Is er discriminatie in onze opvang van vluchtelingen ?

MO*

Waarom is de steun voor de ene vluchteling groter dan voor de andere?

Elk leven, van elke vluchteling, telt. Dat is de basis van internationale solidariteit

Waarom is de steun voor de ene vluchteling groter dan voor de andere? Waarom werden voor Oekraïne meer middelen beloofd dan voor Jemen? Omdat structureel racisme, helaas en vaak onbewust, in Europa nog steeds bestaat, stelt MO*ontwikkelaar Tracy Tansia. ‘Elk leven telt, ongeacht huidskleur, religie en nabijheid. Dat is de basis van internationale solidariteit.

In principe ben ik het natuurlijk eens met Tracy Tansia.

Verschillende behandeling op basis van ras, huidskleur, gender, religie… kàn natuurlijk niet.

Evenzeer is het niet te ontkennen dat dit soort discriminatie bestaat.

Maar het is wel niet zo simpel.

Laat me beginnen met een basisgegeven: alles wat vreemd is maakt ons ongerust; behalve in toeristische of exotische context waarin het vreemde “onschadelijk” is gemaakt. Dat is een normale menselijke reflex. Hoe vreemder, hoe moeilijker benadering en omgang. 

Maar is het racisme of discriminatie op basis van ras, huidskleur, gender, religie ? Het gaat niet om dat ras, huidskleur… maar om dat vreemde.

Nu kan je duizend keer herhalen dat we in iedere mens altijd in de eerste plaats de mens moeten zien. Nu kan je benadrukken dat die angst voor het/de vreemde primitief is.

Maar kan je zo maar mensen veroordelen en beschuldigen als ze niet bekwaam zijn om die angst van zich af te zetten ? Wat helpt het als je die mensen  racisten noemt en een schuldgevoel aanpraat ?

Wil ik eens in jouw psyche op zoek gaan naar primitieve reflexen van je reptielenbrein en je bevelen om die achter je te laten ?

Als ik het woord reptielenbrein gebruik geef ik aan dat ik die angst voor het/de vreemde niet positief vind, en dus dat de mensheid er moet aan werken om die angst te overwinnen, zeker als het om mensen gaat. Maar ik geef ook aan dat dit geen simpele opdracht is. De evolutie van het mens-dier naar volle menselijkheid is nog lang niet voltooid – als ze dat al ooit zal zijn ! En het is duidelijk dat die evolutie een zaak van héél lange adem is.

Laat ons dus maar beginnen met begrip te hebben voor de mensen die om welke reden ook nog niet in staat zijn om zo maar iedere vreemde positief te benaderen.

Laat ons tegelijkertijd er hard aan werken om de mensheid vooruit te helpen in haar evolutie naar volle menselijkheid.

Maar door mensen te beschuldigen geraken we geen stap verder. Integendeel: we drijven ze in handen van échte racisten, want die begrijpen hen (denken ze).

Ondertussen moeten we natuurlijk wel – waar democratisch mogelijk – wetten maken die discriminatie tegen gaan en “vreemden” verdedigen. Maar laats ons toch ook maar dat democratisch gehalte in het oog houden, want als de progressieve elite te vér voor de achterlijke massa uit loopt, komt de democratie in de problemen. Dat is bezig.

Er is meer.

Samen leven is slechts mogelijk als er een minimum aan overeenstemming is over goed en kwaad. We passen dat toe als we mensen in de gevangenis steken: wie stelen geen kwaad vindt, halen we weg uit de samenleving en hopen dat hij uit de gevangenis komt met onze idee over eigendom en respect voor de eigendom van anderen.

De meeste van onze wetten zijn in feite niets anders dan omzettingen van ideeën over goed en kwaad in gedragsregels. Zonder een minimum aan overeenstemming over goed en kwaad is er geen wetgeving mogelijk, en dus ook geen rechtstaat. En evenmin een echte samenleving.

Andere culturen en religies hebben andere ideeën over goed en kwaad. Slechts als de verschillen niet te groot zijn, is het verantwoord om die andere culturen en religies in onze samenleving massaal binnen te brengen. 

En neen, wij hebben niet het recht om onze cultuur en moraal op te leggen aan mensen in andere culturen.

Als we andere culturen en religies opnemen in onze samenleving zijn we verplicht om onze cultuur en moraal op te leggen…

Nu is dat voor een samenleving geen probleem als het gaat over enkelingen van “vreemde” cultuur. Maar als er kritische massa’s worden bereikt komen er onoverkomelijke problemen. 

Ik ben niet bekwaam om te bepalen wanneer er een kritische massa is bereikt, maar ik ben wel niet gerust. Misschien kunnen we die kritische massa afmeten aan het aantal “gewone” mensen dat zijn toevlucht zoekt bij extreem-rechts uit ongenoegen over de problemen in de samenleving rond de aanwezigheid van “vreemden”. 

Neen, ik beweer niet dat de verkiezingsuitslag van het vlaams blok een maatstaf op zich is, want bij zo’n uitslag spelen ook andere factoren dan enkel het ongenoegen over vreemden. Maar die uitslag zo maar wegwuiven zou toch ook niet verstandig zijn.

Nu is de moraal altijd in elke samenleving in evolutie. Totale homogeniteit is nooit mogelijk. Als die evolutie bij sommige bevolkingsgroepen soms sneller gaat dan bij andere, ontstaan er samenlevingsconflicten. Totale vrede bestaat niet. Maar normaal is daar mee te leven.

Beschuldig me niet van religieus racisme, want van mij mag iedere moslim zijn geloof beleven zoals hij wil, en mogen vrouwen met nikab op straat lopen. Maar niet hier ! Want de islam is een religie en ideologie met opvattingen over goed en kwaad die niet verenigbaar zijn met de onze. 

De inbreng van islamitische gastarbeiders in dienst van het kapitaal is een vreselijke vergissing geweest, net zoals de erkenning van de islam als eredienst.

De toevloed van islamitische immigranten al dan niet verbonden met de gastarbeiders leidt naar de kritische massa.

Neen, ik pleit niet voor het “wegjagen” van de moslims. Ook zij zijn mensen, en nogmaals: ik ben het er niet mee eens, maar ik heb wel respect voor hun opvattingen over goed en kwaad. Ik kan hen niet als slechte mensen zien. Ze zijn onze vijanden niet. Ik steun alle initiatieven die respect voor mekaar bevorderen.

En finaal: een mens blijft altijd een mens.  Het zou onmenselijk zijn om die mensen het land uit te zetten. Gelukkig is Stalin hier niet aan de macht. Maar laat ons a.u.b. verdere groei van moslimbevolking zo veel mogelijk beperken.

En dus ja: de voorkeursbehandeling van de Oekraïense vluchtelingen is verantwoord.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *