is verdwenen.

Misschien begrijpen jullie nu waarom ik zo heftig reageer op de propaganda die op ons wordt losgelaten en die door het spel van de beelden die emoties oproepen, tot manipulatie verwordt.

Als nu nog iemand roept dat ik aan de kant van de waanzinnige Poetin sta omdat ik de nazi-vrienden van Zelensky aanklaag, verlies ik alle luisterbereidheid en mag hij een lelijke mep op zijn verachtelijke bakkes verwachten !

PS En wil er nu eindelijk iemand van de goedmenenden opstaan en oproepen tot bekommernis voor de Russische jongens die door Poetin naar de hel worden gestuurd. Zijn er in Vlaanderen geen Russische psychologen die zich geroepen voelen om die getraumatiseerde jongens en hun moeders gaan bij te staan ? En waar blijven de konvooien van bestelwagens, volgeladen met voedsel en kleding voor de arme Russen die als eersten zijn getroffen door onze economische sancties ? Of is dat té vredevol ?

 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.