Kinderen horen niet thuis in het Vlaamse parlement !

Knack

Noëmi Willemen

‘Na “allez Jean-Jacques” moet één reactie verontrusten: het applaus op de banken’ ‘

Hoezo zetten ouders hun kinderen in voor een politiek spelletje?’, vraagt Noëmi Willemen zich af

Is dat waar ? Kreeg het jeanjaaksel applaus voor zijn afkeer van kinderen in het Vlaamse parlement ?

Is onze politieke “elite” afgezakt naar het niveau van een jeanbraaksel ?

Over dat braaksel moet ik het verder niet meer hebben. Het is de uitscheiding van nepotisme en verwekkers die eigenlijk in de bak zouden moeten steken wegens corruptie.

Wat wél aandacht vraagt is de vernietigende analyse die Noëmi Willemen maakt van de toestand in ons Vlaanderen, resultaat van een vernietigend beleid.

Ik ben onvoorwaardelijk voorstander van het opdoeken van het onland belgië. Op zich interesseert een onafhankelijk Vlaanderen me niet. Maar dat opdoeken zal onvermijdelijk leiden tot een onafhankelijk Vlaanderen. 

Laat me het klaar en duidelijk van de daken roepen: dit is niet het Vlaanderen dat ik wil. Ik wil niet het Vlaanderen van de N-VA en nog minder dat van het vlaams blok.

Overigens ook niet het Vlaanderen dat de Franstalige socialisten er zouden van maken, met hun perversie van socialisme.

De Wever heeft gelijk als hij stelt dat de voortzetting van belgië leidt tot verarming van Vlaanderen.

Maar de onafhankelijkheid van Vlaanderen kan dan misschien die verarming tegen gaan en waarschijnlijk zelfs leiden tot een welvarender Vlaanderen, of liever, een minder verarmend Vlaanderen … met een N-VA aan de macht zal die welvaart niet ten goede komen aan de gewone Vlaming, maar enkel aan een bepaalde klasse van de hogere bourgeoisie.

Neen, ik heb het hier niet over de grootkapitalisten, de écht rijken. Die worden toch rijker, ook als Vlaanderen verarmt.

Nu heb ik het wel de hele tijd over de N-VA, maar ik kan het even goed over de Groenen hebben. Ze zijn natuurlijk nog niet aan het Vlaamse bewind geweest, maar als je ziet wat daar aan de leiding zit, zou het met de Groenen zeker niet beter zijn. Je hebt een voorzittersduo met een clown en een Marokkaanse lijkenpikster die door haar domheid bewijst dat een tweetalige opvoeding zeker niet tot slimmere mensen leidt. En je hebt natuurlijk een Tinneding dat liegt en bedriegt, verkocht aan de grote energiebedrijven en verworden tot een godsdienstwaanzinnige in de religie tegen kerncentrales.

De Groenen zijn net zo liberaal en asociaal als de VLD. En vooral: elitair, denkend dat ze het beter weten omdat ze een hoger diploma hebben en de waarheid in pacht, met een obsessie voor een overheid die het gedrag van de mensen stuurt met premies en boetes. Ik haat mensen die mijn gedrag proberen te sturen.

Over de VLD moet ik het niet hebben. Het is een partij bevolkt door de belangenbehartigers van grootkapitaal, gevormd tijdens het kolonialisme door de uitbuiting van Congolese mensen – uitbuiting die overigens ook nu nog voortduurt, maar dan niet meer in naam van een Leopold of de belgische staat. Aan de top van die naar bloed riekende kliek staat dan Philippe de mensgeworden hypocrisie in persoonlijke dienst van hare Majesteit.

Met die Philippe kom ik terug bij dat onafhankelijk Vlaanderen: hij is natuurlijk wel een doorslaggevend motief om te ijveren voor Vlaamse onafhankelijkheid.

Of wat te denken van iemand die zijn kinderen de straat op stuurt om zijn familiekapitaal te verdedigen ?

Nu zou ik het nog moeten hebben over Vooruit, de CD&V en PVDA.

Puur qua mensbeeld past de CD&V het best bij mij. Alleen weet je bij die partij nooit wat je er aan hebt, en is ze zo krampachtig aan het ploeteren dat je het zelfs geen zwemmen meer kan noemen om te overleven. Ik heb mijn kinderen de raad gegeven om versneld vijfenzestig te worden zodat de CD&V voor hen wil zorgen.

Vooruit is een sociaal-liberale partij geworden met een voorzitter die een personencultus opzet; de macht in de partij centraliseert, en van de partij een beweging wil maken … Drie dingen die we ook al hebben gezien bij de socialist Mussolini die op die weg een fascist is geworden.

Blijft over: de PVDA. Ze is voor mij op dit ogenblik de enige aanvaardbare partij. Alleen zou ze het marxisme moeten afzweren en een eigentijds radicaal links discours moeten ontwikkelen.

Om electorale motieven voert ze een propaganda die zelfs niet meer radicaal links kan genoemd worden – ook al wil ze die indruk geven – maar in feite gewoon socialistisch is, het socialisme van bij ons na de tweede wereldoorlog. Maar ik ga er wel van uit dat binnenskamers nog wel de antikapitalistische geest waait. Waarom eigenlijk wordt dat antikapitalistische zo weggestoken ? Waarom kan de partij niet uitleggen dat ze niet-communistisch antikapitalistisch is ?

Kortom: het partijpolitieke landschap ziet er triestig uit.

Maar ik moet eerlijk zijn.

Ook als er politieke partijen aan de macht zouden komen die niet enkel met zichzelf, maar oprecht met de gewone mens bezig zijn, dan nog zou het er in Vlaanderen niet goed uitzien. Ook als de N-VA niet schuldig aan de macht zou zijn, zou de gewone man in Vlaanderen verarmen. Want “in Vlaanderen” mag je uitbreiden naar “in heel Europa”, de landen die het Rijnlandmodel hebben gekend: een sociaal gecorrigeerd kapitalisme.

Door “speciale economische omstandigheden” (*) na de Tweede Wereldoorlog (ik heb hier niet de plaats om die te beschrijven) was het kapitaal na de Tweede Wereldoorlog in onze contreien gebaat bij de sociale correctie. Door de globalisering is die tijd voorbij en neemt het pure, harde kapitalisme, dat in de rest van de wereld altijd heeft geheerst, het weer over; geleidelijk aan om massale opstanden te voorkomen, maar gestaag en niet tegen te houden.

Dat betekent dat ook met de meest sociale partij aan de macht, de verarming van de gewone man zal verder gaan.

Een liberale partij zal pogen om in dat verarmingsproces de tafel van de rijken zo gevuld mogelijk te houden.
Een sociale partij kan niet meer dan wat meer kruimels van die tafel van de rijken te laten vallen voor het plebs aan hun voeten, dat met krijsende kinderen jeanvreetsels stoort waardoor die op die kinderen gaan braken.

(*)  Volgende maandag zal ik mijn blog wijden aan de speciale economische omstandigheden waarvan hierboven sprake.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *