Alfabeten maken de wereld. Kapot.

Mijn slecht karakter maakt dat ik graag naar uitlach-radio luister. Daarom schalt iedere morgen na het nieuws van 9u Klara uit de boxen met de “Krantencommentaren”.  Daarin worden de
hoofdpunten van de officiële politieke woordvoerders van de krant weergegeven. Dat is altijd lachen geblazen, want het huidige kransje van hoofdredacteuren blinkt uit in domheid. Het zijn alfabeten, maar daarmee is het ook gezegd.

Daar word ik vrolijk van.

Maar die gasten zijn niet enkel dom. Het zijn ook smeerlappen die niet vies zijn van een verzwijging, verdraaiing of regelrechte leugen. Dan verandert mijn vrolijkheid in woede. “Alfabeten maken de wereld. Kapot.” verder lezen

MO* ontmaskerd

MO*

Jazgo Kosolosky

Militant pacifisme is geen contradictio in terminis

‘Wie werkt vandaag vandaag aan vrede?’

Bewandelen we vandaag de kortste weg naar vrede?, vraagt Jago Kosolosky zich af in zijn voorwoord voor de 145e editie van MO*magazine. Of slaapwandelen we naar een decennialang conflict, op een moment dat we ons dat, al was het maar door de klimaatcrisis, absoluut niet kunnen veroorloven

Dit artikel is een regelrechte schande. 

Onder het mom van vredesactivisme is het een pure propaganda tegen Rusland en feitelijk oorlogsstokerij.

Gezien de afkomst van MO* ben ik er altijd van uitgegaan dat dit een links geörienteerd medium was. 

Oorspronkelijk is het dat zeker ook geweest.

Maar nu ? “MO* ontmaskerd” verder lezen

Poetin schaakt

MO*

Geert Van Istendael

Een ‘Kulturkampf’ met economische middelen

Poetin speelt met Europa als een kat met een muis

Poetin voert een ‘Kulturkampf’ tegen Europa, schrijft MO*columnist Geert Van Istendael. ‘Het is een strijd op leven en dood tussen twee levenswijzen die onverzoenlijk worden geacht. Het originele van Poetins strategie is dat hij zijn cultuurstrijd voert met economische middelen. Hij speelt met ons, als een kat met een muis. Een kolossaal vette muis.

Geert Van Istendael is een verstandig man. Maar hier slaat hij de bal mis.

Ja, ik denk dat hij gelijk heeft en dat Poetin met ons speelt zoals een kat met een muis.

Maar Geert denkt dat hij in de ziel van Poetin kan kijken als hij het  heeft over diens afkeer van onze levenswijze, zijn rancune over de val van de DDR en de Sovjet-Unie… 

Dat zijn natuurlijk intentieverklaringen en daarmee moet je oppassen. Ik beweer niet dat dit niet leeft in Poetin, maar ik kan het niet weten, en zelfs als het zo zou zijn kan je nog minder weten of het echt zijn handelen bepaalt.

Ik hou me liever aan feiten.

Nu is het natuurlijk een feit dat Poetin inderdaad verklaringen heeft gedaan over onze levenswijze. Geert is te slim om er zo maar op los te lullen. Maar die verklaringen kan je even goed kaderen in de propaganda die hij voert bij zijn eigen volk en waarbij hij ons moet afschilderen als de vijand. Hier bij ons doen onze vertriestigde machthebbers precies hetzelfde. “Poetin schaakt” verder lezen

De leugen van onze persvrijheid

Business AM

Floris Cup

Europees Hof van Justitie bevestigt verbod op mediakanalen Russia Today en Sputnik

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft op woensdag het verzoek tot nietigverklaring van de sancties tegen de zender Russia Today (RT) en het Russische persagentschap Sputnik afgewezen.

Als ik het op facebook of bij sommige vrienden waag om kritiek te geven op Zelensky of Biden in verband met Oekraïne, word ik door het debielenvolkje dadelijk in het hok van de “Poetinlovers” gestoken en krijg ik de uitdagende vraag waarom ik niet naar Rusland verkas als het daar toch zo goed is.

Debielen zijn niet bekwaam om hygiënisch te denken.

Nu zijn die debielen natuurlijk niet debiel van bij hun geboorte. Ze zijn gedebiliseerd door ons onderwijs en in concreto door onze reguliere media. “De leugen van onze persvrijheid” verder lezen

Binnen het kapitalisme is vrede onmogelijk

Knack

Willem Staes

‘Waar komt de NAVO-roep om meer militaire uitgaven vandaan?’

In 2016 werd 1.686 miljard dollar gespendeerd aan militaire uitgaven, een lichte stijging van 0,4 procent tegenover 2015. NAVO-landen zijn goed voor 52 procent van dit duizelingwekkende bedrag. Het doet de vraag rijzen op welke realiteit de NAVO-roep om méér militaire uitgaven berust, schrijft Willem Staes. ‘Waarom blijft België vasthouden aan irrationele 2%-norm?

Ik ben een luie mens. Zo geboren. Daarbij is het nu ook nog vakantie en dus heb ik vandaag gewoon een eerdere blog overgenomen.

Onder deze eerdere blog geef ik nog wat commentaar.

De auteur (in Knack) heeft het over de irrationele 2% norm. Het is natuurlijk de vraag in welk denkkader deze norm irrationeel is ? In het denkkader van de auteur is die norm duidelijk en overtuigend irrationeel. Maar ik kan niet geloven dat onze “leiders” echt irrationeel zijn. Vandaar de vraag: in welk denkkader zitten zij dan ? “Binnen het kapitalisme is vrede onmogelijk” verder lezen

Oorlog, de ultieme gestalte van het kapitalisme

De Wereld Morgen

Lode Vanoost

Oorlog: burgers worden soldaat en moorden, zoals hen bevolen wordt, zonder te weten waarom…

Duits cineast, acteur en auteur Werner Herzog schreef een geromantiseerd verhaal over Hiroo Onoda, een Japanse soldaat die vanop een Filipijns eiland tot 1974 eenzaam doorging met de oorlog zonder te weten dat die in 1945 was beëindigd. ‘Het schemeren van de wereld’ weerlegt het westers vooroordeel van de fanatieke Japanse soldaat. Onoda was een gewone mens die net als miljoenen voor en na hem werd misleid tot deelname aan zinloze oorlogen – zijn er andere

Oorlog is een orgie van kapitalisme.

En een orgasme voor manipulatoren.

Een orgie voor kapitalisme omdat oorlog de meest extreem mogelijk vorm van uitbuiting is van machtelozen door machtigen.

In het kapitalisme zijn de machtigen machtig omdat ze eigenaar zijn van de productiemiddelen. De machteloze heeft productiemiddelen nodig om te produceren voor zijn levensonderhoud, en dus kan hij niet anders dan zichzelf verhuren aan de kapitalist. “Oorlog, de ultieme gestalte van het kapitalisme” verder lezen

De Navo triomfeert ? Een pyrrusoverwinning ?

Je kan naar de inval van Poetin in Oekraïne kijken vanuit verschillende standpunten.

Als je je gewoon op een standpunt van menselijkheid plaatst is de inval de “speciale operatie” in Oekraïne onaanvaardbaar.

Maar het systeem waarin de wereld functioneert heeft niet veel vandoen met menselijkheid. 

Veel mensen betrachten menselijkheid. Er gebeurt fantastisch veel op gebied van menselijkheid. Maar wie meespeelt in het spel dat deze wereld domineert en daarbij menselijkheid betracht wordt altijd de verliezer.

Ik veroordeel de oorlogen die de VS sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gevoerd. Maar wie die oorlogen situeert in de context van het wereldgebeuren kan niet anders dan toegeven dat ze de logica zelf waren. “De Navo triomfeert ? Een pyrrusoverwinning ?” verder lezen

Dataverzameling leidt tot lijsten

MO*

Paola Verhaert

Data vergiftigen, een kleine vorm van protest

Menstruatieapps laten heel wat digitale kruimels achter, weet MO*columnist Paola Verhaert. Surveillance capitalism teert op dat soort data, en dus moeten we voorzichtig met gegevens omgaan. Of ze vergiftigen. ‘Klein protest kan nuttig zijn, maar vooral collectieve en structurele acties zijn nodig.

Voor wie het nog niet begrepen heeft en denkt dat al die camera’s en verzamelde data voor hem geen probleem zijn omdat hij niets verkeerd doet: de hele abortuskwestie in de VS leert dat wat vandaag misschien niet verkeerd is, dat morgen misschien wel is…

Hier gaat het om ethische inzichten. Ik ben er van overtuigd dat de geschiedenis van de mensheid er een is van vooruitgang in ethische inzichten. Sinds de oermens in zijn grot zijn wij gevoeliger geworden voor goed en kwaad. Wat wij nu kwaad noemen, is ooit door de mensheid als goed gezien. Denk aan de bloedwraak. “Dataverzameling leidt tot lijsten” verder lezen

Ik voorspel de toekomst. Het licht gaat uit.

MO*

Raf Custers

Wereldvrede in woelige wateren door nieuw AUKUS-pact

Wereldmachten spelen zeeslag in Indische en Stille Oceaan

Update (25 mei 2022) Tijdens een persconferentie met de Japanse premier op 23 mei antwoordde president Joe Biden bevestigend toen hem gevraagd werd of zijn Verenigde Staten bereid zouden zijn om Taiwan te verdedigen als het wordt aangevallen.

Het hoofdartikel op MO* dateert van 5 januari van dit jaar. Maar het wordt wel heel actueel als je nu verneemt dat “Terwijl Joe Biden in Tokio is, sturen Rusland en China bommenwerpers over de Japanse Zee.” , een artikel op Business AM.

Mag ik stellen dat de geopolitieke analyse die ik maanden geleden al maakte bevestigd wordt ?
In 2011 al kondigde Barack Obama aan dat de VS hun oorlogen in Irak en Afghanistan zouden beëindigen en zich resoluut naar Azië zouden gaan oriënteren. Die plannen zijn ondertussen uitgevoerd. Biden heeft de laatste Amerikaanse troepen terug getrokken uit Afghanistan. En China is nu de facto omsingeld door Amerikaanse militaire basissen. Herken daarin de omsingeling van Rusland aan zijn West- en Zuidgrens. “Ik voorspel de toekomst. Het licht gaat uit.” verder lezen

Finland en Zweden maken het duidelijk: de derde wereldoorlog is op komst

Knack

Belga

Finse president en premier bevestigen officiële aanvraag NAVO-lidmaatschap: ‘Historische dag’

Finland wil lid worden van de NAVO. Het land zal het lidmaatschap van de militaire alliantie aanvragen. Dat hebben de Finse president Sauli Niinistö en regeringsleider Sanna Marin zondag in Helsinki bekendgemaakt. In buurland Zweden heeft de sociaaldemocratische regeringspartij van premier Magdalena Andersson zich ook uitgesproken voor NAVO-lidmaatschap

Voor wie er nog aan twijfelde: het lidmaatschap van Finland en Zweden is een teken dat de derde wereldoorlog nabij is.

Nogal wat mensen willen het zelfs niet horen. Ze weigeren het ondenkbare te denken. Het zal wel een menselijke reflex zijn zeker, afgekeken van de struisvogels: de kop in het zand steken.

Tot de dag voor de Duitsers van Hitler belgië binnenvielen waren er mensen die niet geloofden dat het kon gebeuren. Ze herinnerden zich de miserie van de eerste wereldoorlog en konden zich niet inbeelden dat iemand opnieuw aan zo iets zou beginnen. Hitler deed het. “Finland en Zweden maken het duidelijk: de derde wereldoorlog is op komst” verder lezen