Oekraïne

In gesprekken blijkt dikwijls dat ook goedmenende mensen de oorlog in Oekraïne niet goed kunnen plaatsen. Je kan hen dat zelfs niet verwijten, want de berichtgeving die ze vertrouwen, bedriegt hen schaamteloos.

De reden daarvan is gemakkelijk te begrijpen: de machthebbers – de overheid – willen het nog niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar we zijn in oorlog.

In feite hebben we door de economische sancties de oorlog verklaard aan Rusland. Door de massale wapensteun en de training van Oekraïense militairen zijn we de facto ook betrokken in de militaire oorlog. Er is geen officiële oorlogsverklaring, maar in feite zijn we in oorlog, en dus gelden andere maatstaven dan in vredestijd, ook voor de berichtgeving. Een land in oorlog kàn zich niet veroorloven dat een beduidend gedeelte van de bevolking tegen de oorlog gekant is en dus moét het bij de eigen bevolking propaganda voeren. Dat is de rol van onze media vandaag.

Die propaganda zal altijd gericht zijn op de demonisering van de vijand. Daarom zal de schuld van de oorlog ook altijd in de schoenen van de vijand worden geschoven en zal de eigen deelname worden verantwoord door beroep te doen op de internationale rechtsregels die door de vijand zouden geschonden zijn; door te wijzen op schendingen van mensenrechten; door de oorlog voor te stellen als strijd voor democratie, vrijheid, onafhankelijkheid…

Het is allemaal propaganda.

En de propaganda is tegenwoordig ontworpen door universitair gediplomeerde specialisten en heeft enorme technologische mogelijkheden om de massa te bereiken. Niet te verwonderen dat die massa mee marcheert. Nogmaals: ik kan de mensen die onze mainstream media consumeren en weinig andere bronnen hebben niets verwijten. Maar we zitten er wel mee.

Vandaag wil ik even doordenken op de situatie in Oekraïne op het ogenblik dat Rusland het land binnenviel.

Oekraïne kan je enigszins vergelijken met belgië: er leven twee bevolkingsgroepen die een eigen taal spreken: de Oekraïense Oekraïners, en de Russische Oekraïners. We kunnen nu een heel bos boompjes opzetten op de oorsprong van die situatie. Maar dat is nu eenmaal de situatie van nu.

In belgïe worden dat de Walen en de Vlamingen. Waarbij de Russische Oekraïners in de rol kruipen van de Walen als belangrijke minderheid.

Die twee bevolkingsgroepen leefden tot de Maidan-revolutie in 2014 in relatieve vrede met mekaar samen. En dat binnen de Russische invloedssfeer.

Dat laatste was een doorn in het oog van de VS en dus ging de CIA aan de slag om Oekraïne weg te halen uit de Russische invloedssfeer en binnen te halen in het Westen.

Natuurlijk waren de Russische Oekraïners daarbij een obstakel en dus moesten ze worden uitgeschakeld.

Daarvoor werd beroep gedaan op een beweging die sinds de Tweede Wereldoorlog toch al sterk leefde bij de Oekraïense Oekraïners: een vorm van nazisme, gesymboliseerd in de “vrijheidsstrijder “ Bandera die nog altijd als een held wordt vereerd. Alleen stond die vrijheidsstrijder in de tweede wereldoorlog aan de kant van de nazi’s en heeft enthousiast meegewerkt aan de uitroeiing van de Joden in Oekraïne. Je kan die Bandera vergelijken met de belgische Oost-fronters. 

De Maidan-revolutie bracht die nazi’s aan de macht en dus werd het verboden om nog Russisch te spreken Beeld je in dat het Frans door Vlaamse nazi’s wordt verboden in belgië… 

Het recht op pensioen verdween voor Russischtaligen. Kinderen die Russisch spraken en Russische namen hadden waren niet meer welkom op school.

Er werden fakkeloptochten georganiseerd door neo nazi’s met leuzen als ‘Russen aan het gas’…

In Odessa werden 52 mensen door een horde nazi’s levend verbrand: ze waren voor de nazi’s gevlucht in een vakbondsgebouw waar ze opgesloten zaten toen de nazi’s het gebouw in brand staken.

Premier Jatsenjoek noemde de Russen ‘submensen’, en president Poroshenko verspreidt de boodschap dat  het ongedierte uitgeroeid moet worden.

En neen, dit is geen propaganda die nu door de Russen wordt verspreid: het is verifieerbare berichtgeving van december 2014 ( https://www.groene.nl/artikel/in-oekraine-werkt-europa-samen-met-oligarchen-en-fascisten ) in de Westerse media.

Net zoals in belgië de Walen geconcentreerd leven in het Zuiden, leven de Russische Oekraïners geconcentreerd in het Oosten, in de Donbass.

Beeld je nu in dat de Walen zich in Wallonië massaal verzetten tegen de nazistische Vlaamse dreiging en er een gewapende strijd ontstaat tussen de beide regio’s, met een frontlijn op de taalgrens. Dàt is wat er in Oekraïne is gebeurd met een frontlijn op de grens van de Donbass.

Vraag: wat denk je dat Frankrijk zou doen als zich die situatie zou voordoen in belgië ? Zou het de Walen in de steek laten ? Zou het de Vlaams nazi’s hun gang laten gaan ? In Oekraïne vertaalt Frankrijk zich naar Rusland.

Misschien begrijp je nu waarom Poetin de Russen in de Donbass steunt en ijvert voor een onafhankelijke Donbass, of om aansluiting van de Donbass bij Rusland ?

Natuurlijk speelt ook de rijkdom aan ertsen in de Donbass een rol, maar die rol is slechts secundair.

En neen, de waanzin van het Oekraïense nazisme en de verdrukking van de Russen is niét de hoofdreden voor Poetin om Oekraïne binnen te vallen.

De échte hoofdreden is de geopolitieke situatie waarbij het voor Rusland ondenkbaar is dat het de Krim zou verliezen, waar de Russische vloot haar enige ijsvrije haven heeft. En zolang Oekraïne in de Westerse invloedssfeer zit blijft Kiev een militaire bedreiging voor de Krim. 

De verdrukking van de Russen en het Oekraïense nazisme spelen zeker mee, maar zijn niet de hoofdoorzaak van de invasie. Ze zijn natuurlijk wel een uiterst geschikt middel voor binnenlandse propaganda voor die invasie.

Maar ook als de strijd tegen het nazisme niet de hoofdoorzaak is van de oorlog, toch blijft er nog het feit dat Europa (over de krapuleuze VS moet ik het niet hebben), zich volop achter een nazistisch regime schaart en militair de nazi’s steunt die de Russische Oekraïners in de rol van de Joden hebben geduwd. In de tweede wereldoorlog vochten ze voor de uitroeiing van de Oekraïense Joden. Nu voor de uitroeiing van de Oekraïense Russen En wij  steunen hen daarin.

Wij ? Al zeker ook onze door en door corrupte Europese leiding met Ursullala von der Lüge en het belgische omhoogkruipsel Michel op kop, met achter hen in het gelid de zich Alexander de Croote wanende; walgelijke figuren want hoe noem je mensen die groot alarm roepen als de Polen of de Hongaren de rechtse toer op gaan, maar ondertussen wel moordende nazi’s steunen in de voorbereiding van de derde wereldoorlog.

Wij ? Welnu: ook jij als je slaafs de officiële propaganda naloopt.

Waar blijft links eigenlijk ?

Waarom hebben de vakbonden nog niet massaal gemobiliseerd om belgië weg te halen uit die nazistische beerput ?

Neen, ik maak me geen illusies over de vakbondstop die weggezakt zit in het pluche van de rijken. Maar er moet bij de bewuste vakbondsmensen toch nog ergens een zweem van oprechte verontwaardiging zitten over de waanzin waarin onze overheid ons meetrekt ? 

Want vergis je niet: Oekraïne is slechts het begin. Het is de eerste grote veldslag in de derde wereldoorlog. 

Wil jij daar mee naartoe ? Neen, trek dan je ogen open en ga in het verzet

2 Antwoorden op “Oekraïne”

  1. Ik was begonnen in je boek Eutopia omdat ik je stijl best te pruimen vond. Ik zit overigens al aan blz. 79. Maar hier en daar lichte ergens in mijn brein een klein rood waarschuwingslampje op dat tot nu steeds gevolgd werd door een groen: vals alarm. Ga door.
    Toen je schreef dat Hitler aanvankelijk wel goed begonnen was (p.21) sprong zo’n rood lichtje op. Aangezien deze man al voor hij aan de macht was zijn ‘Mein Kampf’ geschreven had waarin hij reeds in detail uitlegt wat hij ging doen, kan je moeilijk beweren dat hij goed begonnen was. Hij was misschien niet hypocriet. Dat wel. Trump ook niet trouwens, maar dat maakt niemand tot een beter mens. Maar goed ik vind je stijl nog steeds wel redelijk grappig en vooral het maakt je ietwat ongrijpbaar en daar zit je afkomst waarschijnlijk voor iets tussen als je die tenminste niet verzonnen hebt. Maar wat je nu over Oekraïne schrijft tart wel alle verbeelding.
    Ik heb ondertussen al redelijk wat boeken gelezen die mij de Russische ziel openbaren als de Oekraïense geschiedenis en wat de Russen nu doen heeft dan ook totaal niets te maken met snode Nato plannen of enige bekommernis om Oekraieners. Als je een volk een broedervolk noemt en een land een onderdeel van het eeuwige Rusland dan tracht je ze niet uit te roeien noch hun steden met de grond gelijk te maken. Je beschuldigt Oekraïne van nazisme terwijl de manier van oorlog voeren aan Russische kant alles van nazisme (en stalinisme) heeft. Dat de Oekrainers in de gevechten en in de behandeling van krijgsgevangenen ook al eens over de schreef gaan is evenwel goed gedocumenteerd maar valt in het niets met wat de Russen presteren. Waarom Poetin Oekraine binnengevallen is legt hij zelf in geuren en kleuren uit en dat heeft weinig of niets met het beschermen van russischtaligen te maken maar alles met een 19-de eeuws nationalistische grootheidswaanzin. Alleen de Donbas veroveren was het minste van zijn zorgen, hij moest gewoon heel Nova Rossia hebben. En daarna ook nog de Baltische staten als we ons zouden hebben gedragen als toen de Krim werd ingepalmd. Dat heeft de wereld en dus ook de NATO en Europa gewoon gedoogd. Maidan kwam van onderuit en werd wel zeer sympathiek gevonden door Europa en de VS maar zeker niet opgezet. Die moord op 52 Russisch sprekenden door Oekraiense nazi’s is misdadig, net zoals het in brand steken van vluchtelingen tehuizen door nazi’s in Duitsland of Limburg dat ook zijn maar geen beleid van die landen. Ondertussen zijn zelfs de russischtalige Oekrainers volbloed Oekraiense nationalisten geworden wat niet moeilijk is als je bevrijder als aan gort schiet.
    Ik verwijt de sukkelaars van Russische dienstplichtigen niets, niet iedereen heeft de mogelijkheden om te vluchten of de guts om te bevriezen in Siberië. Ik heb diep medelijden met hun georganiseerde executie door eigen land, iets anders kan men dit kannonnenvlees niet noemen. Dat U het zo opneemt voor een bloeddorstige tiran gaat mijn petje te boven. Ik achtte U toch wel iets hoger. Maar ik lees u boek wel verder om te begrijpen waar dit vandaan komt. Ik heb nl. een goeie vriend die precies hetzelfde denkt ook mbt. Putin en co. en we zijn nog steeds on speaking terms.

    1. Dank voor je waardering voor mijn boek. Ik hoop dat je het niet met alles eens bent ! Sommige zaken zou ook ik nu anders beoordelen. Wat je reactie op mijn blog betreft: sorry, als ik de indruk heb gegeven dat ik Poetin verdedig. Dat is zeker niet de bedoeling. Ook voor mij is Poetin een autoritaire nationalist – ik ben tegenstander van elk nationalisme ! Ik ben ondertussen ook uitgesproken pacifist geworden en kan dus de inval van Poetin in Oekraïne op geen enkele manier goed praten. Maar het stoort me enorm dat onze bevolking door de mainstream media en onze overheid wordt misleid en totaal eenzijdige informatie krijgt voorgeschoteld.En dus wil ik die informatie brengen. Het gaat dan zowel over het nazistische karakter van de overheid en oorlogsvoering in Oekraïne, als over de geopolitieke context met daarin de rol van de VS. Ik denk dat die informatie nodig is om de oorlog in Oekraïne te begrijpen en te plaatsen.Of nog: wat ik aangeef op het einde van mijn blog: Oekraïne is slechts een zet in een veel groter spel dat leidt naar de derde wereldoorlog. Ik denk dat die oorlog niet meer te vermijden is, maar als er nog een kans is daartoe, dan vraagt die wel dat we de oorlog in Oekraïne in die bredere context plaatsen. En natuurlijk moeten we “on speaking terms” blijven ! Meningsverschillen (mits beargumenteerd en met respect geformuleerd – dank daarvoor) zijn nodig om vooruit te gaan in inzicht. Ook als ze niet dadelijk leiden tot bekering 🙂

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *