Bezinning op zondag. Dag van de poelier.

Pinksteren

Vandaag ontvangen de apostelen de Heilige Geest. Voor sommigen onder ons is een gewone geest al een hele prestatie. Maar niet voor de apostelen, want die zitten daar in Jerusalem in een lokaaltje boven een café partij te vergaderen om de toekomstige strategie te bespreken en een goed glas wijn te drinken. De overgrote meerderheid is conservatief en wil zich enkel richten tot het gekende kiespubliek en zeker niet beschuldigd worden van antisemitisme. “Bezinning op zondag. Dag van de poelier.” verder lezen

Een katholiek die zich in van alles vergist.

Logia

Mark Van de Voorde: ‘Heel veel Vlamingen zijn boos’

Vlaanderen koos extreemrechts. Migratie wordt genoemd als reden voor het ongenoegen van de kiezer, maar dat is laf. En die grote lafheid is beantwoord met de kleine lafheden van de kiezer in het stemhokje.

Ik heb Mark Van de Voorde er al op betrapt dat hij gelijk had. Zelfs in dit artikel zit hier en daar iets wat waar is. Maar Van de Voorde verwart wel boos en laf. Is het laf als iemand uit boosheid stemt voor iemand waarvan hij denkt dat die hem begrijpt ? Zeker als hij heeft moeten vaststellen dat de anderen hem niet (willen) begrijpen ?

Markske zegt dat Vlaanderen extreem rechts heeft gestemd. Dat is niet waar. “Een katholiek die zich in van alles vergist.” verder lezen

De toekomst van links en groen

Grenzeloos

De linkerzijde van de eenentwintigste eeuw zal anti-kapitalistisch zijn

Vincent Martign: Hoe zou u de situatie van links in Frankrijk vandaag de dag beschrijven?

Enzo Traverso: Zowel in Frankrijk als elders is de situatie van links slecht, maar niet wanhopig. Er zijn verschillende tekenen die erop wijzen dat er iets begint te bewegen, een moleculair proces dat nog niet tot stilstand is gekomen. Frankrijk ondergaat dezelfde dynamiek die ook links in de rest van Europa en de Verenigde Staten treft.

U verwerpt het idee dat links dood is?

Links is niet dood, maar is er nog steeds niet in geslaagd de nederlagen van de twintigste eeuw te overwinnen, waardoor er modellen zijn ontstaan die niet meer operationeel zijn. Ik zal er vier noemen.

Is er nog hoop voor links ? Ja, natuurlijk ! Ik ben het volmondig eens met de stelling in dit artikel. Daarbij deze bedenkingen: “De toekomst van links en groen” verder lezen

De leugens van politiek correct

Doorbraak

Hoe je kunt ‘framen’ door wat je niet zegt

Bart Brinckman is een kampioen in het verzwijgen van de helft van een verhaal.

Hij is niet de enige Ik voel me niet geroepen om Tom Van Grieken te verdedigen, ten eerste omdat ik het Vlaams Belang nooit een sympathieke partij heb gevonden; en ten tweede omdat haar huidige voorzitter niet meteen mijn ideale schoonzoon is. Zo portretteert Bart Brinckman hem wel in De Standaard van 1 juni. Daar is natuurlijk niets op tegen, ware het niet dat Brinckman bepaalde feiten handig vervormt op een manier die zeer onthullend is voor wat hij zelf verdedigt.

Of Eddy van mij houdt, weet ik niet.  Maar Ik hou van Eddy. Ik moet natuurlijk oppassen dat mevrouw Sneppe dat niet hoort, want die bouwt bruggen die te ver gaan. Nu heeft mevrouw Sneppe natuurlijk het recht om te denken wat ze zegt en is de manier waarop Xavier Taveirne poogde haar de grond in te boren op radio 1 in de ochtend een schande. “De leugens van politiek correct” verder lezen

Versobering ? Ja natuurlijk !

Doorbraak

De Tuin van Epicurus

Welzijn en geluk in een politiek kader: een denkoefening

Terwijl de partijvoorzitters nu in hun limousines aan en af rijden bij de koning, en de media bol staan van speculaties rond mogelijke coalities, lijkt het wel alsof de politici hoogdagen beleven en wij dat normaal vinden. Ze amuseren zich duidelijk enorm, evenals de journalisten die er rond hangen, het lijkt wel alsof heel dit circus voor hen gemaakt is. Terwijl… ging het niet over het welzijn van de burger, de Vlaming, of anderzijds, zijn/haar gevoel dat het allemaal niét zo snor zit?

Johan Sanctorum legt hier de vinger midden in de belgicistische wonde. Wil iemand mij eens uitleggen wat de vorming van een regering met Vlaamse minderheid te maken heeft met het welzijn van de mensen ? Zal zo’n regering het milieuprobleem, de files, de pensioenen, het tekort aan personeel in gerecht, onderwijs, zorg… beter oplossen dan een regering mét Vlaamse meerderheid ? Zo dadelijk ga ik dieper in op het thema “versobering”. “Versobering ? Ja natuurlijk !” verder lezen

Pinar Akbas, Vlaamse parel aan de Turkse kroon, of Turkse parel aan de Vlaamse kroon ?

Doorbraak

Drama-allochtonen Knuffelturken en kansenparels

… Hij liet mij niet uitspreken en vond dat ik te emotioneel betrokken was. Dat kwam uit de mond van een linkse politicus die nog een Turkse kansenparel als medewerker had gehad. Die kansenparel bleek later een haatzaaier en oproeper tot geweld te zijn: zo toonde hij zijn steun aan het regime van Erdogan tijdens de geënsceneerde coup in Istanbul in de zomer van 2016 en riep hij alle Turken in Beringen op tot rellen. Een andere Vlaamse Turk op Twitter, die zijn naaste compagnon was, wordt op dit moment trouwens doodgeknuffeld door de linkse elite waaronder ook de media…

Pinar Akbas, Vlaamse parel aan de Turkse kroon, of Turkse parel aan de Vlaamse kroon ? In een ieder geval een parel. Ik waardeer haar in de eerste plaats om haar inzet voor de vrouwenrechten waarbij ze zich niet laat afremmen door electorale overwegingen bij haar Turkse achterban. “Pinar Akbas, Vlaamse parel aan de Turkse kroon, of Turkse parel aan de Vlaamse kroon ?” verder lezen

Klimaat en logica

Streven

Klimaatparadoxen

Ik zou het graag hebben over het klimaat als een logisch probleem. Er zitten namelijk nogal wat paradoxale kantjes aan de klimaatkwestie. Dat is niet het eerste waaraan klimaatrealisten, -activisten of -sceptici denken als ze met mekaar bekvechten. Maar nadenken over logische kwesties stemt tot sereniteit, en dat kan het debat goed gebruiken. Bovendien werpt het een licht op de klimaatzaak die kan bijdragen tot de oplossing ervan.

En wat leren we hier uit ?

Een paradox is een schijnbare tegenstelling. “Schijnbaar” betekent dat de tegenstelling niet echt is en er dus een manier is om uit de schijnbare patstelling te geraken.

In de Giddensparadox is de tegenstelling: onze huidige werkelijkheid is slechts schijn. De wetenschappelijk gesimuleerde (catastrofale) werkelijkheid is echt. “Klimaat en logica” verder lezen

Bezinning op zondag

  niet heilige drie  eenheid

Johannes 17, 20-26

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader niet alleen voor mijn leerlingen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen een mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

 

Als ik dit soort teksten van Johannes lees, is mijn eerste reflex altijd opnieuw: wat een oeverloos zoeterig gezwets. Ook al heb ik deze tekst vroeger al bemediteerd en er waardevolle inzichten in ontdekt, toch komt bij een volgende lezing opnieuw een soort afkeer naar boven. En toch… “Bezinning op zondag” verder lezen

Van Istendael slaat spijkers met koppen

De Morgen

Geert van Istendael: ‘De ongelijkheid is niet meer houdbaar’

Met zijn nieuwe boek De grote verkilling waarschuwt schrijver Geert van Istendael voor een sociale winter en identitair hokjesdenken, ook onder progressieven.

De basisstelling van Van Istendael is juist. We staan voor een sociale winter, en identitair hokjesdenken is een probleem dat (terug) de kop op steekt. Toch ben ik het niet helemaal met hem eens. Het is niet mogelijk om alles te bespreken. Ik pik er enkele thema’s uit.

Van Istendael heeft hij gelijk als hij aanklaagt dat sins 1980 àlle partijen hebben meegewerkt aan de stiekeme afbraak van de sociale zekerheid. 

Maar hij stelt zich niet de vraag hoe het komt dat precies àlle partijen medeschuldig zijn ? “Van Istendael slaat spijkers met koppen” verder lezen