Laat ons dansen op de tonen van de laatste wals

Streven

Over vooruitgang, neergang en ondergangsoptimisme

De Nederlandse historicus en journalist Addie Schulte (*1965) en de Vlaamse filosoof Maarten Boudry (*1984) schreven beiden een boek uit verbazing over de grote rol die doemdenken speelt in ons denken over de toekomst. Boudry ziet geen reden tot alarmisme zolang we maar vasthouden aan het beproefde recept van wetenschap, vrije markt en liberale democratie. De vooruitgang van gisteren levert zijns inziens het overtuigendste argument dat vooruitgang ook morgen mogelijk is. Schulte kijkt met evenveel scepsis naar vooruitgangsoptimisme en pleit ervoor de toekomst meer open te houden. Frederik Polfliet legde de auteurs enkele vragen voor over welke kant het opgaat met de wereld.

Streven blijft toonaangevend voor de Vlaamse intellectueel in deze tijd. Dit artikel levert stevig lees- en denkvoer, en het is dus niet mogelijk om op alle aspecten in te gaan.

Ik kan het thema zo samenvatten: de wereld staat voor ernstige uitdagingen. Daar tegenover stellen zich twee fundamentele strekkingen. Bij de ene is er een rotsvast geloof dat de mensheid, onder andere door wetenschap en technologie permanent vooruit gaat en dat die vooruitgang de problemen ook wel zal oplossen. Uiteraard moet de mens daarvoor een inspanning leveren, maar de oplossing ligt in het verder zetten van wat al van altijd bezig is. Voor mij is dit een combinatie van optimisme en conservatisme. Conservatisme omdat er voor de oplossing geen fundamentele veranderingen nodig zijn.

Anderen denken dat de problemen van die aard zijn dat we er met de aloude recepten niet uit geraken. Dat leidt tot doemdenken: de tijd dringt. Als we het nu niet over een andere boeg gooien, gaat de boel om zeep. de klimaatverandering, de massa-migratie, de islam…

Welnu: de boel gaat inderdaad om zeep, maar niet omwille van de klimaatverandering, de massa-migratie, de islam… maar omwille van het kapitalisme dat een grote oorlog nodig heeft om te overleven. Of dat al dan niet een nucleaire oorlog zal zijn doet niet terzake: ook zonder atoombommen zijn de wapensystemen bekwaam om de mensheid meermaals te vernietigen. Waarom het kapitalisme zo ’n oorlog nodig heeft, heb ik al aangetoond in mijn blog van 18 juni. Ik ga dat hier niet herhalen.

Afgezien daarvan: is er reden om ongerust te zijn over het klimaat, de migratie, de islam… ?

Ja natuurlijk.

Als het over het klimaat gaat, heb ik de neiging om de wetenschappers te geloven die ontkennen, of op zijn minst twijfelen aan de rol van de mens in de toename van de CO2. Lees “CO2 heeft nauwelijks tot geen invloed op het klimaat” op Doorbraak. Ik ben niet genoeg wetenschapper om mijn neiging wetenschappelijk te gronden. (Zijn de Anunanisten dat wel ?) Maar als ik zie wie zich allemaal aan de kant van de alarmisten schaart (het grootkapitaal), en welke middelen er tegen aan worden gegooid om de bevolking klaar te stomen voor drastische inspanningen, word ik wantrouwig. Maar afgezien van het CO2 vraagstuk, lijkt het me wel duidelijk dat een kapitalistisch systeem dat teert op ongeremde groei, gecombineerd met een beduidende stijging van de wereldbevolking, vroeg of laat moet leiden tot een aarde die de mensheid niet meer aankan.

Ook de migratie is een reëel probleem. Het is toch raar hoe “groenen” aanhalen dat het klimaatprobleem zal leiden tot een massale migratie, wat inhoudt dat die migratie een probleem is, maar tegelijkertijd ook die migratie veel te ongenuanceerd verdedigen. Als die migratie geen probleem is en de multiculturele samenleving een evidentie, wat is dan de waarde van het argument dat het klimaatprobleem de migratie zal aanwakkeren ? De groene logica ontgaat me. Maar natuurlijk is de migratie, ook zonder een klimaatverandering een probleem omdat ze op de eerste plaats in de kaart speelt van het kapitaal dat door een massale toename van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt de lonen zal kunnen drukken, waardoor de sociale zekerheid onbetaalbaar wordt, en daarmee een groeiende armoede zal teweegbrengen. 

Ook de islam is een probleem omdat de islam zoals die zich nu bij ons en elders in de wereld voornamelijk voordoet niet compatibel is met onze samenleving, gebouwd op democratie en mensenrechten. Er zijn natuurlijk moslims die op een genuanceerde manier hun geloof beleven, en daar heb ik geen probleem mee. Maar de evolutie van de overgrote meerderheid gaat in de richting van radicalisering, en als er een kritische massa (daarom nog lang geen meerderheid) van geradicaliseerden in de samenleving aanwezig is, kan het niet anders of die moet uit mekaar vallen.

Voor de grote oorlog die het kapitalisme moet toelaten om te overleven, is er geen oplossing mogelijk, tenzij er snel een alternatief voor het kapitalisme realiteit zou worden, wat ondenkbaar is, ook al heb ik er een schitterend boek over geschreven (“Eutopia”, op deze website gratis te lezen en/of downloaden).

Ook voor het klimaatprobleem is er geen oplossing omdat het probleem gelinkt is aan het kapitalisme en de ongebreidelde groei.

Vermits er geen oplossing is voor het klimaatprobleem, is er, in de logica van de groenen zelf, ook geen oplossing mogelijk voor de migratie. En vermits een beduidend aantal migranten moslims zullen zijn, is ook op dat vlak de catastrofe onvermijdelijk.

Als je daarbij kijkt naar onze hedendaagse westerse samenleving die gekenmerkt wordt door ongeremde genotzucht is het duidelijk dat we in het Westen in een tijdsbestek van zware decadentie verzeild zijn geraakt. De festivals die zonder de minste kritische noot massaal volk trekken, zijn daar het beste bewijs van.

Misschien is het maar goed dat deze beschaving een goed pak rammel krijgt. Als ik niet zoveel goede mensen kende die aan de decadentie weerstand bieden, zou ik er zelfs naar uitkijken.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *