De legerdienst terug invoeren is niet in het belang van de burgers

Uitpers

Ludo De Brabander

Waarom herinvoeren legerdienst geen goed idee is

Stafchef van het Belgisch leger Hofman liet onlangs voor de TV-camera’s een ballonnetje op. Hij vindt dat we moeten nadenken over het herinvoeren van de militaire dienstplicht. Minister van Defensie Dedonder schoot het idee weliswaar onmiddellijk af, maar in de media borduurden bekende koppen van het militair-academische milieu erop voort

Laat het al maar dadelijk duidelijk zijn: een leger is er om oorlog te voeren en een legerdienst om dat leger genoeg kanonnenvoer te leveren.

Al de rest is praat voor de vaak en naast de kwestie.

Je hoort nogal eens dat legerdienst jongeren discipline leert. Dat is natuurlijk dikke zever. Je kan even goed zeggen dat het jongeren leert zuipen. Als een samenleving een legerdienst nodig heeft om haar jongeren discipline te leren, is er iets grondig mis met die samenleving, en dan kan je dat met een “discipline-stage” van een jaar niet oplossen.

Overigens is een van de argumenten die in de tijd tot de opschorting van de legerdienst hebben geleid, juist geweest dat het leger er niet meer in slaagde om zijn militairen genoeg discipline bij te brengen om te kunnen functioneren.

Daar speelde ook in mee dat door de democratisering van het onderwijs een bovenmatig aantal gewone dienstplichtigen veel hoger waren opgeleid dan de beroepsmilitairen die hen moesten bevelen. Dat werkt niet. Die toestand is niet veranderd.

Ook het argument dat het leger het samenhorigheidsgevoel zou bevorderen is grotesk. Dat een Van Grieken zulke nonsens verkoopt kan ik begrijpen. Ze passen in zijn ideologie. Maar dat Holslag die zich voordoet als een redelijke mens, hiernaar verwijst is schrikwekkend. Want de samenhorigheid waarvan hier sprake is, is gericht op het afbreken van samenhorigheid met anderen; van andere naties. 

Ik ben geen nationalist, maar ik kan een bepaalde vorm van nationalisme wel begrijpen. Ik heb het dan over het nationalisme dat je wel terug vond in de oude Volksunie, bij een Willy Kuypers, Nelly Maes, Bart Staes… Die mensen dachten in termen van volk in plaats van individu, maar net zoals socialisten streven naar solidariteit tussen individuen, streefden zij naar solidariteit onder volkeren. Ze vormden de Vlaamse vredesbeweging. 

Maar je hebt natuurlijk ook het nationalisme van extreem-rechts dat ook denkt in termen van volk, maar de andere volkeren ziet als concurrenten die moeten bestreden, en, indien nuttig, moeten vernietigd worden. 

Als je, zoals Holslag, de samenhorigheid bouwt op een leger dat er op gericht is om anderen te bevechten, ben je verzeild in het meest destructieve nationalisme. Zeg maar: nazisme.

Stop dus met die onzin.

Indertijd is er gekozen voor een beroepsleger omdat men er van uitging dat een oorlogsvoering zoals tijdens de twee wereldoorlogen voorbij was en militaire acties konden worden uitgevoerd door een beperkt aantal, maar goed opgeleide specialisten.

De dienstplichtigen kunnen slechts één functie vervullen, die van “boots on the ground”: grondtroepen die gebieden innemen en bezetten.

Zonder” boots on the ground” kan je een oorlog niet beëindigen met een overwinning.

We hebben in de geschiedenis van de oorlogsvoering de evolutie gezien van grondtroepen die het hele werk deden, tot grondtroepen die pas in actie kwamen na voorbereidend werk van de luchtmacht of artillerie die de vijandelijke grondtroepen moest verzwakken voor de eigen grondtroepen het gevecht aangingen.

Die evolutie is versterkt door de ontwikkeling van steeds sterkere luchtmacht, van raketten, en van een zeer gesofisticeerde, ver dragende, artillerie die de vijandelijke troepen zo fel kon verzwakken dat de boots op the grond nog relatief weinig tegenstand kregen en hun aantal dus beperkt kon blijven. En dus kon de legerdienst worden afgeschaft.

Het is de oorlogsvoering die de Amerikanen de laatste tientallen jaren overal in de wereld hebben toegepast.

Maar de oorlog in Oekraïne leert dat er omstandigheden zijn waarin die “nieuwe” vorm van oorlogsvoering niet toepasbaar is. Op dit ogenblik is de oorlog in Oekraïne in bepaalde aspecten bijna teruggekeerd naar de oorlogsvoering van de eerste wereldoorlog, en dus moet Poetin de legerdienst terug invoeren.

De belgische legerleiding heeft dit natuurlijk ook gezien en dus wil ook zij terug naar een leger met een massa kanonnenvlees.

Een legerdienst kan niet zo maar worden ingevoerd. Dat vraagt tijd en inderdaad veel geld; héél veel geld. Er moeten kazernes worden geopend, onderrichters worden opgeleid… Het zou me niet verwonderen dat er wordt teruggekeerd naar oudere, eenvoudige, wapens die met weinig opleiding kunnen gehanteerd worden. Of dat er daarvoor nieuwe eenvoudige wapens worden ontworpen…

De factor tijd maakt dat die legerdienst dus niet bedoeld is voor de oorlog in Oekraïne. Hij is wel bedoeld voor de volgende grote oorlog: die met China en Rusland. 

Bij die oorlog zullen wij actief en intens betrokken zijn, niet enkel met wapenleveringen of sancties, maar ook met militairen.

En dus zal belgië doelwit zijn van lucht- en vooral raketaanvallen, zeker met de atoomwapens in Kleine Brogel en het Navo-hoofdkwartier in Brussel. Maar zeker ook de Antwerpse haven zal doelwit zijn.

De dienstplichtigen betekenen niets voor de verdediging van het eigen grondgebied. Ze zijn waardeloos tegen de raketten, en als de Russen of Chinezen aan onze grenzen staan is de boel toch al om zeep. Die dienstplichtigen zullen dus niet worden ingezet voor de dadelijke verdediging van het grondgebied, maar voor de algemene oorlogsvoering. Daarmee zouden ze natuurlijk kunnen beletten dat de boots on the ground van de Russen aan onze grenzen komen.

Maar ondertussen is het land wel kapot gebombardeerd.

Als het de belgische leiders echt te doen is om de belangen van de burgers, moeten ze niet inzetten op een legerdienst, maar die miljarden gebruiken voor installaties die vitale functies in het land, en vooral de burgers, beschermen tegen die eerste fase van aanvallen vanuit de lucht.

Als die aanvallen geen radio-actieve vernietiging meebrengen, hebben mensen dan een kans.

Maar ik maak me geen enkele illusie meer. Onze leiders zijn niet bezig met onze belangen. Ze zijn bezig met de belangen van het grootkapitaal achter Biden.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *