Van Tigchelt en de migratie

Gazet van Antwerpen

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt is tegen migratiestop: “Wie legt mijn waterleiding? Wie kuist er mijn ramen?”

Niet mogelijk, niet nodig en niet wenselijk. In een podcast heeft minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) verklaard dat hij tegen het Vlaams Belang-voorstel is om een migratiestop in te voeren.

Kijk naar de toestanden in Molenbeek en omstreken. Merk op hoeveel jongeren met migratie-achtergrond met het gerecht in aanraking komen voor toch ernstige feiten.

Een verbijsterend onevenredig groot gedeelte van onze gevangenisbevolking bestaat uit Marokkanen.

De multiculturalisten beginnen dan te goochelen met cijfers om dat te ontkennen. Maar het is wel de werkelijkheid. Er is een probleem en dat probleem wordt ontkend vanuit ideologisch fanatisme.

Juist door die ontkenning wordt het probleem niet onderzocht en aangepakt. De multiculturalisten dragen een verpletterende verantwoordelijkheid voor het ongeluk van die Marokkanen en voor het enorme probleem dat wordt gesteld door de overbevolking van onze gevangenissen.

Je kan die Marokkaanse mensen veroordelen zoals het vlaams blok doet. Ik doe daar niet aan mee. Je mag en moet hun daden veroordelen, maar niet de mensen. Het zijn ongelukkige mensen.

En ze zijn ongelukkig doordat het migranten zijn.

Ze zijn natuurlijk op de vlucht gegaan omwille van ongelukkige omstandigheden. Ze zijn naar hier gekomen met de droom van een beter leven.

Maar hoe wil je dat iemand uit een berberdorp, ongeletterd … zo maar kan aarden in onze ingewikkelde samenleving ?

Iedereen heeft het over de materiële armoede van die mensen. Maar de mentale en psychische problemen, eigen aan ontworteling, worden schromelijk onderschat.

Het kan toch niet anders of die mensen kampen met vragen over hun vroegere leefwijze; over hun vroeger zijn. Een identiteitscrisis is toch onvermijdelijk ? 

Migranten komen hier in een samenleving waarin hun fundamentele levenshoudingen qua religie, huwelijksbeleving, opvoeding van kinderen … geconfronteerd worden met andere denkbeelden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat nogal wat van hen terugplooien op een krampachtig vast houden van de eigen identiteit. De imams leven er van.

Als Vlamingen zo terugplooien op hun eigen identiteit worden ze uitgescholden voor fascisten.

Bij de migranten wordt het probleem door de hele multiculturele kliek onder de mat geveegd, want de multiculturele samenleving moét superieur zijn. Het geluk of ongeluk van de migranten moet wijken voor de ideologische waarheid.

En vergis je niet; alle pogingen van de overheid en van goedmenende burgers om migranten te steunen in hun in-leving in onze samenleving, veranderen niets aan de fundamentele identiteitsproblemen van de migrant. Het is niet omdat je Nederlands kent, dat je sereen bent in je identiteitsbeleving.

Van Tigchelt is een prototype van die multiculturele kliek. Het interesseert hem niet dat mensen ongelukkig zijn, als zijn ramen maar gewassen zijn.

Het hele argument van de economische noodzaak van migratie , zoals Van Tigchelt het stelt in zijn voorbeeld is puur egoïsme. Het is import van werkkrachten die blij zijn als je hen een aalmoes toestopt om je vuile werkjes te doen. Het is het egoïsme van iemand die zo weinig mogelijk wil betalen voor de diensten die aan hem bewezen worden.

Als je nu jezelf hierin herkent: deze houding wordt ons ingeprent door het kapitalisme. We vinden dat soort houding normaal omdat ze kapitalistisch gezien normaal is.

De roep om migranten komt fundamenteel van het kapitaal. En zoals wel meer vinden de goedmenenden dan een ideologie die de noden van het kapitaal moreel aanvaardbaar en zelfs na te streven maakt.

We hebben hetzelfde al gezien na de tweede wereldoorlog toen door de uitgedunde mannelijke bevolking, de heropbouwende economie de vrouwen nodig had op de werkvloer. Tot dan bleven vrouwen meestal thuis om het huishouden te organiseren en de kinderen op te voeden.

En dus kwamen de feministen om te eisen dat de vrouwen het recht zouden krijgen om te ontsnappen aan de onderdrukking van de man en de slavernij van het huishouden en buitenshuis te gaan werken. En zo verhuisden de vrouwen van het huishouden naar de band. En  ze geven een belangrijk gedeelte van hun zuurverdiende gelden uit aan kinderopvang. Waanzin, door de feministen voorgesteld als deugd.

Ik ben voor het recht van vrouwen om buitenshuis te gaan werken en een eigen loopbaan op te bouwen. Maar binnen het kapitalisme leidt het tot een vorm van onvrijheid.

En zo had je eerst de vrouwen, en nu de migranten in dienst van het kapitaal
Toen de feministen en nu de multiculturalisten.

Van Tigchelt is een liberaal. Hij is minister om de belangen van het kapitaal te verdedigen. Zijn opdracht: een justitie in dienst van het kapitaal. Van zo iemand moet je niets zinnigs verwachten.

En Van Grieken ?

Van Grieken is niet dom: hij heeft het over het stoppen van de massamigratie. Let op het woordje massa. Daarmee ontwapent hij tegenstanders. Ook ik ben tegen massamigratie. Elk zinnig mens kan niet anders dan tegen massamigratie zijn.

En dan komen types zoals Van Tigchelt en proberen Van Grieken te counteren. Maar al die zinnige mensen van zojuist kiezen de kant van Van Grieken. Van Tigchelt maakt het vlaams blok slapend rijk.

Natuurlijk scheelt er ook iets aan die zinnige mensen, want ze beseffen niet dat Van Grieken ook nog iets anders zegt: hij verwijt de migranten dat ze er zijn. Hij stelt hen voor als af te wijzen. Hij haalt hun menselijkheid onderuit. De Winter doet het wat explicieter.

Je kan de migranten niet verwijten dat ze er zijn. Niet de migrant als mens is het probleem, maar de migratie.

En daar is Van Tigchelt dus voor.

En dat is minister van justitie.

Uitsmijter: meer dan 51.000 minderjarige migranten verdwenen in Europa.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *