MO* ontmaskerd

MO*

Jazgo Kosolosky

Militant pacifisme is geen contradictio in terminis

‘Wie werkt vandaag vandaag aan vrede?’

Bewandelen we vandaag de kortste weg naar vrede?, vraagt Jago Kosolosky zich af in zijn voorwoord voor de 145e editie van MO*magazine. Of slaapwandelen we naar een decennialang conflict, op een moment dat we ons dat, al was het maar door de klimaatcrisis, absoluut niet kunnen veroorloven

Dit artikel is een regelrechte schande. 

Onder het mom van vredesactivisme is het een pure propaganda tegen Rusland en feitelijk oorlogsstokerij.

Gezien de afkomst van MO* ben ik er altijd van uitgegaan dat dit een links geörienteerd medium was. 

Oorspronkelijk is het dat zeker ook geweest.

Maar nu ?

Na lectuur van het artikel vroeg ik me af hoe het in godsnaam mogelijk was dat een medium als MO* dit wilde publiceren.

Als je een artikel leest, kijk je natuurlijk ook naar de auteur. Ik ging er van uit dat deze Jago een pion was van een of ander obscure Amerikaanse propagandamachine, wiens artikel per ongeluk bij MO* is terecht gekomen. Wat blijkt nu ? Jago Kosolosky is hoofdredacteur van MO* !

Jago Kosolosky (°1991) staat sinds 1 augustus 2020 aan het hoofd van MO* en MO.be. Hij volgde Gie Goris op, hoofdredacteur van MO* van bij het ontstaan van de publicatie in 2003.

Jago Kosolosky begon zijn journalistieke loopbaan in 2014 bij MO* als webredacteur, maakte later deel uit van de multimediale cel van De Tijd/L’Echo, werd online hoofdredacteur Knack.be/LeVif.be en werkte als audience development editor bij Politico Europe.

Politico Europe is een wekelijkse krant die bericht over de Europese politiek. De redactie is gevestigd in de Wetstraat te Brussel. De krant is eigendom van het Amerikaanse Politico en de Duitse mediagroep Axel Springer.

Kosolosky is dus wel begonnen bij MO*, maar heeft daarna een hevige ruk naar rechts gemaakt en is in het vaarwater terecht gekomen van de schandaalpers. Tot die schandaalpers hoort natuurlijk Bild van Springer, maar ook Politico.

Politico doet zich voor als politieke informatie, maar is altijd op zoek naar schandalen, hier specifiek in de wereld van de politiek.

Schandalen in de politiek leiden mensen altijd naar rechts. Zelfs de onthulling van schandalen bij rechtse politiekers brengt mensen er toe om hun heil te zoek bij rechts. Uiterst rechts.

En nu is dat rechts er blijkbaar in geslaagd om via Kosolosky  te infiltreren in MO*

En zo is MO* verworden tot een propagandamiddel voor de antipolitiek en uiterst rechts.

Natuurlijk publiceert MO* nog linkse artikels. Die artikels halen linkse mensen naar het medium, maar eens ze daar zijn, krijgen ze de rechtse pap ingelepeld, zoals nu de pap van Kosolosky.

Je kan het vergelijken met een soap zoals Familie. Het doel is niet dat mensen naar Familie kijken. Het doel is om mensen via Familie naar reclame te laten kijken.

Terug naar het artikel van Kosolosky.

Het is van een schandelijke intellectuele oneerlijkheid wanneer een hoog opgeleide journalist de oorlog in Oekraïne bespreekt zonder rekening te houden met de geopolitieke context. 

Van simpele zielen op facebook die gemanipuleerd zijn door de propaganda van de mainstream media, mag ik niet verwachten dat ze zelfstandig inzicht hebben in die geopolitieke context. Maar een journalist als Kosolosky heeft dat inzicht wel. Dat hij dat verzwijgt is een vorm van liegen. Hij verwordt zelf tot pure propaganda.

Ik ga die geopolitieke context hier niet herhalen, maar laat duidelijk zijn dat de rol van de VS in Oekraïne overweldigend is, zowel in het ontstaan van het conflict, als in het verloop er van.

De schuld van de oorlog enkel bij Poetin leggen is infaam. Het is hetzelfde als mij verwijten dat ik iemand die me met een pistool bedreigt een ferme mep op zijn smoel geef omdat ik de eerste ben die heeft geslagen.

Begaan de soldaten van Poetin oorlogsmisdaden ? Ja, natuurlijk. Ik hoef geen enkel verslag of bewijs daarvan te zien om het te weten. In elke oorlog begaan militairen oorlogsmisdaden; aan alle kanten.

Worden in Rusland mensen die de oorlog veroordelen vervolgd ? Ja, natuurlijk. Een land in oorlog kan zich geen dissidenten permitteren.

Wij beleven bij ons nu een serieuze crisis. En dus hoor je overal de roep om eenheid, samenhorigheid… Wie maar een schijn van gebrek aan wil tot samenwerking vertoont, wordt in onze mainstream media hard aangepakt.

Als die crisis een echte oorlog wordt, wordt hij niet meer enkel in de media aangepakt.

Voor de rest kots ik van de aanspraken op ons respect voor de mensenrechten.

Ook bij ons kan je kritiek geven op de implementatie van de mensenrechten, maar als je ons vergelijkt met de rest van de wereld, steken we er boven uit.

Maar dat geldt niet voor de VS. 

Het succes van Trump is juist te danken aan het feit dat de mensenrechten in de VS een vodje papier zijn. 

De armoede in de VS, de bevolking die met opzet door ondermaats onderwijs dom gehouden wordt, het feitelijke racisme… het zijn allemaal schendingen van de mensenrechten.

Guantanamo is nog altijd niet gesloten.

Russische soldaten hebben in harde oorlogstijd mensenrechten geschonden ?

Op Guantanamo hebben vrouwelijke bewakers in vredestijd naakte mannelijke gevangen aan een hondenleiband naast zich laten kruipen bij hun wandeling. Guantanamo ligt niet op Amerikaans grondgebied, juist om te voorkomen dat de Amerikaanse wetgeving er van toepassing zou zijn.

De Amerikanen hebben onder andere ook in Polen en elders in de wereld nog van die gevangenissen die in feite statenloos zijn en waar de mensenrechten dus niet gelden. Daar wordt vrij-uit gefolterd. Al in Irak, Afhanistan, Syrië hebben de Amerikanen privémilties ingezet die niet gebonden zijn door oorlogsrecht en ongestoord misdaden kunnen begaan. De Amerikaanse overheid overtreedt bewust de mensenrechten. 

Het is dus niet een zaak van individuele burgers.

Natuurlijk heeft ook Poetin zo ’n privémilitie. Hij is niet beter. Maar stop met te verkondigen dat de Amerikanen beter zijn.

Ondertussen slagen de Amerikanen er wel in om aan de wereld wijs te maken dat ze een democratie zijn met respect voor de mensenrechten.

En misdadigers als Kosolosky werken enthousiast mee aan de verspreiding van die misleiding.

Tenslotte: wat bedoelt Kosolosky eigenlijk met militant pacifisme ? Met: “…Een duurzame vrede nastreven staat niet gelijk aan defaitisme op het slagveld…” ?

Roept hij West-Europa hiermee op om actief mee de vrede te gaan vestigen in Oekraïne door de Russen te verslaan, niet zo maar met sancties, maar op het slagveld ?

Het zou hem sieren als hij duidelijk zegt wat hij bedoelt. Maar deze zogenaamde activist voor vrede is in ieder geval in feite een oorlogsstoker.

Wat er ook van weze: elke ietwat oprecht linkse journalist die voor MO* werkt moet ofwel elke verdere medewerking met Kosolosky weigeren, ofwel ander werk zoeken.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *