De mensenrechten, de grote misleiding

Knack

‘De wetgeving voor de mensenrechten is voorlopig veel geblaat maar weinig wol’

De schrijnende beelden staan nog steeds op het netvlies gebrand. Negen jaar geleden stortte in Bangladesh het Rana Plaza-gebouw in. Daarbij kwamen meer dan 1.134 kledingarbeiders om. Zij maakten de kleding van de grote merken die in elke Europese winkelstraat te vinden zijn. Deze week herdenken we de slachtoffers en de miljoenen werknemers die onzichtbaar blijven in internationale waardeketens en wier rechten onopgemerkt geschonden worden

Natuurlijk ben ik het hier mee eens. Maar.

Laat ons de zaken zeggen zoals ze zijn: het drama van Rana Plaza speelde zich af in Bangladesh en het is een extreem voorval. Maar de omstandigheden waarin miljarden mensen hun kost moeten verdienen zijn overàl in de wereld schandalig mensonterend. Ook in landen die we tot onze “vrienden” rekenen, zoals Qatar of Saoedi-Arabië waar Arabieren het een belediging vinden als ze moeten werken en de arbeid wordt verricht door geïmporteerde werkkrachten waarvan de overgrote meerderheid terecht komt in een systeem van slavenarbeid. Als ze aankomen worden door hun bazen hun paspoorten afgepakt, zodat ze geen rechten kunnen laten gelden (als ze die al zouden hebben), maar ook niet kunnen ontsnappen; ze krijgen een hongerloon; werken in grote hitte en buitengewoon ongezonde omstandigheden. Het aantal doden bij de bouw van de voetbalstadia voor de wereldbeker in Qatar spreekt voor zich.

In deze landen halen wij olie en gaan we nu nog meer gas inslaan en het Waalse gewest presteert het om zijn volle eigendom, de wapenfabriek van Herstal, daar wapens te laten leveren die gebruikt worden bij de genocide in Jemen. Tegen arresten van de Raad van Staat in.

Ik wil maar zeggen: die hele boel van wetgeving is zo hypocriet als De Croo.

Er is slechts één regio in de wereld waar er een tijd lang een beetje fatsoenlijk is omgegaan met de werkers die de welstand creëren, en dat is West-Europa.

Het was in de tijd dat de Ford in Limburg nog floreerde dat ik er een rondleiding kreeg. Enkele maanden later bezocht ik een tractorenfabriek in de VS. Het verschil in werkomstandigheden was schrijnend. Die fabriek gold in de VS als sociaal vooruitstrevend.

De gunstige toestand in West-Europa was het gevolg van speciale economische omstandigheden na de Tweede Wereldoorlog met een groot tekort aan arbeidskrachten (door de gesneuvelden) dat samenging met een geweldige economische groei (de wederopbouw) en met een enorme import aan kapitaal (het Marshallplan). Overigens hebben de Amerikanen aan dat Marshallplan uiteindelijk winst gemaakt. Er is geen reden voor dankbaarheid. 

Zeker heeft daarbij ook een rol gespeeld dat in West-Europa in die tijd de christen-democratie, en dus Rerum Novarum, nog fel de ideologie bepaalde en zo de noodzakelijke versterking was voor de socialistische beweging.

Al die factoren samen hebben ons de welvaartstaat gebracht met onze sociale zekerheid en werkomstandigheden die min of meer aanvaardbaar waren; in ieder geval beter dan in de rest van de wereld.

Maar die economische toestand is al een tijdje voorbij en dus heeft het neoliberalisme toegeslagen en een neokapitalisme meegebracht waarin de sociale zekerheid langzaam maar zeker (dan breekt het lijntje niet) wordt afgebroken en de werkomstandigheden verslechteren. Of moet ik nog wijzen op de kinderarbeid bij Post NL, de onderaannemers in de bouw, de flexi- en armoedejobs ? 

Ondertussen worden overheidsdiensten die welzijn (gezondheid, veiligheid…) op het werk moeten controleren even langzaam maar zeker afgebouwd. Het aantal inspecteurs vermindert en hun werk wordt teruggebracht tot het afvinken van een lijstje. Als die inspecteurs inbreuken vast stellen maken ze er zelfs geen proces verbaal van op, want dat wordt toch niet behandeld door de arbeidsrechtbank wegens tekort aan personeel.

Neen de toestanden zijn op de meeste plaatsen nog niet dramatisch, maar ze verslechteren wel langzaam maar zeker, want zo breekt het lijntje niet en komt de domme massa niet in opstand. Tegelijkertijd maken de bedrijven meer winst.

Ik snap niet dat links aanklaagt dat de lonen niet mogen stijgen terwijl de bedrijven grote winst maken en de CEO’s woekerlonen krijgen. Het is toch de logica zelf: de bedrijven maken zo veel winst, precies omdat de lonen niet stijgen.

Links mag van mij hoger loon eisen. Maar als het niet tegelijkertijd de logica aanklaagt is het even hypocriet als De Croo.

Want dàt is de kern van de zaak: zelfs een menslievende bedrijfsleider kàn zijn mensen geen hoger loon geven, want als hij dat doet verliest hij de concurrentiestrijd op de vrije markt.

Dàt is het drama: Voka en het VBO hebben gelijk met hun loonwet. Als onze lonen meer stijgen dan in Duitsland, verliezen onze bedrijven de concurrentie en krijg je werklozen. Dat is het systeem.

Van mij mag links proberen die lonen te forceren, maar als het niet ook het systeem aanpakt, is het dweilen met de kraan open.

De Sutter wil iets doen aan de wantoestanden bij Post NL. Mooi, en misschien lukt het haar wel. Maar daarmee keert ze de algemene tendens niet en die is er een van afbraak van de rechten van de werkers.

Onze geprivilegieerde toestand is voorbij en we dalen stilaan maar zeker, want zo breekt het lijntje niet, af naar de toestanden in de rest van de wereld. Pin je niet vast op succesverhalen, maar zie de algemene tendens. Het is juist de bedoeling van de misleiding dat je fixeert op de succesverhalen om je zo er toe te brengen om de algemene tendens uit het oog te verliezen.

De hele heisa rond die Rechten van de Mens is gewoon misleiding. Reynders is nooit de verdediger geweest van de werkmens en zal dat nooit worden. Gelooft er ook maar iemand dat hij inzit met een sukkelaar die zijn kind moet inzetten in harde arbeid om rond te komen ? Hij doet maar alsof. Erger: zijn doen alsof heeft als doel om de boel erger te maken, want daardoor sust hij de gemoederen en houdt de boel kalm. Er zit nog zo ’n belg aan de top in Europa: Michel. Hetzelfde geldt voor Ursula von…

Dat liberaal krapuul is niet bezig met sociale vooruitgang, maar met sociale afbraak en om de domme massa rustig te houden hangt het af en toe een plaatsje aan de deur met de boodschap: wij zijn er voor jullie.

Binnenkort voegt ook De Croo zich bij hen. Op onze kosten.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *