Jawel, migratie is een probleem !

Dwarsliggers

Een kruik gaat zolang te water tot ze barst…

Terwijl heel veel aandacht gaat naar de aankomende WO III knaagt het ondergrondse ongenoegen over onbeheersnbare migratie aan de geloofwaardigheid van de leidende klasse

De Dwarsligger heeft natuurlijk gelijk: er loopt iets grondig mis. De mensen voelen dat aan. De politiek weigert het te zien. En de volgende verkiezingen zijn in aantocht. 

Ik ga het betoog van de Dwarsligger niet herhalen. Dat iemand me een rechtse zak vindt als ik de Dwarsligger gelijk geef, raakt mijn koude kleren niet. Ik weet van mezelf dat ik intellectueel eerlijk ben (oprecht probeer te zijn). De zich links wanende die me aanvalt, moet maar eens een gewetensonderzoek doen rond intellectuele eerlijkheid. Waarschijnlijk weet hij dan zelfs niet waar het om gaat: hij is zo overtuigd van zijn ideologie dat hij de werkelijkheid niet meer kan zien zoals ze is en probeert ze te verwringen tot ze in zijn ideologische kraam past. Maar in zijn redenering is zijn ideologie juist en dus is het juist om wereld en samenleving daarin te doen passen. Je zou het een vorm van domheid kunnen noemen als er niet te veel hoogopgeleiden waren die in dat doodlopend straatje vast zitten. Voor mij is het een van de resultaten van de achteruitgang van ons onderwijs die, ten andere, grotendeels te danken is aan dat soort zich links wanenden en hun waanzin.

Wat ik mis bij de Dwarsligger is de vraag naar een oplossing. Je kan in een artikel natuurlijk niet alles behandelen, maar je zou tenminste de vraag moeten stellen.

Wat ik ook mis is het thema rechtstaat; de rechtstaat die in het gedrang komt als een kritische massa van de burgers andere ethische inzichten hanteert.

Wetten zijn de vertaling van ethische inzichten in regelgeving. In een niet-autoritaire staat sluiten ze aan bij ethische inzichten die algemeen gedragen zijn door de bevolking. Als er een te groot percentage van de bevolking andere ethische inzichten heeft, verdwijnt de grondslag voor de niet-autoritaire staat en voor de rechtstaat. Bij die ethische inzichten kan je denken aan de mensenrechten, verhouding man-vrouw … 

Laat ons de kat bij haar naam noemen: de islam zoals die zich nu voornamelijk bij ons voordoet, hanteert andere inzichten en het aantal moslims gaat stilaan naar de kritische massa toe.

Voor de zich links wanende wokeling die nu al op zijn achterste poten staat: hiermee val ik totaal niet de individuele moslim aan. Ook die mens verdient alle respect. Het is niet zijn schuld dat ze met teveel zijn. Die moslim kan terecht aanhalen dat niet hij teveel is, maar de anderen. Of: de migrant valt als mens niet samen met het probleem van het getal. Respect dus voor de mens !

Je krijgt hier dus een onderscheid tussen migranten: je hebt 1. het aantal moslims dat een bedreiging is voor de niet-autoritaire staat en voor de rechtstaat; je hebt 2. de andere migranten die qua ethische inzichten (cultuur) meer aansluiten bij die van de oorspronkelijke bevolking; en 3. natuurlijk ook de migranten die ook met verschillende ethische inzichten, toch geen probleem vormen omdat ze met te weinig zijn.

Om het duidelijk te maken met een voorbeeld: een dief heeft andere ethische inzichten dan de meerderheid. Dat er in de samenleving hier en daar een dief zit, is vervelend, doch geen probleem voor de samenleving: we steken hem in de bak. Maar als het aantal dieven een kritische massa bereikt, kunnen de gevangenissen niet volgen. Misschien moet het feit dat we in snel tempo gevangenissen bijbouwen en allerlei trukjes zoals enkelbanden gebruiken om het overtal aan gevangen op te lossen, ons toch eens wat dieper aan het denken zetten.

Er is een ander aspect wat de Dwarsligger vergeet.

Je kan de houding van de politiek natuurlijk verklaren door te zeggen dat ook onze politici te ideologisch denken. In dit geval gaat het dan (nog) over zich links wanenenden. Maar er is meer.

Er is één groep in onze samenleving die duidelijk baat heeft bij de migratie: de kapitalisten. Vergeet niet dat de migratie begonnen is bij de gastarbeiders die naar hier zijn gehaald op vraag van de kapitalisten.

Het is niet moeilijk: hoe groter het aanbod aan arbeidskrachten, hoe liever de kapitalisten het hebben. Het grote aanbod drukt de prijs, in dit geval de lonen. Op dit ogenblik blijkt dit voor veel mensen nog niet duidelijk. Worden onze lonen niet bepaald door het sociale overleg en niet zo maar op de arbeidsmarkt ? Maar daar wordt aan geknabbeld. De kapitalisten doen er alles aan om de macht van de vakbonden te verminderen. Bedrijven worden opgedeeld in kleine eenheden waarin een vakbond niet meer verplicht is. Uitzendarbeid, flexibele jobs, schijnzelfstandigen … overal verdwijnt de macht van de vakbonden. Het speelt mee bij Delhaize. En dus worden VBO en Voka sterker in het sociaal overleg. Tot er geen sociaal overleg meer zal zijn omdat de vakbonden niets meer betekenen. Of nog: de migratie werkt mee aan de afbraak van het sociaal gecorrigeerde kapitalisme, het Rijnlandmodel, waar ik het gisteren over had. De migratie werkt mee aan de afbraak van de sociale zekerheid.

En de politiek ? Is die woke ? Maar neen, ik heb het al zo dikwijls gezegd: de politiek staat in dienst van het kapitaal. Als migratie het kapitaal goed uitkomt zal de politiek migratie bevorderen, al was het maar door massaal geld van de burger te besteden aan inburgering, huisvesting … Dat wordt ons dan verkocht als menselijkheid. Het gààt ook over menselijkheid, maar als een De Croot het over menselijkheid heeft, dan bedriegt hij de brave man in de straat: hij dient het grootkapitaal. De oprechte ijveraars voor menselijke opvang worden gedegradeerd tot nuttige idioten.

En zo zijn de Oekraïners een godsgeschenk voor het kapitaal en de politiek: ze brengen ons een massa migranten die geen ethische problemen meebrengen, minder weerstand oproepen …

Zo is die oorlog toch nog ergens goed voor.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *