De zegeningen van de diversiteit

Het Observatorium

“Onze arbeid: onze diversiteit”

Het Duitse ministerie voor arbeid en sociale zaken en de vakbondskoepel DGB (-) lanceerden deze maand een nieuw initiatief om racisme, extreemrechts gedachtegoed en samenzweringstheorieën op de werkvloer tegen te gaan. Met de lancering van een website willen het ministerie en de DGB, die acht Duitse vakbonden overkoepelt en meer dan zes miljoen leden telt, de democratie versterken. De nieuwe website maakt deel uit van de federale campagne “Onze arbeid: onze diversiteit” (Unsere Arbeit: Unsere Vielfalt)

Dit is typisch voor wat zich tegenwoordig links waant: Kurieren am Symptom.

De Duitsers gaan het racisme bestrijden, en daarvoor gaan ze voor de kleine en middelgrote bedrijven een meldpunt oprichten. Zo kan racistisch gedrag aangeklaagd worden en zouden de slachtoffers zich tegen dat gedrag kunnen verweren.

Ik vind dat mooi. Maar dat racistisch gedrag is het resultaat van racistisch denken en vooral: voelen. Aan dat voelen doet dit meldpunt niets.

Ook in Duitsland – en zeker in Duitsland – is er veel te veel racisme, afkeer van vreemdelingen en rechts-extremisme. 

Bij ons hebben we de ontstellende verkiezingsuitslag van het vlaams blok.

Linksen voeren nu strijd tegen dat vlaams blok als partij. Ze zoeken argumenten om de mensen over te halen om niet meer op die partij te stemmen.

Maar waarom stellen ze niet de vraag hoe het komt dat mensen die vroeger niét voor het vlaams blok stemden, dat nu wél doen ?

Moeten de Duitsers zich niet even de vraag gaan stellen hoe het komt dat dat rechts-extremisme weer zo fel de kop op steekt ? Tenslotte is er toch een tijd geweest dat dat extreem-rechts extremisme niét gevaarlijk aanwezig was. Wat heeft de mensen er toe gebracht om zich tot dat extreem-rechts te wenden ? 

Links hier doet alsof extreem-rechts groeit doordat het vlaams blok bewust het racisme aanwakkert. Het vlaams blok doet dat. Maar het kan het vuur slechts aanwakkeren, als het al brandt.

Wat is er in onze samenleving veranderd ?

Dààr moeten de antiracisten en zich links wanenden mee bezig zijn.

Het is zeker dat de vraag niet simpel kan beantwoord worden. Maar het is ook zeker dat de komst van de multiculturele samenleving een rol speelt.

Of, om het duidelijk te stellen: als je “eigen volk” te veel confronteert met “vreemd volk”, krijg je spanningen. Nu mag je van mij duizend maal herhalen dat de tegenstelling “eigen – vreemd” vals is. Zo werkt het niet.

En je mag van mij duizend intelligente en moreel hoogstaande principes over de gelijkwaardigheid van alle mensen naar boven halen – ik ben het er volledig mee eens – maar zo simpel is het niet.

En, laat me héél duidelijk zijn: een mens is geen slecht mens omdat hij mijn hoogstaande principes niet in de praktijk brengt… kan/wil brengen.

Een mens is slechts een mens en kent dus zwakheden. De ene mens is beter gewapend dan de andere. Niet iedereen is even rationeel en nogal wat zogenaamde intellectuelen die zichzelf rationeel wanen vervallen in de juiste omstandigheden in dierlijk primitivisme.

Misschien moeten de hoogstaanden die dat racisme aanklagen eens gaan beseffen dat hun houding fundamenteel er een is van neerkijken op de domme massa. Nochtans zijn het juist die mensen van de domme massa waar links het moet voor doen.

Als ik niet meer probeer om eenvoudige mensen te begrijpen, met hen mee te leven… waar ben ik dan als linkse mee bezig ?

Als ik niet van de domme massa houd, waarvoor ben ik dan links ?

En ja dus: het gaat om diepe gevoelens van onveiligheid. Mensen voelen zich niet meer thuis in eigen land. Nu hoor ik de zich links wanende al dadelijk afkomen met allerlei argumenten om aan te tonen dat dat niet juist is; dat daar geen reden voor is… Daarmee toont de zich links wanende dat hij de domme mens niet begrijpt. En erger: hij probeert hem zelfs niet te begrijpen.

Ik ga oneerbiedig zijn en de domme mens vergelijken met een kind dat schrik heeft in het donker of van een monster onder zijn bed. Ga je dat kind met rationele argumenten verlossen van zijn angst ? Je kan het onder zijn bed laten kijken en tonen dat daar geen monster is. Als je de kamer uit bent is dat kind er van overtuigd dat er zojuist misschien geen monster was, maar nu dus wel.

Domme rechtsen zeggen dat dat vreemd volk het werk afpakt van het eigen volk. De zich links wanende kan dan met correcte cijfers aantonen dat dat niet klopt. Dat er door die vreemden juist werk bijkomt… Je kan dat vergelijken met een kind dat iets niet lust, maar zegt dat het geen honger heeft. Wat bereik als je dan aan dat kind uitlegt dat het moet eten voor de honger die komt ? Je hebt niet goed geluisterd en antwoordt naast de kwestie.

Nu wordt het helemaal pijnlijk: de zich links wanenden luisteren niet naar de echte noden van de domme massa, maar ook als ze dat wél zouden doen is er geen oplossing.

Je kan de mens niet zo maar veranderen en verlossen van diep aanvoelen. Maar ook kan je de situatie die oorzaak is van dat diep aanvoelen niet veranderen: we zitten opgescheept met de multiculturele samenleving en dus onvermijdelijk met de tegenstelling: eigen volk – vreemden.

Misschien zal de domme mens er ooit aan gewend worden en er zich aan aanpassen, maar dat is zeker een kwestie van meerdere generaties. Dan heb ik het nog niet over de aanpassing door de vreemden. Die loopt ook niet van een leien dakje. Een en ander versterkt mekaar.

We moeten ons dus geen illusies maken: extreem-rechts zal blijven groeien.

Bij de volgende verkiezingen ziet het er naar uit dat zowel het vlaams blok als de pvda sterk zullen groeien. Zo gaan we naar de situatie van de jaren dertig met straatgevechten tussen fascisten en communisten.

Het lachwekkende van heel het geval is dat die multiculturele samenleving het resultaat is van de noden van de kapitalistische economie. Ook nu pleiten de kapitalisten voor nieuwe invoer van arbeidskrachten “uit de vreemde”. 

Sommigen hopen dat de oorlog in Oekraïne lang genoeg duurt om veel vluchtelingen definitief hier te houden. Oekraïners zijn minder vreemd dan – ik zeg maar wat – berbers. Maar ik denk niet dat dat het vlaams blok zal counteren. Misschien zelfs andersom, maar de reden waarom durf ik hier niet zeggen. Het heeft te maken met het fascisme dat in Oekraïne tiert.

Natuurlijk hebben de zich links wanenden gelijk als ze proberen de vreemde arbeiders te beschermen. Maar in hun dwaze morele verdediging van de multiculturele samenleving, verergeren ze het probleem en dienen enthousiast de belangen van de kapitalisten.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *